Vilkår og betingelser for udlejere

 

 

Sidst opdateret  2 marts 2018                                                                                            

Download som PDF

 

Indledning

1.1 HomeAway (som defineret nedenfor) er et datterselskab af Expedia, Inc. (“Expedia”) i USA. HomeAway Group (som defineret herunder) udbyder en onlineportal og forskellige værktøjer, tjenester og funktioner, som giver boligejere mulighed for at udleje boliger og feriegæster mulighed for at booke sådanne boliger (samlet kaldet “tjenesterne”). Tjenesterne udbydes gennem landespecifikke webadresser, herunder i www.HomeAway.dk , og også gennem mobilapplikationer (til mobiltelefon, tablet og andre enheder eller grænseflader) (samlet kaldet "Sitet"). Driften af HomeAway i Europa forvaltes af HomeAway UK Limited, Level 25 Portland House, Bressenden Place, London SW1E 5BH (“HomeAway” “vi” “vores” “os”).  Booking-betalinger foretaget via Sitet (“betalingstjenesterne”) håndteres af tredjepartsbetalingsudbydere og/eller HomeAway Sàrl, 81 Merrion Square South, Dublin 2, Irland (“HomeAway Payments”). Betalingstjenester er underlagt vilkårene og betingelserne tilhørende de pågældende tredjepartsbetalingsudbydere eller, i tilfælde af HomeAway Payments, underlagt Aftalen om opkrævning af gebyr for indkvartering. For nemheds skyld (men ikke på anden måde), hvor vi bruger udtrykket “HomeAway Group” i disse vilkår og betingelser, henviser vi til Expedia, Inc., dets associerede selskaber og datterselskaber, herunder HomeAway. 

1.2 Disse vilkår og betingelser (“Vilkår og Betingelser for Udlejere”) regulerer sammen med privatlivspolitikken forholdet mellem HomeAway og enhver part, som tilgår eller bruger Sitet til at tilbyde eller udbyde enhver bolig til leje, herunder boligejere, lejere og ejendomsadministratorer, (samlet kaldet “udlejere” eller “du”).

1.3 Vilkår og Betingelser for Udlejere udgør en juridisk bindende aftale mellem HomeAway og Udlejeren. Ved at bruge eller tilgå Sitet eller HomeAways platforme eller systemer som Udlejer, anerkender du, at du accepterer og er underlagt Vilkårene og Betingelserne for Udlejere. Bemærk venligst, at disse Vilkår og Betingelser for Udlejere og vores Privatlivspolitik gælder for alle Udlejere. Hvis du ikke accepterer Vilkårene og Betingelserne for Udlejere fuldt ud, er du ikke autoriseret til at tilgå eller på anden måde bruge Sitet.

1.4 Hvis Udlejeren er et selskab, partnerskab eller anden enhed, erklærer en person, der bruger Sitet og/eller accepterer Vilkårene og Betingelserne for Udlejere, på vegne af den pågældende Udlejer, at han/hun har bemyndigelse til at forpligte enheden i henhold til disse Vilkår og Betingelser for Udlejere.

1.5 HomeAway giver ingen person tilladelse til at tilmelde sig dette Site, medmindre de er i stand til at indgå juridisk bindende kontrakter. Hvis du tilmelder dig som en forretningsenhed, erklærer du, at du har myndighed til at forpligte enheden i henhold til disse Vilkår og Betingelser for Udlejere. Hver Udlejer erklærer og lover, at alle oplysninger, der indsendes til os og til Sitet under en sådan Udlejers tilmelding til Sitet, er sandfærdige og nøjagtige. Hver Udlejer accepterer desuden omgående at informere Sitet (ved hjælp af “Kontakt os”) om eventuelle opdateringer til sådanne kontaktoplysninger, der tidligere er indsendt af en sådan Udlejer til Sitet.

1.6 HomeAway kan revidere disse Vilkår og Betingelser for Udlejere fra tid til anden på baggrund af f.eks. ændring i forretningsmodellen, nye/ændrede/ophørte produkter eller funktioner, eller på grund af ændringer i gældende lov. Du vil modtage en meddelelse i rimelig tid forud for eventuelle ændringer af disse Vilkår og Betingelser for Udlejere eller i tilfælde af vores beslutning om at opsige disse Vilkår og Betingelser for Udlejere. Du vil blive underrettet om sådanne ændringer eller opsigelse via opdateringer på vores hjemmeside eller via email. Du bør besøge denne side med jævne mellemrum for at se de mest aktuelle Vilkår og Betingelser for Udlejere, fordi de er bindende for dig.


1.7 Udlejere, der overtræder Vilkårene og Betingelserne for Udlejere, kan få deres adgang til og brug af Sitet suspenderet og deres boligannoncer fjernet fra Sitet, efter HomeAways eget skøn, i tillæg til eventuelle andre juridiske rettigheder og retsmidler, der er tilgængelige for HomeAway i henhold til disse Vilkår og Betingelser for Udlejere eller som på anden måde er tilgængelige for HomeAway.

1.8 HomeAway har en nultolerance politik overfor al diskrimination (herunder men ikke begrænset til race, etnicitet, religion, national oprindelse, handicap, køn, kønsidentitet eller seksuel orientering), chikane eller vold, og vi vil diskretionært fjerne enhver feriegæst og/eller udlejer/ jendomsadministratorer fra vores hjemmeside, der udviser eller fremmer en sådan adfærd. HomeAway forbeholder sig retten til at håndhæve denne politik efter eget skøn og på den baggrund, at udlejers og rejsegæsters sikkerhed eller ejendom er i fare.

2. Sitet er kun et mødested

2.1 Dette Site er et mødested, som gør det muligt for Udlejere at udbyde én eller flere boliger til leje (hver især en “Bolig”) med forskellige prisformater til potentielle Feriegæster (og alle personer, der er angivet i bookingen) (hver især en “Feriegæst” og, sammen med en Udlejer, “Brugerne”). Vi kan også tilbyde online-bookinger eller andre værktøjer og tjenester for at give Udlejere og Feriegæster mulighed for at kommunikere med hinanden og for at indgå lejeaftaler eller andre transaktioner med hinanden.

2.2 Sitet tilvejebringer et sted, hvor Brugere kan interagere med hinanden, og HomeAway er ikke, og bliver ikke, part i et kontraktforhold mellem Feriegæsten og Udlejeren, og mægler ikke mellem Feriegæsten og Ulejeren i tilfælde af enhver tvist, der måtte udspringe mellem dem. Du anerkender og accepterer, at Feriegæsten og Udlejeren vil være ansvarlige for at udføre forpligtelserne indeholdt i sådanne aftaler, at HomeAway ikke er part i sådanne aftaler, og at, med undtagelse af HomeAway Payments i henhold til aftalen om opkrævning af gebyr for indkvartering, HomeAway fraskriver sig (inklusive alle datterselskaber) ethvert erstatningsansvar som følge af eller relateret til sådanne aftaler. Dette gælder også selvom Sitet formidler booking af en Bolig eller brug af andre værktøjer, tjenester eller produkter, da HomeAway ikke er part i en eventuel leje- eller anden aftale mellem Feriegæster og Udlejere.

2.3 Ansvar for gældende love, regler og bestemmelser: Udlejere og Feriegæster accepterer, at de er ansvarlige for, og accepterer at overholde, alle love, regler og bestemmelser, der gælder for deres brug af Sitet, deres brug af eventuelt værktøj, tjeneste eller produkt, der tilbydes på Sitet og eventuel transaktion, som de enten indgår på Sitet eller i forbindelse med deres brug af Sitet. Udlejere accepterer yderligere, at de er ansvarlige for, og accepterer at overholde, alle love, regler og bestemmelser, der gælder for deres boligannonce og udførelsen af deres forretning, herunder, men ikke begrænset til, alle love, regler, bestemmelser eller andre krav relateret til skatter, kreditkort, datasikkerhed, data og beskyttelse af personlige oplysninger, tilladelser, planlægnings- eller licenskrav, kommunale krav, overholdelse af sundheds- og sikkerhedskrav, overholdelse af alle love til bekæmpelse af diskrimination samt boliglove og udlejnings- eller andre boligbegrænsninger, hvor relevant. Vær opmærksom på, at selvom vi ikke er part i nogen lejetransaktion, og ikke påtager os noget erstatningsansvar for juridisk eller lovgivningsmæssig overholdelse i forbindelse med leje af eventuel Bolig udbudt på Sitet, kan der være situationer, hvor vi alligevel er juridisk forpligtede (som vi vurderer efter vores eget skøn) til at give oplysninger om eventuel udbudt Bolig med henblik på at overholde krav fra statslige eller tilsynsmæssige organer i forbindelse med undersøgelser, retssager eller administrative procedurer, og vi kan vælge at overholde eller se bort fra en sådan forpligtelse efter vores eget skøn. Udlejere, der accepterer kreditkort, bank- eller andre betalingsoplysninger fra Feriegæster, accepterer at håndtere og beskytte alle sådanne oplysninger i overensstemmelse med gældende lovmæssige og tilsynsmæssige krav, gældende regler for kortforeninger eller netværksdrift og/eller regelsæt og retningslinier og/eller HomeAways datasikkerhedspolitikker, og accepterer desuden kun at indsamle og bruge sådanne betalingsoplysninger i forbindelse med en godkendt Feriegæsts reservation og til ingen andre formål.

3. Boligannoncer

3.1 I overensstemmelse med disse Vilkår og Betingelser for Udlejere kan Udlejere aftale med HomeAway oprette en boligannonce for en specifik Bolig på Sitet via en betal-per-booking-boligannonce (“Betal-per-booking-annoncer”) eller en årlig abonnementsannonce (“Årlig abonnementsannonce”) (“samlet, en Boligannonce”).

3.2 Hvis du tilmelder dig Sitet som Udlejer, vil du modtage vores "boligejer"-nyhedsbrev, som er en integreret del af de tjenester, som vi udbyder. Vi og HomeAway Group kan tilbyde forskellige nyhedsbreve fra tid til anden, der har til formål at forbedre de tjenester, som vi eller de tilbyder. Udlejere kan enten fravælge på tilmeldingstidspunktet, eller til enhver tid annullere deres abonnement på disse e-mailnyhedsbreve gennem Center for foretrukken kommunikation, selv om det kan tage en smule tid før ændringerne i deres præferencer træder i kraft.


3.3 Boligejers berettigelse til boligannoncer

3.3.1 For at oprette en Boligannonce, skal Udlejere overholde de retningslinjer, der er beskrevet i denne paragraf 3 (og andre krav, der er blevet meddelt Udlejere af HomeAway fra tid til anden).

3.3.2. Online-bookinger og online-betalinger er påkrævet for alle boligannoncer. Udlejer forpligter sig til at håndtere kommunikation, forespørgsler og alle bookinger gennem HomeAways platform og værktøjer.

3.3.3 Betalinger til HomeAway kan ske ved direkte debitering, bankoverførsel, kreditkortbetaling eller enhver anden betalingsmetode, der er forhåndsgodkendt af HomeAway. Fristen, der er meddelt på forhånd for enhver SEPA direkte debiteringsbetaling, er forkortet til 1 dag. Alle bank- og andre gebyrer forbundet med en betaling afholdes af Udlejeren.

3.3.4 Bemærk, at Udlejere, der er kvalificerede ejendomsadministratorer, kan ansøge HomeAway om at indgå en særskilt kontrakt om boligannoncer af ejendomsadministratorer.

3.3.5 HomeAway forbeholder sig ret til at afvise at oprette enhver Boligannonce, der, efter HomeAways eget skøn, betragtes som at være i stand til at krænke, eller være forbundet med krænkelsen af, enhver bestemmelse i disse vilkår og betingelser for Udlejere.

3.3.6 Udlejer forpligter sig til kun at tilvejebringe nøjagtige og ajourførte oplysninger i hver Boligannonce (herunder beskrivelsen, priserne, skatterne og afbestillingspolitikken), og skal ikke pålægge Feriegæsten anderledes betingelser end dem, der er fastsat i boligannoncen. Manglende overholdelse af de forpligtelser, der er fastsat i disse Vilkår og Betingelser for Udlejere kan medføre Udlejerens permanente udelukkelse fra Sitet og fra ethvert af ​​vores tilknyttede sites.

3.4 Yderligere vilkår - “Betal-per-booking-annoncer”

3.4.1 Hver Betal-per-booking-annonce oprettes uden noget forhåndsgebyr, men vil til gengæld blive opkrævet et beløb, som omfatter (i) en provision svarende til en procentdel af det samlede lejebeløb (herunder eventuelle obligatoriske gebyrer, der opkræves af Udlejeren), der betales af en Feriegæst for hver booking, der købes via Sitet, som anført i abonnementsprocessen og (ii) et ekspeditionsgebyr for betaling relateret til online-betaling og som forfalder til en tredjepartsbetalingsbehandler (samlet kaldet, “provisionen”). HomeAway forbeholder sig ret til at ændre den gældende provision, hvor eventuelle ændringer skal meddeles Udlejeren mindst 30 dage før den nye provision finder anvendelse. Den nye provisionssats vil blive anset for accepteret, hvis Udlejeren ikke fjerner sin Boligannonce inden det tidspunkt, hvor den nye provision finder anvendelse.

3.4.2 Beregningen af provisionen vil ikke omfatte beløb, der opkræves for skatter og eventuelt andet produkt eller tjeneste købt af Feriegæsten og opkrævet af HomeAway, såsom forsikringsprodukter. Det er Udlejernes pligt nøjagtigt at angive de forskellige beløb, der opkræves af Feriegæsten.

3.4.3 En beskrivelse af de gældende gebyrer, der gælder for hver Betal-per-booking-annonce vises under “Udbyd din bolig”-fanen på Sitet (når gjort almindelig tilgængelig). Der kan gøres undtagelser for integrerede ejendomsadministratorer.

3.4.4 Alle Betal-per-booking-annoncer er underlagt yderligere vilkår, betingelser og krav, som angives i forbindelse med registreringen af en sådan Boligannonce (herunder dem tilhørende tredjepartsudbydere).

3.4.5 Opkrævning og behandling af de beløb, der betales af Feriegæsten, samt videresendelse af de beløb, der forfalder til Udlejeren, administreres af HomeAways tredjepartsbetalingsudbyder og/eller HomeAway Payments. Udlejer anerkender og accepterer, at med undtagelse af HomeAway Payments i henhold til aftalen om opkrævning af gebyr for indkvartering, er HomeAway ikke involveret i betalingsprocessen og har intet ansvar med hensyn til den korrekte betaling for bookingen. Selv om en HomeAway-kundeservicemedarbejder, under visse omstændigheder, efter HomeAways eget skøn, kan yde bistand til Feriegæsten i forbindelse med spørgsmål vedrørende betalingsbehandling, skal HomeAway ikke have noget ansvar med hensyn til den korrekte betaling for bookingen.

3.4.6 Betal-per-booking-annoncer kan vises på andre sites i HomeAway Gruppen, og på sites tilhørende selskaber, som HomeAway muligvis har indgået distributionsaftaler med, i det omfang, at sådanne sites tillader online-betaling. Dog giver HomeAway ingen garanti for offentliggørelse andet end på det Site, hvor Udlejeren oprindeligt registrerede sin Boligannonce og inden for rammerne af HomeAways ret til at offentliggøre en Boligannonce eller ej.

3.4.7 Betal-per-booking-annoncer vil blive vist på Sitet på ubestemt tid, dog forbeholder HomeAway sig ret til, til enhver tid, at fjerne eller afvise at offentliggøre enhver Boligannonce efter eget skøn. Udlejeren kan også til enhver tid suspendere eller fjerne deres Boligannonce via deres instrumentbræt eller ved at kontakte kundeservice.

3.4.8 Konvertering af en Boligannonce fra en abonnementsannonce til en Betal-per-booking-annonce er kun mulig ved udgangen af abonnementsperioden for hver abonnementsannonce. Konvertering fra Betal-per-booking-annonce til abonnementsannonce kan behandles til enhver tid med forbehold for betaling af de gældende abonnementsannoncegebyrer, dog skal eventuelle Betal-per-booking-bookinger, der allerede er foretaget, fortsat være omfattet af de gældende Betal-per-booking-gebyrer.


3.5 Yderligere bestemmelser vedrørende abonnementsannoncer


3.5.1 For at købe en abonnementsannonce, skal Udlejeren afgive en ordre ved hjælp af Sitets online-bestillingsformular og betale HomeAway gebyrerne for den relevante annonce (“Abonnementsannoncegebyrer”). Prisen for et abonnement er angivet på listen over aktuelle priser på Sitet. Ved at indsende en bestillingsformular, garanterer Udlejeren, at alle oplysningerne, som de har givet til HomeAway er nøjagtige og overholder disse Vilkår og Betingelser for Udlejere.


3.5.2 Abonnementsannoncer, der sælges af HomeAway, kører i den fulde periode, som er valgt af Udlejeren på den relevante bestillingsformular ("Indledende annonceperiode"). Denne periode begynder på den dato, hvor Udlejeren indsender den fulde eller indledende (hvor relevant) betaling af Abonnementsannoncegebyrer ("Købsdatoen") og udløber den sidste dag i perioden, der er valgt af Udlejeren ("Abonnementsannonceperioden"), medmindre den fornyes, som angivet nedenfor. For eksempel, for en årlig abonnementsperiode, hvis en Udlejer køber abonnementet den 1. juli, vil abonnementsannoncen udløbe den 30. juni det følgende år (medmindre den fornyes som angivet nedenfor).


3.5.3 Abonnementer fornyes automatisk og kontinuerligt for samme tidsperiode som den Indledende annonceperiode (hver især en "Fornyet annonceperiode"). Særlige rabatter, der ydes for den Indledende annonceperiode, vil ikke blive ydet for en Fornyet annonceperiode. Den automatiske fornyelse af en annonceperiode kan deaktiveres til enhver tid før udgangen af den Indledende annonceperiode eller den på daværende tidspunkt gældende Fornyede annonceperiode ved hjælp af linket "déaktiver automatisk fornyelse" eller ved meddelelse til HomeAway gennem Kontaktformularen. For at undgå tvivl, vil enhver sådan deaktivering først træde i kraft ved udgangen af den Indledende annonceperiode eller Fornyede annonceperiode, hvorunder deaktiveringen finder sted. Vi vil automatisk opkræve din betalingsmetode for enhver fornyelse af din annonce (og du giver os hermed udtrykkeligt samtykke til at gøre det).


3.5.4 Hvis en Udlejer køber en abonnementsannonce, men ikke fuldfører oprettelsen af abonnementsannoncen eller abonnementsannoncen ikke vises på Sitet af enhver anden årsag, vil anmodninger om tilbagebetaling af annoncegebyrer blive behandlet af HomeAway, men dette vil kun være muligt, hvis Udlejeren ansøger om det ved at kontakte HomeAway gennem Kontaktformularen i løbet af de første tre (3) måneder efter den relevante købsdato (de "indledende 3 måneder"), og på den betingelse, at: (i) den relevante abonnementsannonce ikke er blevet vist på Sitet i løbet af de indledende 3 måneder; og (ii) den manglende visning af abonnementsannoncen på Sitet i løbet af de indledende 3 måneder ikke skyldes, at Udlejeren ikke har fuldført de trin, som kræves af HomeAway i forbindelse med færdiggørelsen af abonnementsannoncen.


3.5.5 Abonnementsannoncegebyrer kan ikke refunderes i tilfælde af, at Udlejeren opsiger aftalen eller ønsker at fjerne en annonce inden udgangen af den gældende abonnementsperiode.


 

 

4. Brug af tjenesten

4.1 Ved tilmelding tildeles en Udlejer en brugerprofil, hvori dataene, som Udlejeren bidrager registreres, og hvori alle Boliger, som den pågældende Udlejer udbyder, er angivet ("instrumentbrættet").

4.2 Instrumentbrættet har forskellige funktioner, som er beregnet til at hjælpe boligejere med at administrere deres boliger gennem Sitet; disse funktioner, og selve Instrumentbrættet, stilles til rådighed "som beset", og HomeAway garanterer ikke, at Instrumentbrættet eller dets funktioner vil være fuldstændige eller fejlfrie.

4.3 "Online-booking"-funktionen for boligannoncer giver Feriegæster mulighed for at foretage online-bookinger af boligen. "Online-betalingstjenesten" giver Feriegæster, der booker online, mulighed for at foretage betalinger til Udlejere via en online-betalingsgateway, der administreres af HomeAway Payments eller en tredjepartsbetalingsudbyder. Online-betalingstjenesten er underlagt tredjepartsbetalingsudbyderens vilkår og betingelser eller underlagt aftalen om opkrævning af gebyr for indkvartering, og Udlejeren accepterer, at (med undtagelse af HomeAway Payments i henhold til aftalen om opkrævning af gebyr for indkvartering) HomeAway ingen kontrol har over eller noget ansvar for online-betalingstjenester.

4.4 På Instrumentbrættet har Udlejeren også adgang til Feriegæstens anmeldelser af Udlejerens Boliger og eventuelle tilgængelige Udlejeranmeldelser for en Feriegæst, der har kontaktet Udlejeren.


4.5 Feriegæster og Udlejere kan skrive anmeldelser på vores Site. Ved at skrive en anmeldelse, tildeler den person, der skriver anmeldelsen, HomeAway Group en tidsubegrænset, verdensomspændende, uigenkaldelig, ubegrænset, ikke-eksklusiv, royalty-fri og fuldt betalt licens til at bruge, kopiere, licensere, underlicensere (via forskellige lag), distribuere, vise, offentligt udføre, gengive, transmittere, og på anden måde udnytte anmeldelsen i forbindelse med Boligen, og vores forretning eller vores associerede selskabers forretning. Feriegæster som har foretaget deres booking på Sitet, kan også skrive deres egne anmeldelser af Udlejeres Boliger ("Feriegæsters anmeldelser") på Sitet. Udlejeren får mulighed for at se Feriegæsters anmeldelser, og for at svare på dem ("Udlejeres svar"). Flere oplysninger om Feriegæsters anmeldelser og Udlejeres svar er tilgængelige her. Udlejere vil også få mulighed for at anmelde Feriegæstens ophold ("Udlejeres anmeldelse(r)"). Udlejer garanterer udtrykkeligt, at enhver anmeldelse, der skrives, vil være i overensstemmelse med vores Indholdsretningslinjer. Flere oplysninger om Udlejeres anmeldelsesproces er tilgængelige her. Vi forbeholder os retten (men ikke pligten) til at gøre Udlejeres anmeldelser tilgængelige for andre Udlejere, som Feriegæsten kontakter via vores Site. Udlejeren må ikke yderligere videregive, gøre yderligere brug af eller henvise til sådanne Udlejeres anmeldelser uden at have Feriegæstens udtrykkelige samtykke til en sådan videregivelse eller brug. Bemærk venligst, at HomeAway ikke bekræfter, og realistisk set ikke har evnen til at bekræfte, nøjagtigheden eller andet af Feriegæsters anmeldelser eller Udlejeres anmeldelser. Udlejeres anmeldelser kan ikke bruges til at udelukke eller diskriminere over for enkeltpersoner. Udlejeres eneste retsmiddel i forhold til Feriegæsters anmeldelser, og HomeAways eneste forpligtelse i forhold til Feriegæsters anmeldelser, i tilfælde af, at en Udlejer bestrider ethvert aspekt af en Feriegæsts anmeldelse, er at give Udlejeren lov til at skrive Udlejeres svar på anmeldelsen, og HomeAway fraskriver sig ellers udtrykkeligt ethvert erstatningsansvar for en eventuel Feriegæst eller Udlejers anmeldelse. Vi hverken redigerer eller på anden måde foretager ændringer af, anmeldelser fra en Feriegæst eller Udlejer. En Feriegæst eller Udlejer kan kontakte kundeservice for at fjerne deres offentliggjorte anmeldelse.


4.6 HomeAway kræver, at alle Feriegæsters anmeldelser, Udlejeres svar, Udlejeres anmeldelser og anden kommunikation overholder Indholdsretningslinjerne, og kan afvise at lægge enhver af dem op på Sitet, som HomeAway mener ikke overholder dem. I tilfælde af, at en eventuel Feriegæsts anmeldelse, Udlejeres svar, Udlejeres anmeldelse eller enhver anden kommunikation vises på Sitet, men ikke overholder Indholdsretningslinjerne, så vil HomeAway, med forbehold for eventuelle andre tilgængelige retsmidler, være berettiget til straks at fjerne de relevante ikke-overensstemmende Feriegæsters anmeldelser, Udlejeres svar, Udlejeres anmeldelser og anden kommunikation fra Sitet.


4.7 Kommunikation via Sitet (og eventuelle værktøjer, der tilvejebringes på Sitet) er tilgængelige for gennemgang af Feriegæsten og Udlejeren, der er part i kommunikationen, samt kan vises til HomeAway Groups medarbejdere og repræsentanter. Bemærk venligst at vi, i overensstemmelse med vores sikkerheds- og kontokrav, kan fjerne eller redigere oplysninger fra sådanne meddelelser (f.eks. e-mailadresser, telefonnumre eller andet indhold, som vi anser for at være upassende eller som ikke overholder gældende love og regler). Udlejere bør udskrive en kopi til deres egne optegnelser af enhver meddelelse, der er vigtig - for eksempel en betalingskvittering eller en booking-bekræftelse.


4.8 Meddelelser sendt via HomeAways systemer bør kun vedrøre ægte booking-forespørgsler. Vi tolererer ikke spam eller uopfordret kommerciel elektronisk kommunikation af enhver art. Det er forbudt at misbruge HomeAways systemer, såsom ved at sende uopfordrede kommercielle meddelelser (spam) eller videregive brugeres personlige oplysninger til en tredjepart, medmindre du har udtrykkelig tilladelse fra brugeren. E-mails og Site-anbefalinger, der sendes via “anbefal dette site”-funktionen, bør kun sendes med modtagerens samtykke. Du accepterer, at du vil beskytte andre brugeres personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser og under alle omstændigheder, ved udøvelse af rimelig omhu, og du påtager dig ethvert erstatningsansvar for misbrug, tab eller uautoriseret overførsel af sådanne oplysninger.


4.9 HomeAway har intet erstatningsansvar for og ingen deltagelse i, kommunikationen mellem Udlejeren og Feriegæsten.


4.10 HomeAway opkræver et servicegebyr, der skal betales af Feriegæsten, der booker en bolig på Sitet via kassen på Sitet. Servicegebyret dækker brugen af Sitet, herunder funktioner såsom support 24 timer i døgnet, og beregnes som en procentdel af det samlede lejebeløb (som kan omfatte yderligere gebyrer og depositum opkrævet af Udlejeren). Afhængigt af lovgivningen i den retskreds, hvor Feriegæsten og/eller Udlejeren har bopæl, kan servicegebyret være underlagt (eller kan omfatte) moms, opholdsskat eller andre tilsvarende indirekte skatter. Udlejere accepterer ikke at tilskynde eller råde en Feriegæst til at undgå eller omgå servicegebyret, der opkræves af HomeAway.

5. Annonce-oplysninger og tjenester

5.1 HomeAway tilbyder i øjeblikket et enkelt årligt abonnement. 

5.2 I en Bboligannonce vises én (1) Bolig. Hvis Udlejeren vælger at vise en “annonce med flere boligenheder”, skal sådanne boligenheder være på den samme fysiske adresse som den annoncerede Bolig.

5.3 I en Boligannonce kan op til halvtreds (50) billeder af en Bolig vises. En mindre version af Boligannoncen vises på Sitet på en given søgeside, i form af et miniaturebillede med et billede af Boligen, der er knyttet til helsidesannoncen.

5.4 HomeAway har implementeret Google Translate-tjenesten på Sitet. Udlejere kan bruge denne tjeneste gratis til at få deres Boligannoncer oversat. Udlejeren anerkender og accepterer, at dette er et statisk maskinoversættelsessystem, der ofte laver fejl. Efter oversættelsen skal Udlejeren gennemgå oversættelsen og rette alle unøjagtigheder i den. HomeAway har ikke noget ansvar for nøjagtigheden eller på anden måde af Google Translate-tjenesten. Udlejeren accepterer, at Google Translate leveres i henhold til Googles tjenestevilkår og -betingelser, og Udlejeren bør gennemgå disse vilkår inden der gøres brug af Google Translate.


5.5 HomeAway kræver, at alle Udlejere bekræfter beliggenheden af deres Bolig i deres Instrumentbræt. Dette omfatter brug af oplysninger fra Google Maps for passende at placere Boligens beliggenhed på et kort og i regionale søgninger. Udlejeren accepterer, at Google Maps leveres i henhold til Googles vilkår og betingelser, og HomeAway vil ikke være ansvarlig for funktionsdygtigheden, nøjagtigheden eller på anden måde af Google Maps. Udlejeren anerkender og accepterer, at Google Maps-tjenesten ikke er fejlfri, og Udlejeren vil sikre, at den korrekte beliggenhed af Boligen vises med Google Maps ved brug af denne tjeneste.

5.6 HomeAway bruger også Google Analytics (og andre analyseplatforme) til at indsamle statistik om Sitets brug. Der er flere oplysninger i Privatlivspolitikken og Cookie-meddelelsen og i Googles egen privatlivspolitik. Google kan samle data, som de indsamler fra deres forskellige tjenester, herunder Google Analytics, Google Translate, Google Maps og andre Google-tjenester, herunder YouTube. Udlejeren accepterer, at HomeAway Group ingen kontrol har over Googles dataindsamling.

5.7 Udlejeren kan aktivere en gratis sms-tjeneste, som informerer Udlejeren om eventuelle forespørgsler fra Feriegæster og booking-anmodninger om Boliger. Udlejeren forstår og accepterer, at sms ikke er 100 % pålidelig og kan være genstand for forbindelses- og blokeringsproblemer uden for HomeAways kontrol. Derudover kan brugen af sms-beskeder, især under rejser, resultere i yderligere omkostninger for Udlejere fra tele- og netværksudbydere, som Udlejeren indvilliger i at acceptere ved tilmelding til sms-tjenesten. Udlejeren forstår og accepterer, at sms-beskeder kan overvåges og videregives i overensstemmelse med Sitets privatlivspolitik.

6. Ranking og visning i søgeresultater

HomeAway kan ikke garantere, at en eventuel Boligannonce vises i nogen bestemt rækkefølge i søgeresultater på et Site. Søgerækkefølgen vil variere afhængigt af de filtre der bruges af Rejsegæster, rejsende præferencer, samt din "Ranking", som består af din ejendoms egenskaber og kvaliteten af den leverede oplevelse. Din ejendoms egenskaber bliver evalueret på baggrund af en række faktorer, såsom tilbagemeldinger fra Rejsegæster, faciliteter og lokationen af din ejendom. Kvaliteten af den leverede oplevelse er baseret på en række faktorer, såsom kalender nøjagtighed, Udlejers svartider og accept af bookinger, online booking og online betalingsmuligheder, pris-konsistens og kvaliteten af opholdsoplevelsen og andre faktorer, som HomeAway måtte finde vigtige for brugeroplevelsen fra tid til anden. Den kompensation der betales for bookinger, er også en faktor for den relative placering af ejendomme med lignende tilbud, baseret på relevansfaktorerne som beskrevet ovenfor. Hvis du har købt en abonnementsannonce, kan søgeresultater også variere afhængigt af de søgekriterier, der bruges af en bestemt Feriegæst. HomeAway forbeholder sig ret til at anvende forskellige søgealgoritmer eller til at anvende metoder til at optimere Ranking-resultater for bestemte Feriegæsters oplevelser og den overordnede markedsplads. Annoncer, der er placeret på ikke-abonnementsbasis, såsom betal per booking, vises måske ikke altid i søgeresultaterne. Det er ikke med garanti, at annoncer, der distribueres til tredjepartssites, vises på et sådant tredjepartssite i nogen bestemt rækkefølge eller overhovedet. Søgeresultater og -rækkefølge kan se anderledes ud på HomeAways mobilapplikation end de ser ud på HomeAways Site. For at optimere søgeoplevelsen for både Udlejere og Feriegæster og forbedre Ranking-processen, forbeholder HomeAway sig ret til at køre lejlighedsvise test, der vil være begrænsede i varighed, men kan ændre, hvordan vi viser annoncer og søgeresultater.

7. Ejendomsadministratorer

HomeAway kan yde særlige vilkår til Udlejere, der har annoncer, der tilbyder mere end 10 Boliger (kendt som “Ejendomsadministratorer”). Der kan ansøges om disse vilkår ved at kontakte HomeAway gennem vores Informationsside for Ejendomsadministratorer. Ejendomsadministratorers annoncer er markeret med et særligt ikon på Sitets bolig-søgeresultater.

8. Yderligere betalte tjenester


8.1 HomeAway stiller til rådighed, og kan fra tid til anden tilføje eller fjerne, yderligere betalte tjenester, som Udlejere beslutter sig for at gøre brug af ("Yderligere betalte tjenester"). De Yderligere betalte tjenester omfatter i øjeblikket:

(a)           "Annonce med flere boligenheder"-tjenesten, som giver en Udlejer af en bestemt Bolig med flere lejeboliger mulighed for at annoncere dem i en fælles annonce. Alle sådanne boligenheder skal være på samme adresse, og en del af den samme Bolig.

8.3 Flere oplysninger om Yderligere betalte tjenester kan findes på Sitet. Hver Yderligere betalt tjeneste kan være underlagt yderligere vilkår og betingelser, som vil være tilgængelige for Udlejere på det tidspunkt, hvor Udlejeren accepterer at gøre brug af den relevante Yderligere betalte tjeneste.

9. Opsigelse

9.1 Hvis HomeAway beslutter, eller det hævdes, at:

så skal HomeAway være berettiget til, efter eget skøn, (i) at suspendere eller (ii) opsige enten (a) eventuel berørt annonce, eller (b) alle annoncer forbundet med den pågældende Udlejer (herunder, for at undgå enhver tvivl, eventuelle Yderligere betalte tjenester forbundet med de pågældende annoncer) omgående og uden refundering af annoncegebyrer eller andre gebyrer eller afgifter betalt af Udlejeren.

9.2 Ud over at forbeholde sig ret til at opsige enhver annonce, forbeholder HomeAway sig alle rettigheder til at reagere på enhver overtrædelse af vilkårene eller misbrug af Sitet ved at, herunder, men ikke begrænset til, begrænse Udlejeres brug af Sitet, skjule eller på anden måde påvirke en annonces søgeresultater, markere et medlem som værende "væk fra kontoret", og fjerne eller ændre oplysninger, som kan være falske eller vildledende.

9.3 Bemærk venligst, at HomeAway ikke påtager sig nogen pligt til at undersøge klager.

10. HomeAways rettigheder og forpligtelser


10.1 HomeAway kan ændre, suspendere eller afbryde ethvert aspekt af Sitet til enhver tid, herunder layout og tilgængeligheden af Sitets funktioner, database eller indhold uden forudgående varsel eller erstatningsansvar.

10.2 HomeAway vil bestræbe sig på nøjagtigt at gengive eventuelle fotos, der tilvejebringes af Udlejeren, på Sitet. Udlejere anerkender dog, at afvigelser fra oprindelige fotos kan opstå, når der scannes ikke-digitale billeder, og på grund af individuelle skærmindstillinger, og at HomeAway ikke har noget erstatningsansvar for sådanne afvigelser.

10.3 HomeAway kan lejlighedsvis foretage opgraderinger af Sitet for at imødekomme teknologiske udviklinger. Vedligeholdelsesarbejde er derfor nogle gange nødvendigt, hvilket kan føre til begrænsninger på Sitet. HomeAway vil, hvor det er muligt, søge at sikre, at vedligeholdelse af Sitet, der forårsager enhver sådan begrænsning, foretages på et tidspunkt, hvor de fleste Feriegæsters brug berøres mindst muligt.

10.4 HomeAway kan udføre identitetskontrol og bede om dokumentation for at fastslå eksistensen af ​​en Bolig og/eller en Udlejer og ejerskab af Boligen. Hvis HomeAway - herunder som følge af oplysninger fra Feriegæster - har mistanke om, at Udlejeren har afgivet falske oplysninger, anerkender Udlejeren, at HomeAway har ret til at udføre identitetskontrol af og due diligence vedrørende Udlejeren eller kræve, at Udlejeren fremlægger bevis på eksistensen af en Bolig; hvis der anmodes herom, accepterer Udlejeren omgående (og under alle omstændigheder inden for en periode angivet af HomeAway) at levere et sådant bevis på identitet eller eksistens af en Bolig til HomeAway, som HomeAway måtte anmode om. Hver Udlejer anerkender, at manglende overholdelse af enhver sådan anmodning er i strid med disse Vilkår og Betingelser for Udlejere.

10.5 HomeAway overholder sin privatlivspolitik. Udlejeren bemyndiger HomeAway til at videresende Udlejerens kontaktoplysninger, herunder telefonnummer, til Feriegæster i forbindelse med booking af en Bolig. Privatlivspolitikken indeholder yderligere oplysninger. HomeAway kan, om nødvendigt (herunder for at undgå svigagtig adfærd af en tredjepart), give en Udlejers kontaktoplysninger til en Feriegæst. Udlejeren accepterer, at de har læst Sitets Privatlivspolitik og cookie-meddelelse og giver sit samtykke til behandlingen af data som skitseret i disse retningslinier.

10.6 HomeAway forbeholder sig ret til at overføre disse Vilkår og Betingelser for Udlejere, og til at overdrage eller underlicensere enhver eller alle sine rettigheder og forpligtelser i henhold til disse Vilkår og Betingelser for Udlejere, til en tredjepart eller til en hvilken som helst anden enhed, der tilhører HomeAway Group, men vil ikke gøre det på en sådan måde, at det reducerer eventuelle garantier givet til Udlejeren i henhold til disse Vilkår og Betingelser for Udlejere.

10.7 Vi kan fra tid til anden levere eller formidle tjenester til Udlejere for at oprette eller forbedre kvaliteten af deres boligannonce. Vi kan også fra tid til anden oprette nye eller på anden måde ændre beliggenheden eller geografiske beskrivelser, som vi bruger til at identificere Boliger i annoncer og søgeresultater. Derfor kan vi ændre beliggenheden eller den geografiske beskrivelse forbundet med enhver annonce. Vi påtager os dog intet ansvar for at bekræfte annonceindhold eller nøjagtigheden af beliggenheden. Udlejere er eneansvarlige for at sikre nøjagtigheden af annonceindhold og beliggenhed eller geografiske beskrivelser og accepterer omgående at rette (eller kontakte os for at rette) eventuel unøjagtighed.

11. Intellektuel ejendom

11.1 Sitet ejes af HomeAway Group. Alt indhold, der vises på Sitet, er beskyttet af ophavsret og databaserettigheder. Gengivelse af Sitet, helt eller delvist, herunder kopiering af tekst, grafik eller design, er forbudt.

11.2 Udlejere har tilladelse til at downloade, vise eller udskrive individuelle sider af Sitet for at dokumentere deres aftale med HomeAway. Den relevante fil eller den relevante udskrift skal tydeligt bære teksten “© Copyright [aktuelle år] HomeAway – Alle rettigheder forbeholdes”.

11.3 Hvis en Udlejer indsender eller transmitterer eventuelt indhold af enhver type til eller via Sitet eller HomeAways platform eller systemer, herunder tekst eller billeder, garanterer Udlejeren, at han/hun har ret til at gøre det, og har indhentet alle de nødvendige samtykker eller tilladelser fra eventuelle Udlejere af fremviste Boliger ('ejendomstilladelse').

11.4 I det omfang, at Udlejeres anmeldelser eller andet indhold kan indeholde varemærker eller andre ejendomsretligt beskyttede navne eller mærker, garanterer Udlejeren, at de har indhentet alle nødvendige juridiske tilladelser og rettigheder til HomeAways brug af et sådant indhold på Sitet.


11.5 Ved at sende indhold til Sitet (og Instrumentbrættet) (herunder men ikke begrænset til al tekst, beskrivelser, anmeldelser, fotos og lignende), bemyndiger Udlejere HomeAway til at bruge et sådant indhold både på Sitet og i separat offentliggjort form.

11.6 I det omfang, at Udlejeres annoncer og andre indsendelser kan indeholde varemærker, garanterer Udlejeren, at de har ret til at bruge dem, herunder underlicenseringsrettigheder.
 

12. Udlejerens rettigheder og forpligtelser

12.1 Udlejeren skal indsende nøjagtige og sandfærdige oplysninger om hans/hendes personlige identitet, faktureringsadresse, betalingsdata, skatteregistreringsstatus og gældende kontonumre, bolig, der tilbydes i annoncer og anden kommunikation ved hjælp af HomeAway Groups systemer. Desuden påtager Udlejeren sig ansvaret for at sikre, at ovennævnte oplysninger holdes nøjagtige og ajourførte under hele perioden, hvor annoncen forbliver på Sitet.

12.2 Udlejeren garanterer og erklærer løbende, så længe en eventuel Bolig annonceres på Sitet, at (i) Udlejeren ejer og/eller har alle nødvendige rettigheder og bemyndigelse til at udbyde Boligen til leje og til at tage imod bookinger for Boligen, der er annonceret af Udlejeren (ii) Udlejeren ikke uretmæssigt vil beholde et depositum i strid med den underliggende lejeaftale med Feriegæsten (iii), at alle de oplysninger, der gives til HomeAway er nøjagtige og ajourførte, herunder, men ikke begrænset til, alle erklæringer om enhver Bolig, dens faciliteter, beliggenhed, pris og dens tilgængelighed på en bestemt dato eller i et bestemt datointerval (iv) hver annonce skal vedrøre en individuel og unikt identificeret Bolig (v) Udlejeren ikke uretmæssigt vil benægte en eventuel Feriegæst adgang til en eventuel Bolig (vi) Udlejeren vil yde alle refusioner, når de forfalder i overensstemmelse med den gældende afbestillingspolitik eller underliggende lejeaftale undtagen i det omfang, at den vedrører opholdsskatter, der tidligere er blevet opkrævet af HomeAway.


12.3 Udlejeren forpligter sig til at sikre, at oplysningerne i annoncen holdes nøjagtige og ajourførte under hele tidsperioden, hvor annoncen forbliver på Sitet, og: (i) hvis en oversættelse tilvejebringes, sikre, at den er omhyggeligt og korrekt oversat, og: (ii) overholde annonce-retningslinjerne ved udarbejdelsen af annoncen. Udlejeren skal ikke give vildledende oplysninger om oprindelsen af ​​eventuelle oplysninger eller medtage oplysninger, der kan skjule den sande kilde til eventuelle oplysninger.

12.4 Udlejeren skal overholde HomeAways markedsstandarder, der findes på https://help.homeaway.dk/articles/Hvad-er-retningslinjer-for-annoncering-pa-HomeAway, som opdateres fra tid til anden. Disse standarder skitserer visse krav til annoncer, herunder, men ikke begrænset til:

• Udlejere skal opretholde en nøjagtig reservationskalender på deres annonce(r),
• Udlejere skal gøre en kommercielt rimelig indsats for at besvare alle booking-anmodninger fra Feriegæster inden for 24 timer efter modtagelsen af en booking-anmodning,
• Udlejere skal endvidere acceptere at gøre en kommercielt rimelig indsats for at få alle feriegæst-betalinger behandlet inden for 24 timer efter Feriegæstens godkendelse af en sådan betaling,
• Udlejere skal svare på og acceptere et væsentligt antal forespørgsler og booking-anmodninger af hensyn til Feriegæst-oplevelsen, og
• Det er forbudt for Udlejere at annullere et væsentligt antal accepterede bookinger.

12.5 Udlejeren forpligter sig til at sikre, at kalenderen for hver annonce holdes nøjagtig og ajourført for at afspejle tilgængeligheden af den relevante Bolig, idet den bookes. I datobaserede søgninger, vil Boliger med kalendere, som er forældede med 60 dage eller mere, blive filtreret ud af resultater.

12.6 Udlejere er ansvarlige for at sikre, at deres annoncer ikke krænker loven eller rettighederne tilhørende en eventuel person eller enhed. Annoncer må ikke indeholde falske oplysninger, personlige fornærmelser, eventuelt injurierende, ærekrænkende eller stødende materiale, eller materiale, der krænker ophavsret eller databeskyttelseslovgivning.

12.7 Udlejeren accepterer at overholde eventuelle gældende eksport- og/eller embargolove. Endvidere bekræfter Udlejeren, at de ikke er på den amerikanske regerings liste over forbudte parter, og erklærer, at de har opnået den gældende myndighedsalder til at indgå kontrakt med HomeAway.

12.8 Udlejeren erklærer og garanterer, at annoncering af deres bolig ikke vil bryde eventuelle gældende aftaler med tredjeparter (dvs. boligejerens udlejer, husejerforening, osv.). Endvidere erklærer Udlejeren, at de overholder alle lokale zonelove, skatter, registreringer, licenser og tilladelser forbundet med annoncen.

12.9 Fotos, der er medtaget i en annonce, bør være en nøjagtig afbildning af Boligen, må ikke være falske eller vildledende, må ikke indeholde mennesker, og må ikke krænke rettigheder til privatlivets fred, intellektuelle ejendomsrettigheder eller eventuelle andre rettigheder tilhørende en tredjepart.

12.10 Hvis en eventuel annonce er i strid med disse Vilkår og Betingelser for Udlejere, forbeholder HomeAway sig ret til at suspendere eller opsige den pågældende annonce eller alle annoncer forbundet med Udlejeren, i overensstemmelse med paragraf 9 af disse Vilkår og Betingelser for Udlejere.

12.11 Brugerverificering på internettet er vanskelig, og vi kan ikke, og påtager os intet ansvar for, bekræftelsen af hver enkelt brugers påståede identitet. Vi opfordrer Udlejere og Feriegæster til at kommunikere direkte med hinanden gennem de tilgængelige værktøjer på Sitet, men selv dette forsikrer dig ikke om identiteten af ​​den person, du kommunikerer med. Vi opfordrer dig yderligere til at træffe andre rimelige foranstaltninger for at forsikre dig selv om den anden persons identitet, og for Feriegæster, om Boligen og relevante oplysninger om din booking eller foreslåede booking. Du accepterer, at (i) holde din adgangskode og dit online-id til både din konto hos os og din e-mailkonto sikre og strengt fortrolige, og kun give dem til autoriserede brugere af dine konti, (ii) bede hver person til hvem du giver dit online-id og din adgangskode om ikke at oplyse dem til uvedkommende, (iii) straks underrette os og vælge et nyt online-id og adgangskode, hvis du mener, at din adgangskode til enten din konto hos os eller din e-mailkonto kendes af uvedkommende, og (iv) straks underrette os, hvis du bliver kontaktet af enhver person, der anmoder om dit online-id og din adgangskode. Derudover, hvis vi har mistanke om enhver uautoriseret adgang til din konto, efter vores anmodning, accepterer du straks at ændre dit id og din adgangskode, og træffe eventuelle andre relaterede foranstaltninger, som vi med rimelighed kan anmode om. Vi fraråder dig at give en eventuel person adgang til dit online-id og din adgangskode til din konto hos os og din e-mailkonto. Men hvis du giver en eventuel person dit online-id og din online-adgangskode, eller hvis du undlader at beskytte sådanne oplysninger tilstrækkeligt, er du ansvarlig for enhver transaktion, som personen udfører, mens de bruger din konto hos os og/eller din e-mailkonto, selv de transaktioner, der er svigagtige, eller som du ikke ønskede eller vil have udført.

12.12 Ingen annoncer kan overføres til en anden part af en Udlejer. I tilfælde af et boligsalg eller ændring i ejendomsadministration, vil HomeAway vejlede om mulighederne for at oprette en ny annonce.

12.13 Hvis HomeAway, gennem et af vores garantiprogrammer, efter vores eget skøn, godtgør en Feriegæst for et tab som følge af handlinger eller undladelser, der kan tilskrives en Udlejer, forbeholder HomeAway sig ret til at forfølge Udlejeren for det beløb, der blev betalt eller bidraget af HomeAway for tabet.

13. Skatter

Boligskatter:

13.1 Som Udlejer er du eneansvarlig, medmindre et lands bestemmelser angiver andet, for at fastslå dine forpligtelser til at indberette, opkræve, sende eller inkludere i din annonce eventuel gældende moms eller anden indirekte salgsafgift, belægningsskat, turistskat, skat på bruttoindtægter, fast ejendom eller anden skat for besøgende eller indkomstskatter ("skatter"). HomeAway Group tilvejebringer ikke skattemæssig rådgivning, derfor bør Udlejeren kontakte deres egen skatterådgiver.

13.2 Skatteregler kan kræve, at vi indsamler passende skatteoplysninger fra Udlejere, eller at vi tilbageholder skatter fra udbetalinger til Udlejere, eller begge dele. Hvis en Udlejer undlader at give os dokumentation, som vi fastslår er tilstrækkelig til at imødekomme vores forpligtelse (hvis nogen) til at tilbageholde skatter fra udbetalinger til dig, kan vi tilbageholde de beløb, som kræves ved lov, eller gøre begge dele, indtil sådanne oplysninger tilvejebringes. Du, Udlejeren, er eneansvarlig for, at oplysningerne i dine skatteformularer er aktuelle, fuldstændige og nøjagtige.

Skat af provisionen:

13.3 Udlejeren er ansvarlig for alle opkrævninger i forbindelse med Boligen og annoncerne, og skal over for de relevante myndigheder redegøre for alle gældende skatter (herunder, hvor relevant, moms) af de betalinger, som de modtager. HomeAway kan blive pålagt at opkræve og overføre skatter (inklusive moms, salgsafgift eller andre tilsvarende skatter) af provisionerne, der opkræves af Udlejeren. Hvor det er påkrævet, vil HomeAway give Udlejeren en faktura med angivelse af de skatter, der opkræves af sådanne provisioner. Hvis Udlejeren er berettiget til skattefritagelse i forbindelse med provisionen, skal Udlejeren give HomeAway den påkrævede dokumentation til en sådan fritagelse.

13.4 Hvis Udlejeren er bosiddende i et land, der er baseret i en EU-medlemsstat og momsregistreret i den pågældende medlemsstat, skal Udlejeren give HomeAway det gyldige momsnummer, således at HomeAway kan anvende ordningen for omvendt betalingspligt i forbindelse med provisionerne. Hvis Udlejeren er bosiddende i Storbritannien, gælder ordningen for omvendt betalingspligt ikke, og en britisk momsafgift vil gælde.

Opholdsskatter:

13.5 Du forstår, at et eventuelt relevant statsligt organ, afdeling og/eller myndighed ("skattemyndighed"), hvor din boligannonce er oprettet, kan kræve, at visse skatter opkræves fra Feriegæster eller Udlejere i forbindelse med en sådan annonce, og at de overføres til den respektive skattemyndighed. Lovene i retskredse kan variere, men det kan være påkrævet at opkræve og overføre disse skatter som en procentdel af lejebeløbet fastsat af Udlejere, et fast beløb pr. dag, et beløb baseret på antallet af gæster, eller andre variationer, og kaldes undertiden "belægningsskat", "hotelskat", "logiskat", "byskat", "indkvarteringsskat" eller "turistskat" ("opholdsskat").

13.6 I visse retskredse kan HomeAway beslutte, efter eget skøn, at formidle opkrævning og overførsel af skatter fra eller på vegne af Feriegæster eller Udlejere, i overensstemmelse med disse vilkår ("opkrævning og overførsel"), hvis en sådan retskreds gør gældende, at HomeAway eller Udlejere har en forpligtelse med hensyn til opkrævning og overførsel af opholdsskat. I enhver retskreds, hvor vi beslutter at formidle direkte opkrævning og overførsel, beder du hermed og autoriserer HomeAway til at opkræve opholdsskat fra Feriegæster på Udlejerens vegne på det tidspunkt, hvor den første online-betaling foretages af Feriegæsten, og overføre en sådan opholdsskat til skattemyndigheden. Opholdsskat-beløbet, hvis noget, der opkræves og overføres af HomeAway, vil være synlig og angivet separat for både Udlejer og Feriegæster på deres respektive transaktionsdokumenter. Hvor HomeAway formidler opkrævning og overførsel, har Udlejere ikke tilladelse til at opkræve en eventuel opholdsskat, der opkræves af HomeAway i forbindelse med deres annoncer i den pågældende retskreds. Når HomeAway formidler opkrævning og overførsel af opholdsskat i en retskreds for første gang, vil HomeAway give varsel til eksisterende Udlejere med annoncer i sådanne retskredse.

13.7 Du accepterer, at ethvert krav eller søgsmål vedrørende HomeAways formidling af opkrævning og overførsel af skat ikke skal omfatte en eventuel leverandør eller forhandler, der muligvis anvendes af HomeAway i forbindelse med formidling af opkrævning og overførsel, hvis nogen. Udlejere accepterer, at vi kan søge yderligere beløb fra dig i tilfælde af, at den opholdsskat, der opkræves og/eller overføres, er utilstrækkelig til at opfylde dine forpligtelser over for skattemyndigheden, og accepterer, at dit eneste retsmiddel med hensyn til opholdsskat, der er opkrævet, er en tilbagebetaling af opholdsskat opkrævet af HomeAway fra den gældende skattemyndighed i overensstemmelse med gældende procedurer fastsat af den pågældende skattemyndighed.

13.8 Du accepterer udtrykkeligt at friholde, forsvare, fritage og holde HomeAway Group, samt deres funktionærer, direktører, medarbejdere og agenter, skadesløse fra og mod alle krav, erstatningsansvar, erstatninger, tab, gæld, forpligtelser og udgifter, herunder, uden begrænsning, rimelige juridiske og/eller regnskabsmæssige gebyrer, der udspringer af eller på nogen måde er relateret til opholdsskat, herunder, men ikke begrænset til, anvendeligheden, beregningen, opkrævningen eller overførslen af opholdsskat på ethvert beløb eller overhovedet hvad angår dine transaktioner. I enhver retskreds, hvor vi formidler opkrævning og overførsel, giver Udlejere os tilladelse, uden yderligere varsel, til at opbevare, overføre og videregive data og andre oplysninger vedrørende dem eller deres transaktioner, bookinger, indkvartering og opholdsskat, herunder, men ikke begrænset til, oplysninger såsom Udlejers navn, annonceadresser, transaktionsdatoer og beløb, skatteidentifikationsnummer/numre, skattebeløbet, der er opkrævet fra Feriegæster eller som hævdes at forfalde, kontaktoplysninger og lignende oplysninger, til den relevante skattemyndighed, så vi kan opfylde en gyldig anmodning.

13.9 HomeAway forbeholder sig ret til, med forudgående varsel til Udlejere, at ophøre med opkrævningen og overførslen i enhver retskreds af enhver årsag, hvorefter Udlejere atter er eneansvarlige og erstatningsansvarlige for opkrævningen og/eller overførslen af enhver skat, der kan gælde for annoncer i den pågældende retskreds. I enhver retskreds, hvor vi ikke har givet meddelelse om, eller ikke formidler (eller ikke længere formidler) opkrævning og overførsel af opholdsskat ved opkrævning og overførsel, eller ved andre midler eller metoder, i din retskreds, forbliver Udlejere eneansvarlige og erstatningsansvarlige for opkrævningen og/eller overførslen af alle opholdsskatter, der måtte gælde for annoncer.

13.10 Udlejere anerkender og accepterer, at i nogle retskredse kan HomeAway beslutte ikke at formidle opkrævning og overførsel af opholdsskat eller vil muligvis ikke være i stand til at formidle opkrævning og/eller overførsel af opholdsskat, og intet i disse tjenestevilkår er en erklæring om eller garanti for, at HomeAway vil formidle opkrævning og/eller overførsel af opholdsskat noget sted overhovedet, herunder i enhver bestemt retskreds, eller at HomeAway vil fortsætte med at formidle opkrævning eller overførsel af opholdsskat i nogen bestemt retskreds, hvor det kan have været tilbudt. HomeAway forbeholder sig ret til, efter eget skøn, at ophøre med en eventuel formidling af en eventuel opkrævning og overførsel af opholdsskat (uanset metode, der anvendes eller skal anvendes i fremtiden) af enhver årsag eller uden årsag, forudsat at HomeAway giver Udlejere rimelig varsel i enhver retskreds, hvor HomeAway beslutter sig for at ophøre med en sådan formidling.

14. Forbud

14.1 Udlejere skal ikke direkte eller indirekte:

14.1.1 Med hensyn til Sitet, dets indhold, og databaser indeholdt i Sitet, på nogen måde, uanset om ved hjælp af automatiske anordninger eller manuelle processer, udnytte, kopiere, distribuere, gengive, redigere, oversætte, gøre offentligt tilgængelige eller dekompilere nogen af de førnævnte,

14.1.2 Overvåge indhold på Sitet eller kommunikation med Feriegæster ved hjælp af robotter, spiders eller andre automatiske instrumenter, dog forudsat, at en begrænset undtagelse fra den foregående udelukkelse gives til internetsøgemaskiner med generelle formål (undtagen eventuel hjemmeside eller søgemaskine eller anden tjeneste, der tilvejebringer rukbrikannoncer eller boligannoncer, eller enhver undergruppe deraf, eller som beskæftiger sig med tilvejebringelse af ferieboligudlejningstjenester eller andre tjenester, der konkurrerer med Sitet eller HomeAway) og ikke-kommercielle offentlige arkiver, der bruger værktøjer til at indsamle oplysninger med det ene formål at vise hyperlinks til Sitet, forudsat at de hver især gør det fra en stabil IP-adresse eller en række IP-adresser ved hjælp af en let identificerbar agent og overholder HomeAways robots.txt-fil,

14.1.3 Bruge Sitet, HomeAways platforme eller systemer, eller eventuelle oplysninger meddelt af en Feriegæst til andre formål end tilladt i henhold til disse vilkår og betingelser for Udlejere,

14.1.4 Bruge Sitet eller værktøjerne og tjenesterne på Sitet med henblik på booking eller anmodning om en booking af en bolig andet end en Bolig under en gyldig annonce,

14.1.5 Gengive nogen del af Sitet på en anden hjemmeside eller på anden måde ved hjælp af enhver enhed, herunder, men ikke begrænset til, brug af ​​en ramme eller et kantmiljø omkring Sitet, eller enhver anden indramningsteknik for at omkranse enhver del eller ethvert aspekt af Sitet, eller spejle eller replicere enhver del af Sitet,

14.1.6 Uploade eller sende eventuelt indhold eller programmer til Sitet, som på grund af deres størrelse eller karakter kan skade HomeAways computere eller netværk,

13.1.7 Medtage indhold på Sitet eller HomeAways platform eller systemer, der overtræder eventuel gældende straffelov, intellektuel ejendomsret eller andre love, eller tilskynde til en sådan overtrædelse,

14.1.8 Bruge eller tilgå Sitet eller HomeAways platform eller systemer på enhver måde, der kan bringe ethvert computersystem eller netværk i fare, herunder ved at indføre eventuel virus ("virus" omfatter ethvert program, der indføres i et system bevidst, som udfører en nyttesløs og/eller destruktiv funktion, såsom at vise en irriterende besked eller systematisk overskrive oplysningerne på en brugers harddisk),

14.1.9 Skrive eller sende oplysninger, der på enhver måde er falske, svigagtige eller vildledende, eller udføre enhver handling, der kan betragtes som “phishing” (hvad enten primær, sekundær eller andet), eller som ville give anledning til strafferetligt eller civilretligt ansvar,

14.1.10 Skrive eller sende ulovligt, truende, misbrugende, injurierende, ærekrænkende, stødende, vulgært, uanstændigt, provokerende, seksuelt eksplicit, pornografisk eller blasfemisk materiale,

14.1.11 Henvise til HomeAway eller enhver af HomeAway Group-partnerne på enhver måde, der kan føre nogen til at tro, at Udlejeren, eventuel Bolig, annonce eller hjemmeside er sponsoreret af, tilknyttet, eller godkendt af HomeAway eller nogen af ​HomeAway Group-partnerne, eller

14.1.12 Erstatte en Bolig i en annonce med en anden Bolig uden forudgående samtykke fra HomeAway. Forbudte erstatningsaktiviteter omfatter:
 

14.1.12.1 Annonce med flere boligenheder: brug af én annonce til at promovere mere end én bolig, der er tilgængelig i en bygning,

14.1.12.2 Erstatning: ændre Boligen, som vises i en annonce idet den pågældende Bolig bliver booket, og

14.1.12.3 Udnyttelse: tilbyde en Feriegæst, der sender en forespørgsel via Sitet, en anden bolig end den, der vises i den relevante annonce.

14.1.13 Hvor online-booking er aktiveret, forsinke sit svar på booking-anmodninger eller behandlingen af Feriegæsters betalinger (Udlejere med online-booking aktiveret skal gøre en kommercielt rimelig indsats for at besvare alle booking-anmodninger fra Feriegæster inden for 24 timer efter modtagelsen af ​​en booking-anmodning, og skal også sørge for at få alle Feriegæsters betalinger behandlet inden for 24 timer efter Feriegæstens godkendelse af en sådan betaling).

14.2 I tilfælde af en overtrædelse af denne paragraf af en Udlejer, forbeholder HomeAway sig ret til at suspendere eller opsige den pågældende annonce eller alle annoncer forbundet med Udlejeren i overensstemmelse med paragraf 9 af disse Vilkår og Betingelser for Udlejere.

 

15. Distribution af annoncer til tredjepartssites

For at gøre det muligt for Udlejere at opnå bredere distribution af deres boliger, kan HomeAway Group levere dine annonceoplysninger og indhold, eller på anden måde sørge for distribution af din annonce til et tredjepartssite. Yderligere vilkår og betingelser kan gælde for sådanne distributioner, som vi kan give dig besked om via dit Udlejer-instrumentbræt eller din e-mail.

16. Udlejers ansvar

16.1 Brugere er eneansvarlige for at tegne forsikringsdækning, der er tilstrækkelig til at beskytte deres Boliger og gæster eller deres rejse, hvor relevant. Udlejere accepterer, at de har tegnet eller vil tegne relevant forsikringsdækning, der er tilstrækkelig til at dække leje af Boligerne på Sitet forud for ankomsten af ​​deres første Feriegæst, og vil opretholde behørig forsikringsdækning til og med afgangsdatoen for enhver Feriegæst, som de har fået via et af ​​vores Sites.

16.2 Udlejeren vil blive holdt eneansvarlig for alle de økonomiske konsekvenser af skade, som lides af HomeAway på grund af indhold eller ethvert program, der transmitteres eller sendes af Udlejeren, som resulterer i en hvilken som helst skade på hardware eller software tilhørende HomeAway, herunder skade på Sitet, system eller data, eller ved at forårsage svigt af Sitet, systemer eller fejl deri. De økonomiske konsekvenser nævnt ovenfor omfatter rimelige advokatgebyrer.

17. Skadesløsholdelse

Udlejer accepterer at forsvare, fritage og holde Expedia, HomeAway, ethvert af deres datterselskaber, associerede selskaber, deres respektive funktionærer, direktører, medarbejdere og agenter, skadesløse fra og mod ethvert krav, søgsmål, forlangender, inddrivelser, tab, erstatninger, bøder, sanktioner eller andre omkostninger eller udgifter af enhver art eller natur, herunder, men ikke begrænset til, rimelige juridiske og regnskabsmæssige gebyrer, der indgives eller foranlediges af tredjeparter, der hævder, som udspringer af, eller i forbindelse med (a) eventuelt indhold eller materiale, som udlejeren indsender eller tilvejebringer til medtagelse på Sitet, (b) Udlejerens eventuelle brug af Sitet; (c) enhver overtrædelse af disse Vilkår og Betingelser for Udlejere af Udlejeren, og (d) Feriegæstens ophold i Boligen og brug af tilknyttede tjenester og faciliteter leveret af Udlejeren.

18. Kontakt os

18.1 Eventuelle meddelelser skal sendes til HomeAway ved hjælp af kontaktformularen på HomeAways platform eller med post til c/o HomeAway, Level 25 Portland House, Bressenden Place, London SW1E 5BH.

18.2 Meddelelser vedrørende krænkelser af ophavsret skal angive følgende:

(i) Er indehaveren af den eksklusive brugsret til værket, og
(ii) Ikke har givet tilladelse til brug af det relevante materiale i denne form.

 

19. HomeAways begrænsede erstatningsansvar
 

HomeAway Group og dets aktionærer, funktionærer, direktører, konsulenter, agenter og/eller medarbejdere eller nogen tredjepartsudbyder af et værktøj, der tilbydes på ethvert site tilhørende et medlem af HomeAway Group, vil under ingen omstændigheder være erstatningsansvarlig for eventuel tabt fortjeneste eller eventuelle indirekte, følge-, særlige, tilfældige eller pønalt begrundede erstatninger, der udspringer af, er baseret på, eller som følge af Sitet, din brug af Sitet og/eller eventuel transaktion mellem brugere, selvom HomeAway er blevet underrettet om muligheden for sådanne erstatninger. Disse begrænsninger og undtagelser gælder uden hensyn til, hvorvidt erstatningerne skyldes kontraktbrud, uagtsomhed eller enhver anden søgsmålsgrund. Hvis du er utilfreds med Sitet eller HomeAways platform eller systemer, eller du ikke accepterer enhver del af disse Vilkår og Betingelser for Udlejere, så vil dit eneste og eksklusive retsmiddel mod HomeAway være at afbryde brugen af Sitet. Under alle omstændigheder er vores og HomeAway Groups erstatningsansvar over for dig eller eventuel tredjepart, der udspringer af eller i forbindelse med Sitet, begrænset til det største beløb af (a) beløbet på de gebyrer, som du har betalt os i de tolv måneder forud for søgsmålet, der giver anledning til erstatningsansvar, og (b) £ 100,00 samlet. Intet i disse Vilkår og Betingelser for Udlejere skal udelukke eller begrænse HomeAway Groups ansvar for dødsfald eller personskade som følge af dets uagtsomhed; heller ikke for HomeAway Groups bedrageri eller svigagtige vildledning.

20. Lovvalg og jurisdiktion

Udlejeren accepterer, at disse vilkår og betingelser for Udlejere er underlagt lovgivningen i England og Wales. Den ikke-eksklusive jurisdiktion for eventuelle krav, der udspringer i henhold til denne aftale ligger hos de engelske domstole.

21. Generelt

21.1 Hvis en eventuel bestemmelse i Vilkårene og Betingelserne for Udlejere findes ugyldig af enhver domstol med kompetent jurisdiktion, skal ugyldigheden af en sådan bestemmelse ikke påvirke gyldigheden af de resterende bestemmelser i Vilkårene og Betingelserne for Udlejere, som skal forblive i fuld kraft og effekt. Overskrifterne på paragrafferne er kun til orientering og påvirker ikke fortolkningen eller konstruktionen af disse Vilkår og Betingelser for Udlejere. Intet afkald på eventuelt vilkår i Vilkårene og Betingelserne for Udlejere skal anses for at være et yderligere eller fortsat afkald på et sådant vilkår eller ethvert andet vilkår. Derudover skal HomeAways manglende håndhævelse af ethvert vilkår i Vilkårene og Betingelserne for Udlejere ikke anses som et afkald på et sådant vilkår eller på anden måde påvirke HomeAways evne til at håndhæve et sådant vilkår på et senere tidspunkt. Undtagen som udtrykkeligt fastsat i en tillægsaftale, udgør yderligere vilkår for bestemte områder af Sitet, herunder privatlivspolitikken samt Vilkårene og Betingelserne for Udlejere, hele aftalen mellem Udlejer og HomeAway med hensyn til brug af Sitet. Ingen ændringer til Vilkårene og Betingelserne for Udlejere skal foretages, undtagen ved et revideret opslag på denne side.

21.2 HomeAway anbefaler, at Udlejeren gemmer hans/hendes egen kopi af disse Vilkår og Betingelser for Udlejere i en separat fil på hans/hendes pc eller som en papirkopi.

21.3 Europa-Kommissionens online-tvistbilæggelsesplatform er tilgængelig på