Vilkår og betingelser for udlejere

Vilkår & Betingelser

Download som PDF

Senest opdateret:5. juli 2017

 
1. Indledning

1.1 HomeAway (som defineret herunder) er et datterselskab af Expedia, Inc. (“Expedia”) i USA. HomeAway Group (som defineret herunder) udbyder en onlineportal og forskellige værktøjer, tjenester og funktioner, som giver udlejere mulighed for at udleje boliger og rejsende mulighed for at booke en sådan bolig (under et kaldet “Tjenester”). Tjenester udbydes gennem landsspecifikke websiteadresser, herunder gennem www.homeaway.dk, og også gennem mobile applikationer (til mobiltelefon, tablet og andre enheder eller grænseflader) (under et kaldet ”Sitet”). Driften af HomeAway i Europa forvaltes af HomeAway Sarl of 105 rue de Lyon, 1203 Genève, Schweiz. For nemheds skyld, og for så vidt angår definitioner (men ikke i anden forbindelse), henvises der til Expedia, Inc, dets associerede selskaber og datterselskaber, herunder HomeAway, når vi bruger benævnelsen ”HomeAway Group” i disse vilkår og betingelser.

1.2 Disse vilkår og betingelser (“Vilkår og betingelser for udlejere”) regulerer sammen med privatlivspolitikken forholdet mellem HomeAway og enhver part, som går ind på eller bruger Sitet med henblik på at udbyde eller annoncere en bolig til udlejning, herunder boligejere (udlejere), lejere og agenturer (under et kaldet ”Udlejere” eller ”dig”).

Vilkår og betingelser for udlejere udgør en juridisk bindende aftale mellem HomeAway Deutschland GmbH, Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt am Main, Tyskland  (”HomeAway”, ”vi”, ”vores”, ”os”) og Udlejeren. Ved at bruge eller gå ind på Sitet eller HomeAways portaler eller systemer i din egenskab af Udlejer erkender du, at du accepterer og er underlagt Vilkår og betingelser for udlejere. Bemærk venligst, at disse Vilkår og betingelser for udlejere og vores Privatlivspolitik gælder for alle Udlejere. Hvis du ikke accepterer disse Vilkår og betingelser for udlejere i sin helhed, har du ikke ret til at opnå adgang til eller til at bruge Sitet.

1.4 Hvis Udlejeren er en virksomhed, et partnerskab eller en anden enhed, vil en person, som bruger Sitet, og/eller som accepterer disse Vilkår og betingelser for udlejere, på vegne af denne Udlejer tilkendegive, at han/hun er bemyndiget til at acceptere disse Vilkår og betingelser for udlejere.

1.5 HomeAway tillader ikke nogen person at registrere sig på Sitet, medmindre vedkommende kan indgå i juridisk bindende kontrakter. Hvis du registrerer dig som en virksomhed, giver du samtidig tilsagn om, at du kan forpligte virksomheden til at overholde disse vilkår og betingelser. Udlejer forpligter sig til, at den information, som udlejer videregiver til HomeAway i forbindelse med registreringen på Sitet, er korrekt. Udlejer forpligter sig også til omgående at underrette Sitet (ved brug af "Kontakt Os") om opdateringer og ændringer i de oplysninger, udlejer har afgivet itl Sitet.

1.6 HomeAway kan til enhver tid revidere disse Vilkår og betingelser for udlejere ved at publicere en opdateret version på dette website. Du bør regelmæssigt tjekke denne side for at læse de mest aktuelle Vilkår og betingelser for udlejere, da de er bindende for dig.

1.7 Udlejere, som overtræder disse Vilkår og betingelser for udlejere, kan få deres adgang til og brug af Sitet suspenderet, og listen med deres boliger til udlejning kan blive fjernet fra Sitet efter HomeAways skøn, hvortil kommer andre juridiske rettigheder og midler, som HomeAway har i medfør af disse Vilkår og betingelser for udlejere.

 

2. Sitet er kun et mødested

2.1 Sitet er et mødested, som giver udlejere mulighed for at anføre en eller flere Boliger til udlejning (kaldet ”Bolig”) med forskellige priskategorier til potentielle rejsende (kaldet en ”Rejsende” og sammen med en Udlejer kaldet ”Brugerne”). Vi kan også tilbyde onlinebooking eller andre værktøjer eller tjenester, som giver udlejere og Rejsende mulighed for at kommunikere med hinanden og indgå lejeaftaler eller andre transaktioner med hinanden.

2.2 Sitet fungerer som et sted, hvor Brugerne kan få kontakt med hinanden, og HomeAway er ikke, og bliver ikke en del af et kontraktmæssigt forhold mellem Rejsende og Udlejeren. HomeAway mægler ikke mellem Rejsende og Udlejeren i tilfælde af, at der opstår uenighed mellem dem. Dette er også gældende, hvis Sitet formidler booking af en bolig eller brugen af andre værktøjer, tjenester eller produkter, da HomeAway ikke er en del af noget lejemål eller nogen anden aftale mellem Rejsende og udlejere.

2.3 Ansvar for overholdelse af love og regler: Udlejere og Rejsende accepterer, at de er ansvarlige for overholdelse af, og accepterer at være bundet af, gældende love og regler, der finder anvendelse på brugen af Sitet, deres brug af et værktøj, en service eller et produkt, som tilbydes på Sitet, og enhver transaktion, de indgår enten på Sitet eller i forbindelse med deres brug af Sitet. Udlejer accepterer endvidere at være ansvarlig for og at overholde alle love og regler i forbindelse med indførsel af Bolig og forretninger, herunder men ikke begrænset til gældende love og regler, regulativer eller andre krav i tilknytning til skattebetaling, kreditkort, persondatasikkerhed og privacy, tilladelse, planlægning, krav om licens, lokale krav, overholdelse af sundheds- og sikkerhedskrav og krav om overholdelse af regler om forbud mod diskrimination og regler for boligbyggeri, fremlejning eller andre restriktioner vedrørende fast ejendom. Bemærk venligst, at selvom vi ikke er part i en udlejning og ikke påtager os noget ansvar for overholdelse af love og regler i forbindelse med udlejning af en Bolig anført på Sitet, så kan der være situationer, hvor vi er juridisk forpligtet (hvilket vi selv vurderer) til at udlevere oplysninger om en Bolig som følge af myndighedskrav eller andre krav som led i undersøgelser, retssager eller administrativt klage eller tilsyn, og vi kan vælge at efterkomme eller at undlade at efterkomme et sådant krav. Udlejere, som accepterer kreditkortoplysninger, bankoplysninger eller andre betalingsoplysninger fra Rejsende, accepterer at behandle sådanne oplysninger sikkert i overensstemmelse med gældende love og regler, gældende kort regler og/eller politikker og god skik og/eller persondatasikkerhedsregler hos HomeAway samt kun at indsamle og bruge sådanne betalingsoplysninger i forbindelse med en autoriseret rejsendes reservation og ikke til andre formål.

 

3. Boligannoncer

3.1 Udlejere må i overensstemmelse med disse Vilkår og betingelser for udlejere aftale med HomeAway at anføre en bestemt Bolig via en aftale om betaling pr. booking ("Betaling-pr.-Booking") eller et årsabonnement ("Årsabonnement-Annonce") (tilsammen en "Annonce").

3.2 Ved at oprette en Annonce og indsende Udlejers e-mailadresse, accepterer Udlejer at modtage kommunikation fra HomeAway om produkter, serviceydelser og sommerferieforslag. Udlejer kan fravælge modtagelse af markedsføring til enhver tid ved at klikke linket til fravælg i e-mailen eller ved at bruge vores Communications Preference Centre.

3.3 Krav til Udlejers Annonce

3.3.1 For at kunne oprette en Annonce skal Udlejer overholde kravene i dette pkt. 3 (og andre krav, som er meddelt Udlejer af HomeAway på et tidspunkt)

3.3.2 Betalinger til HomeAway kan foretages ved direkte debitering, bankoverførsel, betaling med betalingskort eller andre betalingsmetoder godkendt på forhånd af HomeAway. Perioden for forhåndsadvisering vedrørende en betaling med SEPA Direct Debit er forkortet til én dag. Alle bankomkostninger og andre gebyrer i forbindelse med en betaling afholdes af udlejeren.

3.3.3 Bemærk, at udlejere, som er kvalificerede Agenturer, kan ansøge HomeAway om at indgå i en separat annoncekontrakt for agenturer.

3.3.4 HomeAway forbeholder sig ret til at afvise at publicere en Boligannonce, som efter HomeAways skøn vurderes at krænke eller vil være forbundet med krænkelse af en bestemmelse i disse Vilkår og betingelser for udlejere.

3.3.5 Udlejer forpligter sig til kun at meddele korrekte og opdaterede oplysninger i hver Annonce (herunder beskrivelse, betalinger, skatter og afbestillingsvilkår), og til ikke at have forskellige betingelser over for Rejsende end dem, der er anført. Manglende overholdelse af de forpligtelser, der er anført i disse Vilkår og betingelser for Udlejere, kan føre til Udlejers permanente udelukkelse fra Sitet og fra tilknyttede sites.

3.4 Yderligere Betingelser – Betaling-per-Booking

3.4.1 Alle Betaling-pr.-Boligannonce sker uden forudbetaling, men i stedet vil der blive opkrævet en provision, der er lig med en procentdel af det udlejningsbeløb, som en Rejsende betaler ved hver booking foretaget igennem Sitet, som beskrevet i abonnementsprocessen (“Provisionen”). HomeAway forbeholder sig ret til at ændre den gældende provision, og Udlejer skal underrettes om eventuelle ændringer mindst 30 dage før, den nye provision træder i kraft. Den nye provisionssats vil blive anset som accepteret, hvis udlejeren ikke fjerner sin Boligannonce på det tidspunkt, hvor den nye provision træder i kraft.

3.4.2 Beregningen af provisionen vil inkludere gældende gebyrer for betalingsbehandling i forbindelse med onlinebetaling og som følge af tredjeparters betalingsformidling, men vil ikke omfatte beløb vedrørende afgifter og andre produkter eller tjenester, som Rejsende har købt fra HomeAway, f.eks. forsikringsprodukter. Det er Udlejerens pligt præcist at opdele de forskellige beløb, der opkræves fra Rejsende.

3.4.3 En beskrivelse af de relevante gebyrer, som finder anvendelse i forbindelse med Betaling-per-Booking, vil blive vist under "Vis Din Bolig" fane på Sitet (når den er gjort tilgængelig). Der kan gøres undtagelser for agenturer.

3.4.4 Alle Betaling-per-Booking er undergivet andre betingelser, vilkår og krav, som er fastlagt i forbindelse med registreringen for en sådan Annonce (herunder fra tredjeparts leverandører).

3.4.5 Onlinebooking og betalinger er påkrævet for alle Betaling-per-Booking med undtagelse af bookinger fra interne ejendomsadministratorer. Online betalinger leveres af tredjeparter betalingstjenester og er underlagt disse leverandørers vilkår og betingelser og privacy policies.

3.4.6 Med undtagelse af agenturer forpligter Udlejeren sig yderligere til at håndtere henvendelser og betalinger af bookinger via HomeAways portal og værktøjer. Brug af eksterne værktøjer og betalinger, som ikke behandles via HomeAways portal, er strengt forbudt.

3.4.7 Opkrævning og behandling af beløb betalt af Rejsende og fremsendelse af disse beløb til Udlejeren fratrukket kommission, og hvis relevant moms eller andre indirekte skatter eller afgifter opkrævet af HomeAway, håndteres af HomeAways tredjeparts betalingstjeneste udbyder, og vil som udgangspunkt blive behandlet (i) for den første betaling, inden for 30 dage efter datoen for check-in, som oprindeligt blev booket af den Rejsende og (ii) for yderligere betalinger inden for 24 timer efter check-in-datoen i henhold til Rejsendes oprindelige booking. Udlejeren erkender og accepterer, at HomeAway ikke er involveret i betalingsprocessen og ikke har noget erstatningsansvar med hensyn til korrekt betaling af en booking.

3.4.8 Betaling-per-Booking Annoncer kan vises på andre sites inden for HomeAway Koncernen og på sites tilhørende virksomheder, hvor HomeAway har underskrevet distributionsaftalen i det omfang sådanne sites muliggør onlinebetaling. HomeAway giver dog ingen garanti for publicering bortset fra på det site, hvor Udlejer oprindeligt registrerede sin annonce, og som er inden for grænsen for Home Aways ret til at publicere en annonce.

3.4.9 Betaling-per-Booking vil blive vist på Sitet på ubestemt tid. HomeAway forbeholder sig imidlertid ret til at fjerne eller afvise at publicere en Boligannonce når som helst og efter eget skøn. Udlejer kan også suspendere eller fjerne en Boligannonce på et hvilket som helst tidspunkt via brugerpanelet eller ved at kontakte kundeservice.

3.4.10 Ændring af en Annonce fra en Årsabonnement-Annonce til en Betaling-per-Booking er kun mulig ved udløbet af annonceperioden for hver enkelt Årsabonnements-Annonce. Ændring fra en Betaling-per-Booking til en Årsabonnement-Annonce kan ske på et hvilket som helst tidspunkt forudsat at abonnementsbeløbet betales, om end allerede gennemførte Betaling-per-Booking bookinger er undergivet de relevante gebyrer i forbindelse med Betaling-per-Booking.

3.5 Yderligere gebyrer i relation til Årsabonnement-Annoncer

3.5.1 For at erhverve en Årsabonnement-Annonce skal Udlejer bestille et Abonnement via Sitets online bestillingsformular og betale HomeAway gebyrer for den relevante Annonce ("Abonnements Annonce Gebyrer"). Prisen for et Abonnement fremgår af oversigten over gældende priser på Sitet. Ved at indsende en ordre, garanterer Udlejer, at alle oplysninger til HomeAway er korrekte og overholder disse Vilkår og betingelser for udlejere.

3.5.2 Abonnements Annoncer solgt af HomeAway løber i den fulde periode, der er valgt at Udlejer ved bestillingen ("Oprindelige Annonce Periode"). Denne periode begynder den dag, hvor Udlejer indsender hele eller del af (hvis relevant) betaling af Abonnements Annonce gebyrer ("Købsdatoen") og udløber på den sidste dag af perioden valgt af Udlejer ("Abonnements Annonce Perioden"), medmindre der sker fornyelse som beskrevet nedenfor. Hvis Købsdatoen f.eks. er den 1. juli for en årsannonceperiode, vil annoncen udløbe den 30. juni det følgende år (medmindre den fornys som nedenfor beskrevet).

3.5.3 Abonnementer fornys automatisk og fortløbende for den samme længde som den Oprindelige Annonce Periode (hver betegnet "Fornyet Annonce Periode"). Særlige rabatter, der er meddelt for den oprindelige Annonce Periode, vil ikke blive givet for en Fornyet Annonce Periode. Den automatiske fornyelse af en Annonce Periode kan deaktiveres til enhver tid før udløbet af den Oprindelige Annonce Periode eller en dagældende Fornyet Annonce Periode ved hjælp af linket til "deaktiver automatisk fornyelse" eller ved at underrette HomeAway gennem kontaktformularen. For at forebygge misforståelse vil en sådan deaktivering kun få effekt ved udløbet af den Oprindelige Annonce Periode eller en Fornyet Annonce Periode i hvilken deaktiveringen sker. Vi vil automatisk kræve betaling for en fornyelse af Annoncen (og du giver hermed udtrykkeligt accept heraf).

3.5.4 Hvis en Udlejer erhverver en Abonnements Annonce, men ikke gennemfører Abonnements Annoncen eller hvis Abonnements Annoncen ikke fremtræder på Sitet for en hvilken som helst grund, vil anmodninger om tilbagebetaling blive overvejet af HomeAway forudsat, at anmodningen sker ved Udlejers henvendelse til HomeAway gennem kontaktformularen inden for de første tre (3) måneder efter den relevante Købsdato (de "Oprindelige 3 Måneder") og på betingelse af, at (i) den relevante Abonnements Annonce ikke har være på Sitet i løbet af de Oprindelige 3 Måneder, og at (ii) den manglende tilstedeværelse af Abonnements Annoncen i løbet af de Oprindelige 3 Måneder ikke skyldes Udlejers manglende evne til at tage sådanne skridt, som HomeAway måtte kræve i forbindelse med færdiggørelse af Abonnements Annoncen.

3.5.5 Abonnements Annonce Gebyrer kan ikke refunderes, hvis Udlejer opsiger Aftalen eller ønsker at fjerne en Annonce før udløbet af perioden af den pågældende annonceperiode.

 

4. Brug af tjenesten

4.1 Ved registreringen får en udlejer tildelt en brugerprofil, hvor de oplysninger, som Udlejeren afgiver, registreres, og hvor alle Boliger, som udbydes af udlejeren anføres (kaldet ”Dashboard”).

4.2 Dashboardet tilbyder diverse funktioner, som er beregnet til at hjælpe udlejere med at håndtere deres Boliger på sitet. Disse funktioner og selve Dashboardet stilles til rådighed i den stand, de er og forefindes, og HomeAway indestår ikke for, at Dashboardet eller dets funktioner vil være fuldstændige eller fejlfri.

4.3 Med "Onlinereservationer" for annoncer kan Rejsende foretage reservation af ejendommen på nettet. På Dashboardet kan Udlejeren registrere sig på tjenesten "onlinebetaling", så Rejsende kan foretage betaling til Udlejeren via den onlinebetalingsfunktion, der udbydes af en tredjepartsbetalingsudbyder. Onlinebetalingstjenesten er underlagt tredjepartens vilkår og betingelser, og Udlejeren accepterer, at HomeAway ikke har kontrol over eller ansvar for tredjepartsudbyderens tjenester.

4.4 I Dashboardet har Udlejeren også adgang til Rejsendes anmeldelse af Udlejerens Boliger og andre tilgængelige Udlejer anmeldelser for en Rejsende, som har kontaktet Udlejer.

4.5 Rejsende og udlejere kan publicere anmeldelser på vores Site. Ved at publicere en anmeldelse giver den person, der publicerer anmeldelsen, en licens til HomeAway Group, som er uophørlig, global, uopsigelig, ubegrænset, ikke-eksklusiv, royaltyfri og fuldt betalt til at benytte, kopiere, licensere, underlicensere (gennem flere lag), adaptere, distribuere, vise, offentliggøre, gengive, overføre, modificere, redigere og på anden måde gøre brug af anmeldelsen i forbindelse med Boligen, og vores forretning eller vores associerede selskabers forretning. Rejsende kan også publicere deres egne anmeldelser af udlejernes boliger (“Rejsendes anmeldelser”) på Sitet. Ejeren har mulighed for at se Rejsendes anmeldelser og besvare dem (“Udlejers svar”). Yderlige oplysninger om Rejsendes anmeldelser og udlejerens svar findes her. Udlejere vil også få mulighed for at vurdere Rejsendes ophold (”Udlejerens anmeldelse(r)”). Udlejeren garanterer udtrykkeligt, at en sådan anmeldelse skal være i overensstemmelse med vores Retningslinjer for indhold. Yderligere oplysninger om processen omkring Udlejerens anmeldelse findes her. Vi forbeholder os ret til (men er ikke forpligtet til) at gøre udlejernes anmeldelser tilgængelige for andre udlejere, som Rejsende kontakter via vores Site. Udlejeren har ikke ret til yderligere at offentliggøre, gøre yderligere brug af eller henvise til sådanne udlejeres anmeldelser uden at have Rejsendes udtrykkelige samtykke til at gøre dette. (6) Bemærk venligst, at HomeAway ikke verificerer og heller ikke har nogen realistisk mulighed for at verificere nøjagtigheden af Rejsendes anmeldelser eller Udlejeres anmeldelser. Udlejeres anmeldelser må ikke bruges til at udelukke eller diskriminere enkeltpersoner. Udlejerens eneste retsmiddel i forbindelse med Rejsendes anmeldelser og HomeAways eneste forpligtelse i forbindelse med Rejsendes anmeldelser i det tilfælde, at en udlejer bestrider noget aspekt af en Rejsendes anmeldelse, er at tillade at udlejeren publicerer et svar. HomeAway frasiger sig udtrykkeligt ethvert ansvar for en Rejsendes eller en udlejers anmeldelse.

4.6 HomeAway kræver, at alle Rejsendes anmeldelser, Udlejers svar, Udlejers anmeldelser og anden kommunikation er i overensstemmelse med Retningslinjerne for indhold, og kan afvise at publicere indhold, som efter HomeAways vurdering ikke er i overensstemmelse med retningslinjerne. I tilfælde af at en Rejsendes anmeldelse, Udlejers svar, Udlejers anmeldelse eller anden kommunikation vises på Sitet, men ikke overholder Retningslinjerne for indhold, har HomeAway ret til øjeblikkeligt at fjerne de pågældende Rejsendes anmeldelses, Udlejeres svar, Udlejeres anmeldelser eller anden kommunikation uden præjudice for andre tilgængelige beføjelser.

4.7 Kommunikation via brug af Sitet (og ethvert værktøj udbudt via Sitet) kan gennemses af den Rejsende og den udlejer, som deltager i kommunikationen, og kan ses af medarbejdere i og repræsentanter for HomeAway Group. Vær venligst også opmærksom på, at i overensstemmelse med vores sikkerheds- og kontokrav, kan vi fjerne eller redigere informationer fra en sådan kommunikation (f.eks. e-mailadresser, telefonnumre eller andet indhold, som efter vort skøn er upassende eller i strid med gældende love og bestemmelser). Vi anbefaler, at udlejere udskriver en kopi af vigtige beskeder – for eksempel en kvittering for betaling eller en bekræftelse af booking.

4.8 Meddelelser sendt via HomeAways system bør kun vedrøre egentlige forespørgsler vedrørende booking. Vi accepterer ikke spam og uopfordret elektronisk kommunikation. Det er forbudt at misbruge HomeAways system, f.eks. ved at sende uopfordret elektronisk kommunikation (spam) eller afsløre personoplysninger vedrørende brugere til en tredjepart, medmindre den pågældende har givet et udtrykkeligt samtykke. E-mails og Site anbefalinger sendt via "anbefal dette site" funktionen bør kunne sendes med modtagerens samtykke. Du accepterer, at du vil beskytte brugeres personoplysninger i overensstemmelse med gældende love og regler og under alle omstændigheder med en passende omhu, og du påtager dig ansvaret for misbrug, tab eller uautoriseret overførsel af sådanne oplysninger.

4.9 HomeAway har intet ansvar for og deltager ikke i kommunikationen mellem udlejeren og Rejsende.

4.10 Fra den 31. maj 2016 og fremover vil HomeAway opkræve et servicegebyr fra Rejsende, som booker en Bolig på Sitet via Site checkout. Servicegebyret dækker brugen af Sitet, herunder sådanne features som 24/7 support, og beregnes som en procentdel af det totale lejebeløb (som omfatter yderligere gebyrer, skatter og deposita opkrævet af Udlejer). Afhængig af reglerne i Rejsendes og/eller Udlejers jurisdiktion kan der oveni de anførte beløb opkræves moms eller andre afgifter i overensstemmelse med disse regler ("Skatter"), og generelt vil taksten være baseret på Rejsendes erklærede bopæl (hvor dette er præcist). Servicegebyret samt eventuelle Skatter vil blive vist til Rejsende ved booking. Servicegebyret og Skatter vil blive opkrævet efter, at Udlejer accepterer Rejsendes booking. Udlejere accepterer ikke at opfordre eller rådgive Rejsende om at undgå eller omgå Servicegebyret opkrævet af HomeAway.

 

5. Detaljer og tjenester i forbindelse med annoncering af Boliger

5.1 HomeAway tilbyder p.t. fem abonnementstyper indtil den 11. juli 2016 (Standard, Bronze, Sølv, Guld og Platin) afhængigt af det ønskede synlighedsniveau. Yderligere oplysninger om de forskellige abonnementstyper og deres priser og fordele findes på oversigtssiden for abonnementer.

5.2 I en standardannonce vises der én Bolig. Hvis udlejeren vælger at vise “Flere boligenheder”, skal disse Flere boligenheder være på den samme fysiske adresse som en del af annoncen.

5.3 Der kan vises op til 24 fotos af boligen i en Annonce. Et udklip af Annoncen vises på Sitet som en kort søgeinformation i form af forhåndsvisning med et billede af Boligen, som linker til helsidesannoncen.

5.4 HomeAway har implementeret Google Translate-tjenesten på Sitet. Udlejere kan bruge denne tjeneste gratis til oversættelse af deres annoncer. Udlejeren erkender og accepterer, at det er et statisk maskinoversættelsessystem, der ofte laver fejl. Udlejeren skal gennemse oversættelsen, når annoncen er blevet oversat, og korrigere alle fejl i den. HomeAway har intet ansvar for nøjagtigheden af eller nogen anden del af Google Translate-tjenesten. Udlejeren accepterer, at Google Translate udbydes i henhold til Googles vilkår og betingelser for tjenesten, og at udlejeren bør gennemse disse vilkår, inden vedkommende bruger Google Translate.

5.5 HomeAway kræver , at alle Udlejere i dashboardet verificerer, hvor Annoncen befinder sig. Dette forudsætter brug af information fra Google Maps med henblik på en passende placering af Boligen på et kort og ved regionale søgninger. Udlejeren accepterer, at Google Maps udbydes i henhold til Googles vilkår og betingelser, og at HomeAway ikke vil være ansvarlig for funktionen, nøjagtigheden eller andre dele af Google Maps. Udlejeren erkender og accepterer, at Google Maps-tjenesten ikke er uden fejl, og at Udlejeren vil sikre, at Boligens korrekte lokalitet vises af Google Maps, når vedkommende bruger denne tjeneste.

5.6 HomeAway benytter også Google Analytics (og andre lignende analyseværktøjer) til at indsamle statistikker om brug af Sitet. Der er nærmere oplysninger i Politik om Privatliv og Cookie-meddelelse og i Googles egen privatlivspolitik. Google kan maksimere data, som de indsamler fra deres forskellige tjenester, inklusive Google Analytics, Google Translate, Google Maps og andre Google-tjenester, inklusive YouTube. Udlejeren accepterer, at HomeAway Group ikke har nogen kontrol over Googles dataindsamling.

5.7 Udlejeren kan aktivere en gratis sms-tjeneste, som informerer udlejeren om eventuelt indgående forespørgsler og booking anmodninger fra Rejsende vedrørende Annoncer. Udlejeren forstår og accepterer, at sms ikke er 100 procent pålideligt, og at der kan være forbindelses- og blokeringsproblemer, som er uden for HomeAways kontrol. Desuden kan brugen af sms-beskeder, især når man rejser, resultere i ekstraudgifter for udlejere fra telefonselskaber og netværksudbydere. Udlejeren accepterer disse udgifter, når vedkommende melder sig til denne sms-tjeneste. Udlejeren forstår og accepterer, at sms-beskeder kan blive monitoreret og oplyst i overensstemmelse med Sitets Politik om Privatliv.

 

6. Visning i søgeresultater

HomeAway kan ikke garantere, at en Annonce vil blive vist i nogen bestemt rækkefølge i søgeresultater på et site. Søgerækkefølgen svinger baseret på en række faktorer som f.eks. søgeparametre, det købte abonnementsniveau, annoncekvalitet, hvor ofte en kalender opdateres, Rejsendes præferencer, Udlejers svartid og overholdelse ned HomeAways betingelser, booking historik, online booking kapacitet samt andre faktorer som HomeAway skønner er vigtige for brugeroplevelsen fra gang til gang ("Best Match"). Hvis du har købt en Abonnements Annonce. Søgeresultater kan variere afhængig af, hvilke søgekriterier der anvendes af den enkelte Rejsende. HomeAway forbeholder sig retten til at bruge diverse søgealgoritmer eller til at bruge metoder til optimering af Bedst Match resultater for specifikke Rejsendes oplevelser og det samlede marked. Betaling-pr.-Booking Annoncer, der er bestilt uden for abonnementsbasis, som fx betaling per booking, vil muligvis ikke blive vist i søgeresultater. Det garanteres ikke, at annoncer, der distribueres på sites, bliver vist på et sådant tredjepartssite i nogen bestemt rækkefølge eller overhovedet. Søgeresultater og ordrer kan fremstå forskelligt på hhv. HomeAways mobilapp og selve Sitet. For at optimere søgeoplevelsen for både Udlejere og Rejsende forbeholder HomeAway sig ret til at foretage lejlighedsvise tests, som vil være af begrænset varighed, men som kan ændre, hvordan vi viser Annoncer og sørgeresultater.

 

7. Agenturer

HomeAway kan tilbyde særlige vilkår for udlejere, som har annoncer med flere end 10 boliger (kaldet “Agenturer”). Disse vilkår kan gøres gældende ved at kontakte HomeAway gennem vores Informationsside til agenturer. Annoncer fra Agenturer mærkes med et specielt ikon på sitets boligsøgeresultater.

 

8. Yderligere betalte tjenester

8.1 HomeAway kan gøre tilgængelig, og kan fra tid til anden tilføje eller fjerne ekstra betalte tjenester, som udlejerne kan beslutte sig til at købe (“Ekstra betalte tjenester”). De ekstra betalte tjenester inkluderer aktuelt:

8.1.1 Tjenesten “Flere boligenheder”, som giver en udlejer af en bestemt bolig med flere Boligenheder mulighed for at Annoncere dem i en almindelig annonce. Alle disse enheder skal være på samme adresse og være en del af den samme boligenhed.

8.1.2 I stedet for oversættelse ved hjælp af Google Translate tilbyder HomeAway også muligheden for at få annoncen oversat af et professionelt oversættelsesfirma (om end det bemærkes, at en sådan oversættelse vil blive leveret af en tredjepart, og at det er Udlejers ansvar at godkende oversættelsen inden offentliggørelse, og at HomeAway udtrykkeligt fraskriver sig ansvar for sådanne oversættelser og et hvilket som helst ansvar, der måtte følge af sådanne oversættelser).

8.2 Der findes yderligere oplysninger om Ekstra betalte tjenester på Sitet. Hver Ekstra betalte tjeneste kan være underlagt yderligere vilkår og betingelser, som vil være tilgængelig for udlejeren på det tidspunkt, hvor udlejeren accepterer den relevante Ekstra betalte tjeneste.

 

9. Ophør

9.1 Hvis HomeAway beslutter, eller en påstand fremsættes om, at:

er HomeAway berettiget til efter egen vurdering (i) at suspendere eller (ii) at ophæve enten (a) enhver berørt bolig, eller (b) eller boliger, der er knyttet til den pågældende Udlejer (inklusiv enhver ekstra Service, der allerede er betalt vedrørende de pågældende boliger) med det samme og uden tilbagebetaling af udlejningsgebyr eller enhver anden gebyr eller afgift, der er betalt af Udlejer.

9.2 Ud over at forbeholde sig retten til at bringe en Annoncering til ophør, forbeholder HomeAway sig alle rettigheder i forhold til at reagere på en overtrædelse af Betingelser for eller misbrug af Sitet, herunder, men ikke begrænset til, at begrænse Udlejers brug af Sitet, at undlade visning i søgeresultatet eller på anden måde sørge for at påvirke søgeresultatet, at markere en Udlejer som "ikke til stede", og at fjerne eller ændre information, som måtte være falsk eller misledende.

9.3 Bemærk, at HomeAway ikke påtager sig nogen pligt til at undersøge klager.

 

10. HomeAways rettigheder og forpligtelser

10.1 HomeAway kan ændre, suspendere eller indstille ethvert aspekt af Sitet til enhver tid, inklusive layoutet og tilgængeligheden af funktioner, database eller indhold på Sitet uden forudgående varsel eller erstatningsansvar.

10.2 HomeAway gøre sig anstrengelser for at gengive fotografier fra Udlejer præcist. Boligejere accepterer dog, at der kan forekomme afvigelser fra originalfotos ved scanning af ikke digitale billeder og pga. individuelle skærmindstillinger, og at HomeAway ikke har noget ansvar for en sådan afvigelse.

10.3 HomeAway kan ind i mellem foretage opgraderinger af Sitet for at behandle teknologiske udviklinger. Vedligeholdelse er derfor nogle gange nødvendigt, hvilket kan medføre begrænsninger Sitet. HomeAway vil, hvor det er muligt, bestræbe sig på at sikre, at vedligeholdelse af Sitet, der forårsager en sådan begrænsning, foretages på et tidspunkt, hvor de fleste Rejsendes brug påvirkes mindst.

10.4 HomeAway kan foretage identitetskontroller og anmode om bevis for, at en Bolig og/eller en udlejer eller et ejerskab af Boligen eksisterer. Hvis HomeAway – herunder som et resultat af informationer afgivet af udlejere – formoder, at udlejeren har afgivet falske informationer, accepterer udlejeren, at HomeAway har ret til at foretage identitetskontroller af udlejeren eller på anden måde opnå bevis for, at en bolig eksisterer. Hvis en udlejer bliver anmodet herom, accepterer vedkommende straks (og i alle tilfælde inden for det tidsrum, som HomeAway har angivet) at forsyne HomeAway med bevis på identitet eller på en Boligs eksistens på foranledning af HomeAway. Hver udlejer accepterer, at manglende overholdelse af en sådan anmodning udgør et brud på disse Vilkår og betingelser for udlejere.

10.5 HomeAway opfylder kravene i virksomhedens Politik om Privatliv. Udlejeren giver HomeAway bemyndigelse til at videresende udlejerens kontaktoplysninger, inklusive telefonnummer, til Rejsende i forbindelse med booking af en bolig. Politik om privatliv giver nærmere oplysninger. HomeAway kan, hvor det er nødvendigt (inklusive for at forhindre en tredjeparts bedrageriske adfærd), oplyse en udlejers kontaktoplysninger til en Rejsende. Udlejeren erklærer, at vedkommende har læst sitets Politik om Privatliv og Cookie-meddelelse og accepterer behandlingen af data i henhold til denne politik.

10.6 HomeAway forbeholder sig ret til at overføre disse Vilkår og betingelser for udlejere, og til at tildele eller udbyde i underentreprise en eller flere af dets rettigheder og forpligtelser i henhold til disse Vilkår og betingelser for udlejere til en tredjepart eller til en anden enhed, som er en del af HomeAway koncernen, men vil ikke gøre dette på en sådan måde, at det forringer eventuelle garantier, som du er berettiget til i henhold til disse Vilkår og betingelser for udlejere.

10.7 Vi vil måske engang i mellem tilbyde services til Udlejere, der gør det muligt at skabe eller forbedre kvaliteten af deres Bolig Annoncer. Vi vil måske også engang i mellem skabe nye eller på anden ændre lokaliteten eller de geografiske beskrivelse, vi bruger, til at identificere boliger i Annoncer og søgeresultater. Tilsvarende vil vi måske ændre lokaliteten eller den geografiske beskrivelser forbundet med en Annoncering. Vi bemærker dog, at vi ikke påtager os noget ansvar for at verificere indholdet af Annoncering eller præcisionen af lokaliteten. Udlejer er alene ansvarlige for at sikre præcisionen af Annoncering og lokalisering eller geografiske beskrivelser, og Udlejer accepterer hurtigt at rette (eller kontakte os med henblik på rettelse) eventuelle fejl.

 

11. Intellektuel ejendom

11.1 Dette Site er ejet af HomeAway Koncernen. Alt indhold, der vises på Sitet, er beskyttet af ophavsret og databaserettigheder. Gengivelse af Sitet, helt eller delvist, herunder kopiering af tekst, grafik eller designs, må ikke ske uden tilladelse.

11.2 Udlejere har tilladelse til at downloade, vise eller udskrive individuelle sider af Sitet som bevis på deres aftale med HomeAway. Den relevante fil eller den relevante udskrift skal tydeligt bære teksten “© Copyright [Present Year] HomeAway Sarl - All Rights Reserved”.

11.3 Hvor Udlejer overfører eller sender indhold af en hvilken som helst slags, herunder tekst eller billeder, gennem Sitet eller HomeAways platform eller systemer, indestår Udlejer for, at han/hun har rettighederne til at gøre dette, og har indhentet de fornødne tilladelser og rettigheder for HomeAways brug heraf på Sitet.

11.4 I det omfang Udlejers anmeldelser eller andet indhold måtte indeholde varemærker eller andre beskyttede navne eller mærker, indestår Udlejer for, at der er indhentet de fornødne samtykker og rettigheder for HomeAways brug af et sådant indhold på Sitet.

11.5 Ved at indsende indhold til Sitet (og Dashboardet) (herunder men ikke begrænset to tekster, beskrivelser, anmeldelser, fotografier osv.). Udlejer accepterer, at HomeAway bruger et sådant indhold både på Sitet og i særskilt publiceret form, og Udlejer giver Expedia Inc., HomeAway og hvert af deres datterselskaber eller tilknyttede selskaber en ikke-eksklusiv, royalty-fri, tidsubegrænset, overførbar, ikke-genkaldelig og fuldt ud sublicenserbar ret til at bruge, reproducere, ændre, tilpasse, oversætte, distribuere, publicere, skabe afledede arbejder herfra og offentligt fremvise og udføre i forhold til indsendt indhold i hele verden på et hvilket som helst medium, som er kendt nu eller fremtidigt udviklet for et hvilket som helst formål.

11.6 I det omfang Udlejers Annonce og andet indsendt indhold kan indeholde varemærker, Udlejer garanterer at have retten til at bruge dem, herunder i forhold til ret til at sublicensere rettigheder.

 

12. Udlejerens rettigheder og forpligtelser

12.1 Udlejeren skal indsende nøjagtige og sande oplysninger om hans/hendes personlige identitet, betalingsoplysninger, den annoncerede Bolig på sitet og i anden kommunikation via HomeAway Group-systemerne.

12.2 Udlejer garanterer og tilkendegiver på en blivende måde og så længe som en Bolig er Annonceret på Sitet (i) at eje og/eller have alle de nødvendige rettigheder og ret til at udbyde til udleje og modtage bookinger for Boligen Annonceret af Udlejer, (ii) at ikke uretmæssigt ville tilbageholde et lejedepositum vedrørende en overtrædelse af en udlejeaftale med Rejsende, (iii) at alle informationer oplyst til HomeAway er nøjagtige og opdaterede, inklusive, men ikke begrænset til alle fremstillinger om en Bolig, dens faciliteter, lokalitet, pris og tilgængelighed på en specifik dato eller tidsperiode, (iv) at hver enkelt Annonce skal vedrøre en individuel og entydigt identificeret Bolig, (v) ikke uretmæssigt at ville nægte en Rejsende adgang til Bolig, (vi) at ville foretage refusion, når den er forfalden i overensstemmelse med afbestillingspolitikken eller underliggende lejeaftale.

12.3 Udlejeren skal sikre, at oplysningerne i annonceringen af Boligen er nøjagtige og opdaterede i hele den tidsperiode, hvor annoncen er på Sitet og: (i) hvis annoncen er oversat, skal det sikres, at oversættelsen er grundig og korrekt, og: (ii) annonceringen er i overensstemmelse med retningslinjer for annoncering. Udlejeren må ikke give vildledende oplysninger om oprindelse af nogen informationer, eller inkludere informationer, der kan skjule den sande kilde for disse informationer.

 

12.4 Ejeren skal overholde HomeAways Marketplace-standarder, som kan findes på

https://help.homeaway.dk/articles/Hvad-er-retningslinjer-for-annoncering-pa-HomeAway og som opdateres fra tid til anden. Disse standarder beskrlver visse krav til annoncer, herunder, men ikke begrænset til:

•    Ejere skal ajourføre en nøjagtig reservationskalender for deres annonce(r).
•   Ejere skal gøre forretningsmæssigt rimelige forsøg på at besvare alle bookinganmodninger fra rejsende inden for 24 timer efter modtagelse af en bookinganmodning.
•   Ejere skal derudover indvillige i at gøre forretningsmæssigt rimelige forsøg på at få alle betalinger fra rejsende behandlet inden for 24 timer efter den rejsendes godkendelse af sådan betaling.
•   Ejere skal besvare og acceptere et væsentligt antal modtagne forespørgsler og bookinganmodninger af hensyn til den rejsendes oplevelse, og
•    det er forbudt for ejere at annullere et væsentligt antal accepterede bookinger.


12.5 Udlejeren skal sikre, at kalenderen for hver Bolig er nøjagtig og opdateret, og at den viser Boligens tilgængelighed for udlejning, efterhånden som den bliver booket. Ved datobaserede søgninger vil Annoncer for Boliger, hvor kalenderen ikke er blevet opdateret i over 60 dage, blive filtreret ud af resultaterne.

12.6 Udlejerne er ansvarlige for at sikre, at deres Boligannonce ikke krænker loven eller nogen persons eller enheds rettigheder. Boligannoncer må ikke indeholde falske informationer, personlige fornærmelser, bagtalende eller krænkende udtalelser, og alt som overtræder ophavsretten eller loven om databeskyttelse.

12.7 Fotos, der er inkluderet i en Boligannonce, skal dækkende vise Boligen, og må ikke være falske eller vildledende eller vise mennesker, og må ikke krænke persondatarettigheder, immaterielle rettigheder eller nogen anden tredjeparts rettigheder.

12.8 Hvis en Boligannonce krænker Vilkår og betingelser for udlejere, forbeholder HomeAway sig ret til at suspendere, nedgradere eller afslutte den relevante Boligannonce eller alle Boligannoncer associeret med udlejeren i overensstemmelse med paragraf 9 i disse Vilkår og betingelser for udlejere.

12.9 Brugerbekræftelse på internettet er vanskelig og vi kan ikke og vil ikke påtage os noget ansvar for bekræftelse af hver brugers angivne identitet. Vi opfordrer Udlejere og Rejsende til at kommunikere direkte med hinanden gennem de tilgængelige værktøjer på Sitet, om end selv dette ikke tilsikrer identiteten på den person, som du kommunikerer med. Vi opfordrer dig også til at tage rimelige forholdsregler for at sikre identiteten på den anden persons identitet, og, for Rejsende, Boligen og relevante detaljer vedrørende din booking eller foreslået booking. Du accepterer (i) at holde dit password og online ID for din konto hos os og din e-mailkonto sikker og fortrolig, således at du kun giver disse til autoriserede bruger af dine konti, ii) at instruere hver person, du giver din online ID og dit password til, om, at han eller hun ikke må videregive disse til en uautoriseret person, (iii) underrette os øjeblikkeligt og vælge en ny online ID og password, hvis du tror, at dit password for enten din konto her eller din e-mailkonto måske er blevet videregivet til en uautoriseret person, og (iv) underrette os øjeblikkeligt, hvis du bliver kontaktet af nogen, som anmoder om din online ID eller password. Herudover, hvis vi mistænker en uautoriseret adgang til din konto, accepterer du øjeblikkeligt at ændre dit ID og password og at tage en hvilken som helst relateret handling som vi rimeligvis anmoder om. Vi fraråder, at du giver nogen som helst adgang til din online ID eller password for din konto hos os og din e-mailkonto. Hvis du giver nogen adgang til dit online ID og online password, eller hvis du ikke sørger for passende beskyttelse af denne information, er du ansvarlig for en hvilken som helst transaktion som den pågældende foretage med din konto hos os og/eller din e-mailkonto, også selvom disse transaktioner er bedrageriske or ikke hvad du tilsigtede.

12.10 Ingen Boligannonce må overføres til en anden part af en Udlejer. I tilfælde af en Boligs salg eller ændring i Bolig administrationen vil HomeAway tilbyde vejledning i mulighederne for oprettelse af en ny Boligannonce.

12.11 Udlejeren vil være ansvarlig for alle omkostninger i forbindelse med Boligen og annoncer, og skal betale alle gældende afgifter til de relevante myndigheder (inklusive moms, hvor det er relevant) for de betalinger, som vedkommende modtager.

12.12 Opkrævning og betaling af opholdsskatten: De rejsende er ansvarlige for betaling af opholdsskat (turistskat, logiskat, turistskat eller andre lignende afgifter, som påkrævet i henhold til lokal lovgivning), der er en skat, der generelt opkræves af ejerne. 
I visse jurisdiktioner kan HomeAway efter eget skøn beslutte at opkræve og betale opholdskatten direkte på vegne af ejerne. I så fald skal ejerne ikke foretage nogen handlinger vedrørende afgiftsopkrævning af de rejsende og betaling til den pågældende by af denne afgift.
I alle jurisdiktioner, hvor en sådan proces vil blive gennemført, anviser og bemyndiger ejeren hermed HomeAway til at opkræve opholdsskatten fra de rejsende på deres vegne og til at opfylde byens relevante skatteindberetningskrav, herunder skattebetaling.


12.13 Hvis udlejeren er momsregistreret i et land, som er et EU-medlemsland, skal udlejeren oplyse et gyldigt momsnummer til HomeAway. Dette nummer skal være valideret af VIES (Informationsudvekslingssystem) http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/. HomeAway vil dernæst anvende omvendt betalingspligt til udlejeren, i henhold til paragraf 196 i Direktiv 2006/112/EF vedrørende mekanismen for omvendt betalingspligt. I de tilfælde hvor paragraf 196 er gyldig, skal udlejerens faktura ikke inkludere moms. Du skal muligvis afregne moms i dit lokale medlemsland. Udlejeren skal oplyse et gyldigt momsnummer med det samme, og ikke senere end tredive (30) dage efter registreringen. Hvis momsnummeret oplyses efter tredive (30) dage, vil HomeAway ikke refundere et momsbeløb. Mekanismen for omvendt betalingspligt er ikke gældende, når udlejeren er baseret i Storbritannien, i hvilket tilfælde Storbritanniens moms vil blive opkrævet.

12.14 Hvis HomeAway, gennem et af vores garanti programmer uden forbindtlighed, kompenserer en Rejsende for et tab som følge af handlinger eller undladelse, der kan henføres til en Udlejer, reserverer HomeAway sig mulighed for at tilbagesøge det betalte beløb hos Udlejer.

 

13. Forbud

13.1 Udlejeren må ikke direkte eller indirekte:

13.1.1 Med hensyn til Sitet, dets indhold og databaser indeholdt i Sitet, i nogen form, enten ved hjælp af automatiske enheder eller manuelle processer, udnytte, kopiere, distribuere, gengive, redigere, oversætte, gøre offentligt tilgængeligt eller dekompilere noget af dette.

13.1.2 Monitorere indholdet på sitet eller kommunikation med udlejere ved hjælp af robotter, søgerobotter eller andre automatiske instrumenter, forudsat dog at en begrænset undtagelse fra føromtalte eksklusion gives til internetsøgemaskiner med generelt formål (ikke inklusive websites eller søgemaskiner eller andre tjenester, der tilbyder rubrikannoncer eller annoncer om udlejning af Boliger, eller nogen anden undergruppe heraf, eller hvis forretning er at udbyde tjenester vedrørende kortvarige lejemål eller andre tjenester, som konkurrerer med sitet eller HomeAway), og ikke-kommercielle offentlige arkiver, som bruger værktøjer til at indsamle information med det ene formål at vise hyperlinks til sitet, forudsat at de gør dette fra en stabil IP-adresse eller IP-adresser med brug af en let identificerbar agent og er i overensstemmelse med HomeAways robots.txt-fil.

13.1.3 Bruge Sitet eller HomeAways portal eller systemer eller oplysninger leveret af en Rejsende til andre formål end dem, der henvises til i disse Vilkår og betingelser for udlejere.

13.1.4 BBruge Sitet eller værktøjer eller tjenester på Sitet med det formål at booke eller anmode om leje af en Bolig, som ikke er en Bolig anført under en gyldig udlejning.

13.1.5 Gengive nogen del af Sitet på et andet website eller på anden måde og med brug af en enhed, inklusive, men ikke begrænset til brug af rammer eller et kantmiljø omkring Sitet, eller nogen anden skeletkonstruktionsteknik med henblik på at vedhæfte nogen del eller noget aspekt af Sitet, eller afspejle eller replikere nogen del af Sitet.

13.1.6 Uploade eller sende til Sitet indhold eller programmer, som på grund af deres størrelse eller art kan beskadige HomeAways computere eller netværk.

13.1.7 Inkludere indhold på Sitet eller HomeAways portal eller systemer, som er en overtrædelse af gældende strafferet, intellektuelle rettigheder eller andre love, eller opfordre til en sådan overtrædelse.

13.1.8 Bruge eller få adgang til Sitet eller HomeAways portal eller systemer på en måde, der kan være til skade for computersystemet eller netværket, herunder ved at introducere en virus (en “virus“ omfatter ethvert program, der introduceres i et system med overlæg, og som har en nyttesløs og/eller destruktiv funktion, f.eks. at vise en irriterende besked eller systematisk overskrive informationerne på brugerens harddisk).

13.1.9 Publicere eller sende informationer, der på nogen måde er falske eller misledende, eller udøve en handling som kan anses for at være “phishing” (enten primær, sekundær eller andet), eller som ville foranledige et strafferetligt eller civilretligt ansvar.

13.1.10 Publicere eller sende ulovligt, truende, groft, injurierende, ærekrænkende, uanstændigt, vulgært, usømmeligt, provokerende, seksuelt eksplicit, pornografisk eller blasfemisk materiale.

13.1.11 Henvise til HomeAway eller en del af HomeAway Koncernen på en måde, som kan få nogen til at tro, at Udlejeren, en Bolig eller Annonce eller et website er sponsoreret af, tilknyttet til eller godkendt af HomeAway eller en del af HomeAway Koncernen, eller.

13.1.12 Erstatte en Bolig i en annonce med en anden Bolig uden forudgående samtykke fra HomeAway. Forbudte erstatningsaktiviteter inkluderer:

13.1.12.1 Annoncering af flere boligenheder: Brug af en Boligannonce til at promovere mere end en bolig, der er tilgængelig i en bygning

13.1.12.2 Erstatning: Udskiftning af Boligen, som vises i en Boligannonce, når den pågældende Bolig er booket, og

13.1.12.3 Misrepræsentation: Tilbyde en Rejsende, som forespørger om boligen igennem Sitet, en anden Bolig end den, som vises i den pågældende annonce.

13.1.13. Hvis online booking er aktiveret, at forsinke gennemførelsen af bookinger eller af Rejsendes betalinger (Udlejere med online booking aktiveret skal bestræbe sig på at besvare alle bookinganmodninger fra Rejsende inden for 24 timer efter modtagelse af bookinganmodningen og skal ligeledes sørge for, at alle betalinger fra Rejsende bliver gennemført inden for 24 timer fra den Rejsendes tilladelse til den pågældende betaling.)

13.2 Hvis en udlejer overtræder bestemmelserne i denne paragraf, forbeholder HomeAway sig ret til at suspendere eller afslutte den relevante Annonce eller alle Annoncer associeret med Udlejeren i overensstemmelse med paragraf 9 i disse Vilkår og betingelser for udlejere.

 

14. Overførsel af Annoncer til tredjeparters websites

For at gøre det muligt for Udlejer at få en bredere distribution af deres Boliger, vil vi måske sørge information om Annoncer og indhold, eller på anden måde sørge for distribution af din Annonce til en tredjeparts website. Yderligere vilkår og betingelser finder måske anvendelse på sådanne distributioner, som vi måske vil underrette dig om gennem dit Udlejer Dashbord eller e-mail.

 

15. Udlejers ansvar

15.1 Vi sørger ikke for ansvarsforsikring for Udlejer, ejendomsadministratorer eller Rejsende uanset, om en bruger opnår forsikringsdækning gennem en af vores tredjepartsleverandører. Brugere er alene ansvarlige for at opnå forsikringsdækning svarende til en hensigtsmæssig beskyttelse af deres ejendele og gæster m.v. Udlejere accepterer at de bør have en hensigtsmæssig forsikringsdækning med henblik på at dække udlejningen af de ejendele de anfører på Sitet forud for ankomsten af den første Rejsende og til afrejsen af en rejsende som er formidlet via et af vores Sites.

15.2 Udlejeren vil alene være ansvarlig for alle økonomiske konsekvenser af beskadigelse af HomeAway på grund af indhold eller et program, der blev overført eller sendt af udlejeren, og som resulterer i beskadigelse af HomeAways hardware eller software, inklusive beskadigelse af systemet eller data, eller som fører til svigt af dette system eller fejl i systemet. De økonomiske konsekvenser nævnt ovenfor inkluderer rimelige indenretlige omkostninger.

 

16. Erstatning

Udlejeren accepterer at forsvare, holde skadesløs og friholde Expedia, HomeAway, deres datterselskaber, deres respektive bestyrelsesmedlemmer, direktører, medarbejdere og repræsentanter over for alle erstatningskrav, søgsmålsgrunde, krav, inddrivelse, tab, skadeserstatning, bøder, straf eller andre omkostninger eller udlæg af nogen art, herunder men ikke begrænset til rimelige indenretlige omkostninger og revisionshonorarer fra eller på foranledning af tredjeparter, som er gjort gældende af eller som opstår fra eller i forbindelse med (a) indhold eller materiale, som udlejeren sender eller udbyder til medtagelse på Sitet, (b) udlejerens brug af Sitet, (c) ethvert kontraktbrud foranlediget af udlejeren af disse Vilkår og betingelser for udlejere, og (d) Rejsendes ophold og brug af associerede tjenester og faciliteter leveret af Udlejer.

 

17. Kontakt os

17.1 Meddelelser skal sendes til HomeAway ved hjælp af kontaktformularen eller HomeAways portal eller via almindelig post c/o HomeAway Deutschland GmbH, Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt am Main, Tyskland.

17.2 Meddelelser vedrørende krænkelse af ophavsret skal angive følgende:

 

18. HomeAways begrænsede erstatningsansvar

I intet tilfælde vil HomeAway Koncernen og dens ejere, bestyrelsesmedlemmer, direktører, konsulenter, agenter og/eller medarbejdere eller nogen tredjepartsleverandør af et værktøj tilgængeligt på et Site på et selskab i HomeAway Koncernen være ansvarlig for tabt fortjeneste eller nogen indirekte skader, følgeskader, særlige skader, tilfældige skader eller bodserstatninger, som opstår som følge af eller på grundlag af, eller som et resultat af Sitet, din brug af Sitet og/eller enhver transaktion mellem brugerne, også selv hvis HomeAway er blevet informeret om muligheden for sådanne skader. Disse begrænsninger og undtagelser er gældende uden hensyn til om skaderne opstår fra kontraktbrud, forsømmelse eller nogen anden årsag. Hvis du er utilfreds med sitet eller HomeAways portal eller systemer, eller du ikke accepterer nogen del af disse Vilkår og betingelser for udlejere, så er dit eneste og eksklusive retsmiddel mod HomeAway at holde op med at bruge sitet. I alle tilfælde er vores erstatningsansvar, og HomeAway Koncenens erstatningsansvar, over for dig eller en tredjepart ved enhver omstændighed, som opstår fra eller i forbindelse med Sitet, begrænset til det beløb, der er størst (a) beløbet på det gebyr, du betaler til os i seks måneder inden den handling, som foranledigede erstatningsansvaret, og (b) £ 100,00 (977,00 DKK) tilsammen. Intet i disse Vilkår og betingelser for udlejere må udelukke eller begrænse HomeAway Koncernens ansvar for dødsfald eller personskade som et resultat af gruppens forsømmelse, ej heller som et resultat af HomeAway Koncernens bedrageri eller svigagtig oplysning.

 

19. Gældende ret og jurisdiktion

Udlejer accepterer, at disse Disse Vilkår og betingelser for udlejere er undergivet dansk ret. Eventuelle retskrav, der opstår ifølge denne aftale, skal alene afgøres af danske domstole.

 

20. Generelt

20.1 Hvis det konstateres af en kompetent retskreds, at en bestemmelse i Vilkår og betingelser for udlejere er ugyldig, skal denne bestemmelses ugyldighed ikke have indvirkning på gyldigheden af de resterende bestemmelser i Vilkår og betingelser for udlejere; de skal have fuld gyldighed. Paragraffernes overskrifter er kun tiltænkt som en henvisning og har ikke indvirkning på fortolkningen eller opstillingen af disse Vilkår og betingelser for udlejere. Intet frafald af en betingelse i Vilkår og betingelser for udlejere skal anses for at være et nærmere og videregående frafald af en sådan betingelse eller nogen anden betingelse. HomeAways manglende evne til at håndhæve en betingelse i Vilkår og betingelser for udlejere skal endvidere ikke anses som et frafald af en sådan betingelse eller på anden måde have indvirkning på HomeAways evne til at håndhæve en sådan betingelse på noget tidspunkt i fremtiden. Bortset fra hvad der er udtrykkeligt fastlagt i en yderligere aftale, og yderligere betingelser for visse områder af Sitet, inklusive Politikken for Privatliv, udgør Vilkårene og betingelserne for udlejere hele aftalen mellem udlejeren og HomeAway med hensyn til brugen af Sitet. Der må kun foretages ændringer af disse Vilkår ved hjælp af en revideret publicering på denne side.

20.2 HomeAway anbefaler, at Udlejeren gemmer sin egen kopi af disse Vilkår og betingelser for udlejere i en separat fil på vedkommendes computer eller som en udskrevet kopi.

20.3 Den Europæiske Kommissions Onlinetvistbilæggelse findes på http://ec.europa.eu/odr