Generelle Betingelser og Vilkår HomeAway Danmark Feriegæster

 

1. Anvendelsesområde
(1) Følgende almindelige brugsbetingelser udgør grundlaget for alle aftaler, som HomeAway Deutschland GmbH, Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt am Main, Tyskland (udbyder), indgår med forbrugere (feriegæster). Kontaktoplysninger findes i disse brugsbetingelsers pkt. 14.
(2) De er gældende i den version, der finder anvendelse på tidspunktet for kontraktindgåelsen, i tillæg til gældende lov, og gælder for de nuværende og fremtidige forretningsforbindelser mellem udbyderen og feriegæsten, også selvom de ikke udtrykkeligt aftales på ny.

2. Kontraktens genstand
(1) Kontraktens genstand er tilrådighedsstillelse af en online-portal, hvor feriegæster kan få information om ferieboliger, som udlejere tilbyder, herunder en mulighed for anmeldelse, samt tilrådighedsstillelse af kontaktmuligheder mellem feriegæsten og den pågældende udlejer, herunder videregivelse af feriegæstens forespørgsel til udlejeren. Brugen af webstedet er gratis for feriegæsten.
(2) Kontraktens genstand er ikke formidling af lejemål vedrørende beboelse. Udbyderen bliver ikke part i kontraktforholdet mellem feriegæsten og udlejeren.

3. Annoncer
(1) Annoncerne kan ses uden at logge ind på webstedet. På udbyderens online-portal kan udlejere i reklamer annoncere med de ferieboliger, de tilbyder. Udlejeren er selv ansvarlig for oversættelse af annoncen til andre sprog. Hvis tilbuddet er forbundet med Google Maps, har udlejeren bekræftet over for udbyderen, at den opgivne adresse er korrekt gengivet.
(2). Feriegæsterne kan blandt andet også sortere tilbuddene efter
- antal soveværelser
- lejepris
- Sidst opdateret kalender
(3)  Hvis Ejeren har aktiveret online booking, vil Gæsten kunne foretage en reservation online. Denne reservation vil blive bekræftet eller afvist af Ejeren inden for 24 timer. Hvis Ejeren har aktiveret online betaling, vil Gæsten - hvis reservation er blevet bekræftet af Ejeren - kunne betale med sit kreditkort gennem en betalingsgateway, som tilbydes via vores tredjeparts betalingsformidler, Yapstone International. Online betalingsservicen er underlagt Yapstones vilkår og betingelser, og Gæsten er indforstået med, at HomeAway ikke har kontrol over, eller noget ansvar for, Yapstones servicer.


4. Forespørgsler
(1) Hvis feriegæsten har fundet en feriebolig, der interesserer ham, kan han med angivelse af sit for- og efternavn samt sin e-mailadresse og sit telefonnummer sende en forespørgsel til udlejeren uden i denne forbindelse at skulle logge ind på webstedet.
(2) Udlejeren af ferieboligen vil derefter kontakte feriegæsten direkte for at besvare denne forespørgsel. Modtager feriegæsten ikke svar på sin henvendelse, anbefaler udbyderen ham at kontakte udlejeren igen. Udbyderen har ikke adgang til denne e-mailtrafik, og udbyderen kan navnlig ikke kontrollere, om forespørgsler allerede er blevet besvaret.
(3) Andre funktioner på webstedet kan feriegæsten kun benytte efter at have logget sig ind.

5. Registrering
(1) Hvis feriegæsten ønsker at benytte de andre tjenester på webstedet homeaway.dk, skal han registrere sig på webstedet. Enhver myndig fysisk person kan tilmelde sig. Ved registreringen oprettes en brugerkonto.
(2) Efter registreringen modtager feriegæsten en brugerprofil, hvor alle data lagres, og hvor han kan - se tilgængeligheden af ejendomme - gemme foretrukne ejendomme - gøre notater om ejendomme.
(3) I brugerprofilen står der også en række funktioner til rådighed for administration af feriegæstens nuværende og fremtidige bookinger til rådighed for ham.
(4) For at registrere sig på webstedet skal feriegæsten klikke på knappen "Login for rejsende" og derefter på "opret brugerkonto". Han bliver derefter ledt videre til en side, hvor han skal opgive sit for- og efternavn og en gyldig e-mailadresse samt vælge en adgangskode. Efter kontrol af disse oplysninger kan feriegæsten afslutte registreringen, idet han erklærer sig enig i disse brugsbetingelser.
(5) Registreringsanmodningen bliver videresendt til udbyderen. Udbyderen sender brugeren et link til den opgivne e-mailadresse. Registreringen afsluttes først ved tryk på linket.
(6) Hvis en feriegæst er registreret på webstedet facebook.com, kan han med login-oplysningerne til dette websted logge ind på webstedet homeaway.dk ved at give samtykke til udbyderens almindelige forretningsbetingelser uden at skulle registrere sig på ny (Facebook Connect). Indhold, som feriegæsten har offentliggjort på webstedet facebook.com (for eksempel profil, fotos, kontaktlister), bliver i overensstemmelse med feriegæstens personlige indstillinger på Facebook og det samtykke, han har afgivet dér, overført til www.homeaway.dk og gemt dér i overensstemmelse med de gældende regler for databeskyttelse. Til gengæld accepterer feriegæsten, at udbyderen i overensstemmelse med de gældende regler om databeskyttelse videresender de aktiviteter, feriegæsten har på www.homeaway.dk, til Facebook, således at feriegæstens kontakter kan se disse.
(7) Feriegæsten kan slette brugerkontoen når som helst.

6. Udbyderens forpligtelser
(1) Udbyderen bestræber sig på en i videst muligt omfang naturtro gengivelse af de tilbud, udlejerne indsætter, navnlig af de fotografier i tilbuddene, der er tilsendt som fil eller som print. Feriegæsten er dog opmærksom på, at der i forbindelse med indscanning af ikke digitale billeder og på grund af indstillingerne på de respektive skærme kan forekomme afvigelser fra originalbilledet.
(2) Udbyderen bestræber sig på at holde webstedet teknisk opdateret. Med henblik herpå er det undertiden påkrævet at udføre vedligeholdelsesarbejder, hvorved der kan forekomme begrænsninger på webstedet. Udbyderen vil så vidt muligt annoncere dette på forhånd og placere arbejderne inden for et tidsrum, hvor feriegæsternes interesser bliver mindst muligt berørt.
(3) Udbyderen stiller også en forespørgselsformular til rådighed, som feriegæsterne og udlejerne kan bruge til at tage kontakt. Udbyderen videregiver samtlige forespørgsler, han har fået tilsendt via forespørgselsformularen, til udlejerne af de respektive ferieboliger. Udbyderen bestræber sig på at udforme systemet således, at det er sikkert. Feriegæsten er imidlertid klar over, at det med den kendte teknik ikke kan udelukkes, at tredjeparter misbruger systemet, og at de kan læse eller opfange beskeder, der ikke er bestemt for dem.

7. Tildeling af licensrettigheder
(1) De eksklusive licensrettigheder til webstedet www.homeaway.dk tilhører udbyderen. Brug af materiale fra webstedet – helt eller delvis gennem brug af tekst, grafik eller design – er ikke tilladt.
(2) Det er tilladt for feriegæsten at downloade, vise eller udskrive enkelte sider, navnlig til brug for dokumentation af udlejerens angivelser. I den pågældende fil eller på det pågældende print skal meddelelsen "© 1997 til dato HomeAway Deutschland GmbH – All Rights Reserved" være anbragt, så den tydeligt kan læses.

8. Feriegæstens rettigheder og forpligtelser
(1) Feriegæsten er forpligtet til at holde login-oplysningerne til sin konto hemmelige og må ikke videregive dem til tredjepart. Disse data vil udbyderen – bortset fra selve loginen på webstedet fewo-direkt.de – aldrig bede feriegæsten om. Hvis feriegæsten bliver kontaktet af en tredjepart og bedt om at oplyse dataene, må dataene ikke udleveres, og udbyderen skal straks underrettes om det skete. Hvis feriegæsten konstaterer, at hans konto bliver misbrugt af en uautoriseret tredjepart, skal han straks indberette dette til udbyderen og ændre sin adgangskode.
(2) Kun e-mails med seriøse bookingforespørgsler må sendes gennem udbyderens forespørgselssystem. Det er forbudt at misbruge udbyderens e-mailsystem navnlig ved udsendelse af uopfordrede kommercielle meddelelser (spam). E-mails – også anbefalinger på webstedet via funktionen "anbefal denne side" – må kun sendes med samtykke fra modtageren.
(3) Udbyderen gennemfører som udgangspunkt ingen identitetskontrol. Hvis feriegæsten har mistanke om, at de opgivne oplysninger fra udlejeren er falske, kan han anmelde dette til udbyderen.
(4) Udbyderen overholder kravene i databeskyttelseslovgivningen. Yderligere oplysninger kan findes i erklæringen om databeskyttelse. Udlejeren har over for udbyderen indvilget i, at hans kontaktoplysninger, især hans telefonnummer, videregives til feriegæster, der har booket den feriebolig, han har udbudt. Når der foreligger dokumentation for bookingen, kan feriegæsten bede om videregivelse af disse data.

9. Licensrettigheder til indhold
(1) Feriegæsten erklærer at være indehaver af licensrettighederne til det indhold, der stilles til rådighed (tekst og billeder), herunder retten til at underlicensere; især erklærer han, at han har de nødvendige tilladelser fra de afbildede personer (model release) og fra ejerne af de afbildede ejendomme (property release).
(2) Hvis indholdet af feriegæstens tilbud indeholder varemærker eller tegn, erklærer feriegæsten, at han har retten til at anvende dem, herunder retten til at underlicensere.
(3) Ved at videregive indholdet til udbyderen erklærer feriegæsten sig indforstået med, at udbyderen anvender det i form af offentliggørelse af anmeldelsen.

10. Friholdelse
Hvis der gennem det indhold (især anmeldelser), som feriegæsten har stillet til rådighed, eller feriegæstens handlinger (især tilsendelse af e-mails til tredjeparter) skulle ske en krænkelse af tredjeparters rettigheder, erklærer feriegæsten allerede nu at ville friholde udbyderen for krav fra tredjepart.

11. Forbudt brug
Det er forbudt:
a) under enhver form ved hjælp af automatiske værktøjer eller manuelle processer at udnytte, navnlig at reproducere, udbrede, gengive, bearbejde, oversætte, gøre offentligt tilgængelig, dekompilere eller tildele rettigheder til indholdet på webstedet https://www.homeaway.dk/ herunder den på webstedet offentliggjorte database
b) at overvåge indholdet på webstedet homeaway.dk ved hjælp af robotter, spiders eller andre automatiserede værktøjer eller manuelle processer
c) at benytte webstedet til andre formål end udbud af og/eller søgning efter ferieboliger og at sende retmæssige meddelelser (for eksempel at sende uønskede meddelelser)
d) at uploade eller sende indhold eller programmer til webstedet, der på grund af deres størrelse eller beskaffenhed kan skade portalens system, eller at bruge enheder, der kan indeholde skadeligt indhold eller skadelige programmer
e) via webstedet homeaway.dk at offentliggøre indhold, der udgør en overtrædelse af straffeloven eller anden lovgivning, navnlig vedrørende personlighedsretten, eller tilskynde til en sådan handling
f) bruge eller skaffe sig adgang til webstedet homeaway.dk på en måde, der kan skade computersystemet eller netværket.

12. Ret til sletning
Hvis en tredjepart gør et undladelseskrav gældende af varemærkeretlig, ophavsretlig, konkurrenceretlig eller generel personlighedsretlig karakter, og feriegæsten ikke på udbyderens anmodning godtgør, at han har ret til at offentliggøre et sådant indhold, er udbyderen berettiget til midlertidigt eller permanent at spærre eller slette feriegæstens anmeldelse.

13. Feriegæstens erstatningspligt
Hvis der ved feriegæstens handlinger, især ved sendt eller uploadet indhold og programmer, sker skade på eller opstår fejl i udbyderens ejendom, herunder skader på eller fejl eller svigt i systemet eller databaserne, er feriegæsten forpligtet til at erstatte udbyderen den herved forvoldte skade. 14. Underretninger
(1) Meddelelser skal sendes med e-mail eller post til HomeAway Deutschland GmbH/HomeAway Danmark, Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt, Tyskland.
(2) Meddelelser om ophavsretskrænkelser skal indeholde
a) din adresse, dit telefonnummer og din e-mailadresse
b) oplysninger om det relevante indhold (indkopiering af billedet eller teksten), herunder et link til siden
c) en underskrevet erklæring på tro og love, hvoraf det fremgår, at du

 

(i) er indehaveren af den eksklusive ret til brug af værket
(ii) ikke har godkendt brugen af materialet i denne form.

15. Udbyderens hæftelse
(1) Udbyderen hæfter ikke for simpelt uagtsomme pligtforsømmelser, medmindre de angår væsentlige kontraktlige forpligtelser, erstatningskrav som følge af skade på liv, legeme eller helbred eller krav i henhold til loven om produktansvar. Det samme gælder pligtforsømmelser begået af brugerens medhjælpere.
(2) En væsentlig kontraktlig forpligtelse for udbyderen efter stykke 1 er forpligtelser, hvis opfyldelse er nødvendig for at opfylde formålet med kontrakten.

16. Andet
(1) Forholdet mellem parterne er udelukkende undergivet dansk ret.
(2) Der foreligger ingen supplerende aftaler på tidspunktet for aftaleindgåelsen.
(3) Disse aftalebetingelser lagres ikke af udbyderen. De holdes klar til at downloade via internetsitet, men kun i gyldighedsperioden. Udbyderen anbefaler udlejeren selv at sikre aftalebetingelserne ved udskrivning eller lagring af webstedet og filen på sin egen computer.
(4) Ugyldigheden af en eller flere bestemmelser berører ikke gyldigheden af de øvrige bestemmelser.

Dato: 29.09.2015