Vilkår og betingelser for HomeAway Premier Partner

HomeAway Premier Partner Program (henvist til i disse vilkår og betingelser som ”Premier Partner Program”, og der er henvist til alle deltagende partnere som ”deltagende partnere”) tilbyder partnere fordele, der konsekvent har givet HomeAway-rejsende ekstraordinære oplevelser, hvilket afspejles i opnåelsen af ​​visse præstationsstandarder. Vilkår og betingelser for Premier Partner gælder i tillæg til vilkår og betingelser for ejere (https://www.homeaway.dk/info/about_us/t-and-c-udlejere) og enhver opstillingsaftale, du har underskrevet med HomeAway (heri samlet benævnt ”vilkår og betingelser for HomeAway”).

HomeAway støtter ikke nogen partner, og garanterer eller kontrollerer heller ikke nogen partners kvalitet, sikkerhed, egnethed eller adfærd, uanset om en partner er en deltagende partner eller ej. Hvis du er kvalificeret til at blive en deltagende partner, betyder det, at du har opfyldt præstationsstandarderne for Premier Partner Program. Det betyder ikke, at HomeAway støtter, eller godkender din opstilling eller dig som partner. Du er eneansvarlig for at overholde gældende love og for alle dine øvrige forpligtelser i henhold til vilkår og betingelser for HomeAway.

Vi kan til enhver tid ophæve Premier Partner Program i dets helhed.

Kvalifikationer

For at kvalificere dig til at blive deltagende partner i Premier Partner Program, skal du: (1) have en solvent HomeAway-konto og (2) opfylde visse præstationsstandarder, der sættes af HomeAway fra tid til anden. Deltagelsesberettigelse i Premier Partner Program er kun gyldig i kvalifikationsperioden, og din deltagelse i Premier Partner Program kan tilbagekaldes i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser, herunder hvis du ikke overholder gældende regler for deltagelsesberettigelse. Deltagelsesberettigelse i Premier Partner Program og præstationsstandarder kan også ændres fra tid til anden af HomeAway efter eget skøn.

Evaluering af Premier Partner Program

Kvalifikationer evalueres regelmæssigt mindst én gang i løbet af hver relevant kvalifikationsperiode. Kvalifikationer kan også blive evalueret på et hvilket som helst andet tidspunkt.

Deltagende partnerstatus kan tilbagekaldes på næste evalueringsdato, hvis partneren ikke opfyldte betingelserne for deltagelsesberettigelse og/eller præstationsstandarderne i den seneste gældende periode for hver respektiv præstationsstandard. Deltagende partnerstatus kan også tilbagekaldes på et hvilket som helst andet tidspunkt, hvis det fastslås, at partneren ikke opfylder gældende betingelser for deltagelsesberettigelse og/eller præstationsstandarder. HomeAway underretter en deltagende partner om tilbagekaldelse af partnerens Premier Partner Program-status. Partnere, der har fået deres Premier Partner Program-status tilbagekaldt, kan være kvalificeret til at genvinde deres Premier Partner Program-status i en fremtidig kvalifikationsperiode, hvis de opfylder kvalifikationskravene, der er gældende, på en fremtidig evalueringsdato.
Hvis du bliver deltagende partner, føjes en relevant badge, der angiver din status som deltagende partner, til din HomeAway-profil, din(e) søge-destinationsside(r), din opstillingsside eller andre steder, afhængigt af den aktuelle behandling af visningen af HomeAway-badges. Din badge vises, så længe du fortsætter med at være deltagende partner og så længe Premier Partner Program fortsætter. Af og til kan det tage lidt tid for vores systemer at behandle en badgevisning. Eventuelle forsinkelser i visningen af badgen påvirker ikke din deltagende partnerstatus, og din badgevisning påvirker ikke din berettigelse til at modtage andre fordele, når først du er kvalificeret som deltagende partner. Hvis du ønsker at slukke for dit Premier Partner Program-badge, bedes du kontakte HomeAway. Slukning af din badge alene påvirker ikke din deltagende partnerstatus. Du kan stadig nyde fordelene ved at være deltagende partner. Hvis du ønsker at tænde for din badge igen, bedes du kontakte HomeAway.

Premier Partner Program-badge

Enhver brug af en Premier Partner Program-badge, der ikke er specifikt tilladt i henhold til disse vilkår og betingelser, er ikke tilladt. Du må ikke anvende eller vise din badge uden for din opstilling på HomeAway, uden at have indhentet særskilt godkendelse fra HomeAway og under forbehold af yderligere eksterne krav til visning.
Kvalificering som deltagende partner giver dig ikke ejerskab af eller andre ejendomsrettigheder til badgen eller andre HomeAway-immaterielle rettigheder, bortset fra som angivet i disse vilkår og betingelser. HomeAway bevarer alle rettigheder og adkomst til Premier Partner Program-badges, varemærker og andre beskyttede materialer.

Partnerdeltagelse

Vi ønsker, at partnere skal være stolte af deres Premier Partner Program-status, men beder dem om ikke at:

  • Erklære at være godkendt af en repræsentant for HomeAway eller på anden vis give et misvisende billede af deres tilknytning til HomeAway.
  • Anvende deres Premier Partner Program-badge i forbindelse med materiale, der er falsk, vildledende, stødende, ærekrænkende, uanstændigt, vulgært, pornografisk, chikanerende, ulovligt eller krænker tredjeparts rettigheder.
  • Kommercialisere Premier Partner Program-badgen (f.eks. ved at skabe, importere eller sælge varer med Premier Partner Program-badgen eller ved at vise deres Premier Partner Program-badge på tredjepartswebsteder eller mobile applikationer) uden forudgående særskilt godkendelse fra HomeAway.

Fordele

Deltagende partnere kan nyde særlige fordele ud over dem, der er beskrevet her. Disse fordele kan være underlagt yderligere vilkår og betingelser og kan til enhver tid blive ændret eller ophævet af HomeAway, med eller uden varsel.

Opsigelse

Deltagelse i Premier Partner Program er et privilegium, ikke en ret. Din deltagende partnerstatus, dine privilegier og din tilladelse til at anvende Premier Partner Program-badgen kan tilbagekaldes, hvis du overtræder disse vilkår og betingelser, vilkår og betingelser for HomeAway eller andre vilkår og betingelser for HomeAway eller dine aftaler med HomeAway. Dit Premier Partner Program-medlemskab, dine privilegier og din tilladelse til at anvende Premier Partner Program-badgen kan ophæves, hvis: (a) du ikke længere opfylder kvalifikationerne, (b) stopper hosting eller (c) din opstilling eller HomeAway-konto bliver stillet i bero eller lukket, alt efter omstændighederne.

 

August 2018