Generelle Betingelser og Vilkår HomeAway Danmark Feriegæster

 

Download som PDF

Senest opdateret: 7 juni 2017​

 
1. Introduktion

1.1 HomeAway (som defineret herunder) er et datterselskab af Expedia, Inc. (”Expedia”) i USA. HomeAway Group (som defineret herunder) udbyder en onlineportal og forskellige værktøjer, tjenester og funktioner, som giver udlejere mulighed for at udleje boliger og feriegæster mulighed for at booke en sådan bolig (”Tjenesterne”).  Tjenesterne udbydes gennem landsspecifikke webadresser, herunder gennem www.homeaway.dk, og også gennem mobile applikationer (til mobiltelefon, tablet og andre enheder eller grænseflader) (samlet kaldet "Sitet"). Driften af HomeAway i Europa forvaltes af HomeAway Sarl, 105 rue de Lyon, 1203 Genève, Schweiz ("HomeAway"). For nemheds skyld for så vidt angår definitioner (men ikke i anden forbindelse), henvises der til Expedia, Inc., dets associerede selskaber og datterselskaber, herunder HomeAway, når vi bruger betegnelsen ”HomeAway Group” i disse vilkår og betingelser.


1.2 Disse vilkår og betingelser for feriegæster (”vilkår og betingelser for feriegæster”) udgør sammen med vores privatlivspolitik forholdet mellem HomeAway og enhver person, som bruger eller går ind på sitet og alt indhold eller alle tjenester, der er tilgængelige gennem Sitet for en feriegæst eller potentiel feriegæst, og som ikke handler i egenskab af udlejer eller boligadministrator (en ”feriegæst” eller ”dig”). Feriegæster omfatter personer, som bruger sitet til at indhente informationer om og booke boliger i en kortvarig tidsperiode, enten til forretnings- eller fritidsformål, fra udlejere eller boligadministratorer.
 

1.3 Vilkår og betingelser for feriegæster udgør en juridisk bindende aftale mellem HomeAway og feriegæsten. Ved at bruge og gå ind på sitet eller HomeAways portaler eller systemer, accepterer du på egne vegne og på vegne af de personer, som er nævnt i din booking, disse vilkår og betingelser for feriegæster samt vores privatlivspolitik. En brugers booking gennem et HomeAway-site er omfattet af de vilkår og betingelser, der gælder for det HomeAway-site, som bookingen er foretaget igennem (og ikke nødvendigvis det HomeAway-site, som boligen oprindeligt var udbudt på). Hvis der er konflikter mellem vilkårene og betingelserne for det HomeAway-site, som du oprindelig fandt boligen på, og de vilkår og betingelser, som gælder for det site, som du gennemførte bookingen på, vil de vilkår og betingelser, som gælder for det HomeAway-site, hvor bookingen blev gennemført, være gældende. Hvis du ikke accepterer vores vilkår og betingelser for feriegæster i deres helhed, har du ikke tilladelse til at skaffe dig adgang til eller på anden vis anvende sitet.

1.4 HomeAway tillader ikke nogen person at registrere sig på dette site, medmindre vedkommende kan indgå juridisk bindende aftaler.

1.5 HomeAway kan revidere disse vilkår og betingelser for feriegæster til enhver tid ved at publicere en opdateret version på denne webside. Du bør regelmæssigt tjekke denne side for at læse de mest aktuelle vilkår og betingelser for feriegæster, da de er bindende for dig.

2. De grundlæggende vilkår

2.1 Dette site er et sted, hvor feriegæster kan se lister over og andre oplysninger om boliger, der udlejes (”Boliger”) af andre, herunder boligejere, lejere og administratorer (hver især kaldet en ”udlejer” og under ét, sammen med en rejsende, ”brugerne”). Vi kan også tilbyde andre værktøjer eller tjenester, som giver brugerne mulighed for at kommunikere med hinanden samt at indgå lejeaftaler eller andre transaktioner med hinanden.

2.2 Sitet fungerer alene som et sted, hvor brugerne kan få kontakt med hinanden. HomeAway er ikke og bliver ikke en del af et kontraktmæssigt forhold mellem feriegæsten og udlejeren. HomeAway mægler ikke mellem feriegæsten og udlejeren i tilfælde af, at der opstår uenighed mellem dem. Dette er også gældende, hvis sitet formidler en booking af en Bolig eller brugen af andre værktøjer, tjenester eller produkter, da HomeAway ikke er en del af noget lejemål eller nogen anden aftale mellem feriegæster og udlejere.

2.3 Feriegæster er ansvarlige for og accepterer at overholde alle love, regler og bestemmelser, der gælder for deres brug af sitet, deres brug af enhver tjeneste, service eller produkt, der tilbydes på sitet, og enhver transaktion, de indgår enten på sitet eller i forbindelse med deres brug af sitet. Feriegæster bedes være opmærksomme på, at udlejere er ansvarlige for og accepterer at overholde alle love, regler og bestemmelser, der gælder for udbud og udlejning af Boliger. Vær opmærksom på, at selvom vi ikke er part i nogen lejeaftale, og ikke påtager os noget ansvar for overholdelse af lovgivningen eller af andre regulatoriske forskrifter vedrørende enhver Bolig udbudt på sitet, kan der være situationer, hvor vi alligevel er forpligtet (som vi vurderer efter vores eget skøn) til at give oplysninger vedrørende udbudte Boliger for at efterleve offentlige forskrifter og undersøgelser, retssager eller administrative afgørelser, og vi kan vælge at overholde eller se bort fra en sådan forpligtelse efter vores eget skøn.

2.4 HomeAway vil opkræve et servicegebyr af feriegæster, der bestiller en Bolig på sitet. Gebyret dækker brugen af hjemmesiden, herunder funktioner som 24/7 support, og beregnes som en procentdel af det samlede lejebeløb (som måske eller måske ikke indeholder gebyrer, skatter og depositum opkrævet af udlejer). Afhængigt af den relevante lovgivning, som feriegæsten eller udlejeren er omfattet af, kan moms eller andre tilsvarende indirekte skatter, der gælder i henhold til national lovgivning ("skatter"), opkræves oven i servicegebyret, mens den gældende sats er baseret på feriegæstens lokalitet (hvor denne er nøjagtig). Det specifikke servicegebyr plus eventuelle opkrævede skatter vil blive vist på tidspunktet for booking og vil blive opkrævet efter udlejerens accept af bestillinger foretaget af feriegæster. Feriegæster indestår for ikke at undgå eller omgå servicegebyrer opkrævet af HomeAway.

2.5 Hvis feriegæsten er momsregistreret i et land, som er et EU-land, skal denne oplyse HomeAway et gyldigt CVR-nummer. Dette nummer skal valideres af VIES http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/. HomeAway vil derefter beregne momsen over for feriegæsten i henhold til art. 196 i direktiv 2006/112 / EF om det fælles merværdiafgiftssystem. Hvor Art. 196 finder anvendelse, vil feriegæsters faktura ikke indeholde moms. Du kan blive forpligtet til at betale moms i dit lokale medlemsland. Feriegæster skal opgive gyldigt CVR-nummer omgående, dog ikke senere end tredive (30) dage efter registreringen. Hvis CVR-nummer leveres efter tredive (30) dage, vil HomeAway ikke refundere noget momsbeløb.

2.6 Sitet består af udbud af Boliger fra udlejere og indhold fra andre tredjeparter. Ansvaret for sådant indhold påhviler udlejeren eller den tredjepart, der har skabt indholdet. Vi har intet ansvar for sådant indhold, som vi blot giver adgang til som en service til dig og som giver dig mulighed for at kommunikere direkte med udlejeren om en Bolig og foretage bookinger med udlejeren om leje af sådan Bolig. Alle bookinger, du foretager, foretages direkte med udlejeren og din kontrakt vil være med udlejeren. En sådan kontrakt vil regulere din ret til at tage ophold i og bruge Boligen og kan indeholde forpligtelser til at betale ekstra gebyrer og afgifter. HomeAway er ikke part i en sådan kontrakt, og HomeAway er ikke ansvarlig over for dig for udlejerens tilvejebringelse af Boligen. Vi garanterer ikke rigtigheden, nøjagtigheden eller pålideligheden af oplysninger i kataloger på sitet eller udtalelser / materiale opslået af tredjeparter.

2.7 Opkrævning og betaling af opholdsskatten: De rejsende er ansvarlige for betaling af opholdsskat (turistskat, logiskat, turistskat eller andre lignende afgifter, som påkrævet i henhold til lokal lovgivning), der er en skat, der generelt opkræves af ejerne.
I visse jurisdiktioner kan HomeAway efter eget skøn beslutte at opkræve og betale opholdskatten direkte på vegne af ejerne. I så fald skal ejerne ikke foretage nogen handlinger vedrørende afgiftsopkrævning af de rejsende og betaling til den pågældende by af denne afgift.
I alle jurisdiktioner, hvor en sådan proces vil blive gennemført, anviser og bemyndiger ejeren hermed HomeAway til at opkræve opholdsskatten fra de rejsende på deres vegne og til at opfylde byens relevante skatteindberetningskrav, herunder skattebetaling.

3. Boligkataloger og interaktion med udlejerne

3.1 Udlejerne har det fulde ansvar for alle oplysninger, herunder billeder, tekst og andet indhold, vedrørende de Boliger, de udbyder (”Boligkataloger”), for at opdatere dem og sikre (hvor det er relevant), at de er korrekt oversat. I det tilfælde hvor et Boligkatalog er tilknyttet en automatisk oversættelsesfunktion, f.eks. Google Translate, er det udlejerens ansvar at sikre, at oversættelsen er nøjagtig og korrigere eventuelle fejl i oversættelsen.

3.2 Hvis en feriegæst finder en Bolig, som vedkommende er interesseret i, kan denne sende en anmodning om information til udlejeren (en ”Forespørgsel”) med angivelse af efternavn, e-mailadresse og telefonnummer samt den anmodede information uden at være nødt til at logge ind på sitet.

3.3 Feriegæsten vil modtage en bekræftelse fra HomeAway, når der er blevet sendt en Forespørgsel til udlejeren.

3.4 Udlejeren kan dernæst kommunikere direkte med feriegæsten vedrørende Forespørgslen, og udlejere og feriegæster kan ligeledes kommunikere med hinanden via sitet (og via andre værktøjer på HomeAway-platformen).

3.5 I de tilfælde, hvor en udlejer har aktiveret onlinebooking, vil feriegæsten kunne foretage en booking online, som skal bekræftes eller afvises af udlejeren inden for 24 timer. Ved onlinebetaling vil en feriegæst, hvis booking bliver bekræftet af udlejeren, kunne betale med sit betalingskort via betalingsportalen, der tilbydes af vores tredjeparts-betalingsudbyder, der fungerer som registreringsagent i den behandlede transaktion. Onlinebetalingstjenesten er underlagt tredjeparts-betalingsudbyderens vilkår og betingelser, og feriegæsten accepterer og anerkender, at HomeAway ikke har kontrol over eller ansvar for denne tjeneste.

3.6 Forespørgsler, der sendes af en feriegæst til en udlejer på sitet, kan indeholde feriegæstens personlige oplysninger (herunder e-mailadresse, telefonnumre og andre oplysninger, som feriegæsten afgiver), og udlejeren kan bruge disse personlige oplysninger til at svare feriegæsten.

3.7 Kommunikation mellem feriegæster og udlejere via brug af HomeAway-portalen bør ikke indeholde e-mailadresser eller telefonnumre. Vær venligst opmærksom på, at enhver kommunikation på sitet (eller via HomeAway-portalen) vil kunne ses af medarbejdere hos og repræsentanter for HomeAway. Vær venligst også opmærksom på, at i overensstemmelse med vores sikkerheds- og kontokrav, kan vi fjerne eller redigere informationer fra en sådan kommunikation (f.eks. e-mailadresser, telefonnumre eller andet indhold, som efter vort skøn er upassende eller i strid med gældende love og bestemmelser).

3.8 HomeAway kan til enhver tid benytte e-mailservere fra tredjeparter til at sende og spore modtagelse af e-mails med Forespørgsler, samt til at analysere mønstret for brug af Forespørgselsfunktionen rapporteret af disse sporingssystemer fra tredjeparter. Vores system opbevarer ikke beskeder på ubegrænset tid, og de vil muligvis ikke være tilgængelige, efter at beskeden er blevet leveret til dig.
Udskriv venligst en kopi af beskeder, som er vigtige for dig – for eksempel en kvittering for betaling eller en bekræftelse af en booking.

3.9 HomeAway har intet ansvar for eller øvrig medvirken i kommunikationen mellem udlejeren og feriegæsten.
 

4. Registrering og oprettelse af en konto

4.1 Hvis feriegæster ønsker at benytte tjenester, som er tilgængelige for dem på sitet, bortset fra blot at foretage en Forespørgsel, skal de registreres på sitet. HomeAway tillader ikke, at nogen person registrerer sig på sitet, medmindre vedkommende kan indgå juridisk bindende kontrakter.  Efter en vellykket registreringsproces vil feriegæsten blive tildelt en brugerkonto til sitet (en ”konto”).

4.2 For at blive tildelt en konto skal en feriegæst følge alle instruktionerne fra HomeAway i løbet af registreringsprocessen. En feriegæst kan oprette en konto med brug af en personlig e-mailadresse eller alternativt ved hjælp af loginoplysningerne til Facebook. Dette gøres ved at klikke på Facebooks loginknap på registreringsskærmbilledet.

4.3 Feriegæstens konto inkluderer oplysninger, som offentliggøres for andre brugere på sitet. De kan også ses af andre internetbrugere, som ikke er registreret på sitet, f.eks. kan oplysningerne dukke op via Googles søgemaskine. En konto inkluderer bl.a.:

 • En dedikeret side, også kaldet ”min profil”, hvor feriegæstens profilnavn vises som et obligatoriske felt. Andre personlige oplysninger og oplysninger om rejser er valgfrie efter feriegæstens skøn.
 • Mulighed for at holde øje med specifikke Boliger
 • Mulighed for at gemme favoritboliger
 • Mulighed for at tilføje noter og oprette lister
 • Mulighed for at gemme kommentarer om Boliger
 • Mulighed for at skrive anmeldelser om lejede Boliger
 • Mulighed for at linke feriegæstens Facebook-konto. Ved at logge ind med Facebook eller linke en konto til Facebook accepterer feriegæsten, at vedkommendes loginoplysninger fra Facebook overføres, og at listen med Facebook-venner, som også har en konto hos HomeAway Group, vises. Disse oplysninger vil blive vist på feriegæstens profilside.
 • Mulighed for at dele favoritboliger eller lister med andre, f.eks. venner og familie og sociale netværk.
 • (link til ejeranmeldelser (som defineret nedenfor)

4.4 Feriegæster kan til enhver tid deaktivere deres konto, og de kan også til enhver tid ophæve tilknytningen af deres konto og offentlige side til Facebook. Feriegæster kan deaktivere eller ophæve tilknytningen af deres konti ved at gå direkte til siden med indstillinger på deres profil. Du forstår og accepterer, at selv om du deaktiverer din konto, kan data blive gemt af HomeAway Group i henhold til betingelserne i sitets privatlivspolitik eller cookie-meddelelse. Du forstår og giver samtykke til brugen af dine data i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og cookie-meddelelsen. Du forstår og accepterer også, at data i forbindelse med dine transaktioner med HomeAway Group kan bliver overført til og blive opbevaret på andre sites, for eksempel Google, hvis Googles søgemaskineteknologi har kopieret indhold fra HomeAway Groups sites eller systemer. 

4.5 HomeAway benytter også Google Analytics til at indsamle statistik om brug af sitet. Der findes yderligere oplysninger i privatlivspolitikken og vores cookie-meddelelse og i Googles egen privatlivspolitik. Google kan maksimere data, som de indsamler fra deres forskellige tjenester, herunder Google Analytics, Google Translate, Google Maps og andre Google-tjenester, herunder YouTube. Du forstår og accepterer, at HomeAway Group ikke har nogen kontrol over Googles dataindsamling.
 

5. HomeAways rettigheder og forpligtelser

5.1 HomeAway skal sikre, at afbildningerne på sitet af fotos af de Boliger, som udlejerne har indsendt, er nøjagtige. Feriegæsten accepterer dog, at der kan forekomme afvigelser fra originalfotos ved scanning af ikke-digitale billeder og pga. individuelle skærmindstillinger, og at HomeAway ikke er ansvarlig for eventuelle afvigelser.

5.2 Du accepterer endvidere, at udlejere – og ikke HomeAway – er ansvarlige for, hvor nøjagtigt fotoene og beskrivelserne gengiver den relevante Bolig.

5.3 HomeAway kan lejlighedsvist foretage opgraderinger og vedligeholdelse af sitet, dets portaler og systemer. Dette arbejde kan resultere i begrænsninger af brugen. HomeAway vil, hvor det er muligt, bestræbe sig på at sikre, at arbejde, der forårsager en sådan begrænsning, foretages på et tidspunkt, hvor de fleste feriegæsters brug påvirkes mindst.

5.4 Det er vanskeligt at foretage brugerverifikation på Internettet, og vi påtager os intet ansvar for at bekræfte hver enkelt brugers angivne identitet. Vi opfordrer feriegæster og udlejere til at kommunikere direkte med hinanden via de værktøjer, der er til rådighed på sitet, selvom disse heller ikke giver fuld sikkerhed for identiteten af den person, man kommunikerer med, Vi opfordrer endvidere feriegæster til at træffe alle rimelige foranstaltninger til at forvisse sig om udlejerens og Boligens identitet samt relevante detaljer i bookingen eller den planlagte booking. Du indestår for (i) at hemmeligholde dit password og online-ID til både din konto hos os og din e-mailkonto, og du må kun videregive disse oplysninger til autoriserede brugere af dine konti, (ii) instruere hver enkelt person, som du giver dit online-ID og password til om, at de ikke må videregive disse til andre uautoriserede personer, (iii) omgående informere os og vælge et nyt online-ID og password, hvis du mener, at passwordet til enten din konto hos os eller din e-mail-konto er blevet videregivet til en uautoriseret person, og (iv) omgående informere os, hvis du kontaktes af nogen, der anmoder om din online-ID og password. Hvis vi har mistanke om uautoriseret adgang til din konto, skal du efter anmodning fra os omgående ændre dit ID og password og foretage alle de handlinger, vi med rimelighed måtte forlange i denne forbindelse. Vi fraråder, at du giver andre adgang til dit online-ID og password til din konto hos os og din e-mail-konto. Hvis du giver dit online-ID og password til andre, eller hvis du ikke i tilstrækkelig grad beskytter disse oplysninger, er du ansvarlig for alle transaktioner, den pågældende person gennemfører ved brug af din konto hos os og/eller din e-mail-konto, også transaktioner, der er svigagtige, eller som du ikke havde til hensigt eller ønskede udført, og HomeAway påtager sig intet ansvar over for dig i denne henseende.
5.5 Du accepterer, at HomeAway ikke er ansvarlig for at kontrollere udlejernes identitet eller adfærd eller for at fastlægge en Boligs art, tilstand eller eksistens.
5.6 HomeAway forbeholder sig ret til at overføre disse vilkår og betingelser for feriegæster, og til at tildele eller udbyde i underentreprise en eller flere af disse vilkår og betingelser for feriegæster til en tredjepart eller en anden enhed tilhørende HomeAway Group, men vil ikke gøre dette på en sådan måde, at det forringer eventuelle garantier, som du er berettiget til i henhold til disse vilkår og betingelser for feriegæster.

6. Forbrugeres rettigheder

6.1 Som forbruger er du omfattet af de ufravigelige forbrugerbeskyttelses regler, som gælder i din jurisdiktion.

6.2 Du har som feriegæst ikke nogen fortrydelsesret i forhold til booking af Boliger gennem sitet, medmindre andet fremgår udtrykkeligt for den pågældende Bolig.

7. Immaterielle rettigheder

7.1 Alt indhold, der vises på sitet, er beskyttet af ophavsret og databaserettigheder. Gengivelse af sitet, helt eller delvist, herunder kopiering af tekst, grafik eller designs, må ikke ske uden tilladelse.

7.2 Feriegæster har tilladelse til at downloade, vise eller udskrive individuelle sider af sitet som bevis på deres aftale med HomeAway og for at få en kopi af deres bookinger. Den relevante fil eller den relevante udskrift skal tydeligt bære teksten “© Copyright [Present Year] HomeAway Sàrl - All Rights Reserved”.

7.3 Hvis en feriegæst indsender enhver form for indhold, inklusive tekst eller billeder til eller overfører via sitet (eller HomeAways portal eller systemer), indestår feriegæsten for, at han/hun har retten til at gøre dette.

7.4 I det omfang, hvor feriegæsters anmeldelser eller andet indhold kan indeholde varemærker eller andre beskyttede navne eller mærker, indestår feriegæsterne for, at de har ret til at anvende disse navne eller mærker.

7.5 Ved at opslå indhold på sitet (herunder, men ikke begrænset til alle tekster, beskrivelser, anmeldelser, fotografier og lignende) giver feriegæsten Expedia, Inc., HomeAway og disses datterselskaber og associerede selskaber en ikke-eksklusiv, royaltyfri, varig, overdragelig, genkaldelig og fuldt underlicenserbar (via forskellige lag) ret til at anvende, gengive, ændre, tilpasse, oversætte, distribuere, offentliggøre, skabe afledte værker af og offentligt fremvise et sådant indhold på alle nuværende og fremtidige medier i hele verden.

8. Feriegæsters konti, kommunikation og anmeldelser

8.1 Feriegæster må alene give nøjagtige og sande oplysninger om deres identitet i deres konti og på deres profilsider, og i enhver anden kommunikation på sitet, herunder anmeldelser af Boliger.

8.2 Beskeder sendt via HomeAways systemer bør kun vedrøre oprigtige bookingforespørgsler. Vi tolererer ikke spam eller uopfordret kommerciel elektronisk kommunikation af nogen art. Det er ikke tilladt at misbruge HomeAways systemer, f.eks. ved at sende uopfordret kommerciel kommunikation (spam) eller videregive personlige oplysninger for brugere til en tredjepart, medmindre du har brugerens udtrykkelige tilladelse. E-mails og siteanbefalinger overført via funktionen ”anbefal dette site” bør kun sendes efter indhentning af modtagerens samtykke Du anerkender, at du vil beskytte andre brugeres personlige oplysninger med samme grad af omhu, som den omhu, hvormed du beskytter dine egne fortrolige oplysninger (med anvendelse af en minimumsstandard for omhu), og at du påtager dig alt ansvar for misbrug, tab eller uautoriseret tab af sådanne oplysninger.
8.3 Feriegæster kan publicere deres anmeldelser af udlejernes Boliger (”feriegæstens anmeldelser”) på sitet. Ejeren har mulighed for at se feriegæsters anmeldelser og besvare dem (”udlejers svar”). Yderligere oplysninger om feriegæsters anmeldelser og udlejers svar findes her. Udlejere vil også få mulighed for at vurdere feriegæstens ophold (”udlejers anmeldelse(r)”), og disse anmeldelser vil være tilgængelige for de udlejere, du får kontakt med. Udlejers anmeldelser kan ikke bruges til at udelukke eller diskriminere enkeltpersoner. Feriegæstens eneste retsmiddel i forbindelse med udlejers anmeldelser og HomeAways eneste forpligtelse i forbindelse med udlejers anmeldelser i det tilfælde, hvor en udlejer foretager en anmeldelse af en feriegæsts ophold, er at tillade, at feriegæsten publicerer feriegæstens anmeldelse inden for 14 dage fra publiceringen af udlejers anmeldelse. Bortset fra dette frasiger HomeAway sig udtrykkeligt ethvert ansvar for en feriegæsts eller en udlejers anmeldelse. Feriegæsten erkender og accepterer, at HomeAway kan gøre en sådan udlejers anmeldelse tilgængelig for andre udlejere, som feriegæsten kontakter via sitet. Yderligere oplysninger om processen omkring udlejers anmeldelse findes her.      

8.4 Bemærk venligst, at HomeAway ikke verificerer, og heller ikke har nogen realistisk mulighed for at verificere nøjagtigheden af feriegæsters anmeldelser, udlejers svar eller udlejers anmeldelser.

8.5 HomeAway kræver dog alligevel, at alle feriegæsters anmeldelser, udlejers svar, udlejers anmeldelser og anden kommunikation med brug af HomeAways systemer skal være i overensstemmelse med vores retningslinjer for indhold og kan afvise at publicere indhold, som efter HomeAways skøn ikke er i overensstemmelse med retningslinjerne.

8.6 HomeAway foretager normalt ikke identitetskontroller. Hvis feriegæster formoder, at udlejeren har afgivet falske oplysninger, er de velkomne til at underrette HomeAway ved hjælp af kontaktformularen.

8.7 HomeAway opfylder kravene i virksomhedens privatlivspolitik. Yderligere oplysninger findes i privatlivspolitikken. Feriegæsten giver samtykke til brugen af sine data i overensstemmelse med privatlivspolitikken. Feriegæster bør være opmærksomme på, at udlejerne generelt har givet HomeAway bemyndigelse til at videresende udlejerens kontaktoplysninger, herunder telefonnummer, til feriegæster i forbindelse med booking af en Bolig. Feriegæster kan anmode om, at disse oplysninger afgives ved bevis på booking. Alternativt, kan disse oplysninger gøres tilgængelige for feriegæster gennem deres konti.

9. Erstatning

Du accepterer at forsvare, holde skadesløs og friholde HomeAway Group for alle erstatningskrav, søgsmål, krav, inddrivelser, tab, skader, bøder eller andre omkostninger eller udgifter af enhver art, herunder men ikke begrænset til rimelige advokat- og revisorsalærer fra tredjeparter, som måtte opstå i forbindelse med: (a) alt materiale eller indhold, som du afgiver til sitet, (b) din brug af alt indhold på sitet, (c) enhver misligholdelse fra din side af disse vilkår og betingelser for feriegæster eller (d) din brug af Boligen i det omgang det er muligt efter gældende ret. HomeAway vil straks underrette dig om sådanne erstatningskrav.

10. Forbud

Feriegæsten må ikke direkte eller indirekte:

 • Med hensyn til sitet, dets indhold og databaser indeholdt i sitet, i nogen form, enten ved hjælp af automatiske enheder eller manuelle processer, udnytte, kopiere, distribuere, gengive, redigere, oversætte, gøre offentligt tilgængeligt eller dekompilere noget af dette.
 • Monitorere indholdet på sitet eller HomeAways portal eller systemer ved hjælp af robotter, søgerobotter eller andre automatiske instrumenter, forudsat dog at en begrænset undtagelse fra føromtalte eksklusion gives til internetsøgemaskiner med generelt formål (ikke inklusive websites eller søgemaskiner eller andre tjenester, der tilbyder rubrikannoncer eller annoncer om Boliger, der er til rådighed for udlejning, eller nogen anden undergruppe heraf, eller hvis forretning er at udbyde tjenester, som konkurrerer med sitet eller HomeAway), og ikke-kommercielle offentlige arkiver, som bruger værktøjer til at indsamle information med det ene formål at vise hyperlinks til Sitet, forudsat at de gør dette fra en stabil IP-adresse eller IP-adresser med brug af en let identificerbar agent og er i overensstemmelse med HomeAways robots.txt-fil.
 • Bruge sitet eller HomeAways portal eller systemer til andre formål end dem, der henvises til i disse vilkår og betingelser for feriegæster.
 • Bruge sitet eller værktøjer eller tjenester på sitet med det formål at booke eller anmode om leje af en Bolig, som ikke er en Bolig anført under en gyldig udlejning.
 • Gengive nogen del af sitet på et andet website eller på anden måde og med brug af en enhed, herunder, men ikke begrænset til, brug af rammer eller et kantmiljø omkring sitet, eller nogen anden skeletkonstruktionsteknik med henblik på at vedhæfte nogen del eller noget aspekt af sitet, eller afspejle eller replikere nogen del af sitet.
 • Uploade eller sende til sitet (eller HomeAways portal eller systemer) indhold eller programmer, som på grund af deres størrelse eller art kan beskadige HomeAways computere eller netværk.
 • Inkludere indhold på sitet eller HomeAways portal eller systemer, som er en overtrædelse af gældende strafferet eller andre love, eller opfordre til en sådan overtrædelse.
 • Bruge eller få adgang til Sitet eller HomeAways portal eller systemer på en måde, der kan være til skade for computersystemet eller netværket, herunder ved at introducere en virus (en ”virus“ omfatter ethvert program, der introduceres i et system med overlæg, og som har en nyttesløs og/eller destruktiv funktion, f.eks. at vise en irriterende besked eller systematisk overskrive informationerne på brugerens harddisk).
 • Publicere eller sende informationer, der på nogen måde er falske eller misledende, eller udøve en handling som kan anses for at være ”phishing” (enten primær, sekundær eller andet), eller som ville foranledige et strafferetligt eller civilretligt ansvar.
 • Publicere eller sende ulovligt, truende, groft, injurierende, ærekrænkende, uanstændigt, vulgært, usømmeligt, provokerende, seksuelt eksplicit, pornografisk eller blasfemisk materiale eller
 • Henvise til HomeAway eller en HomeAway-partner på en måde, som kan få nogen til at tro, at feriegæsten eller et website er sponsoreret af, tilknyttet til eller godkendt af HomeAway eller en HomeAway-partner.


11. Ret til at slette indhold

Feriegæster er ansvarlige for at sikre, at deres kommunikation og publicerede indhold via eller i forbindelse med sitet, herunder feriegæsters anmeldelser og kommunikation med udlejere, ikke overtræder loven, en persons eller en enheds rettigheder, eller indeholder falske informationer, personlige fornærmelser, bagtalende eller ærekrænkende udtalelser, og alt som overtræder ophavsretten, persondataloven eller retningslinjerne for indhold. HomeAway kan monitorere data på sitet eller HomeAways portal eller systemer og slette dem eller ændre dem, når de ikke længere er korrekte eller opdaterede. HomeAway har ret til uden præjudice for andre tilgængelige beføjelser straks at fjerne al kommunikation eller alt indhold fra sitet, som krænker disse krav, og har ret til at suspendere eller forhindre brugen af en eventuel tilknyttet konto.


12. Meddelelser

12.1 Meddelelser til os skal sendes ved hjælp af kontaktformularen eller via almindelig post til HomeAway Deutschland GmbH, Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt.

12.2 Meddelelser om krænkelse af ophavsret skal indeholde:

 • Din postadresse, dit telefonnummer og din e-mailadresse
 • Præcise oplysninger om spørgsmålets indhold (indsætning af teksten eller billedet), herunder et link til websitet
 • En underskrevet erklæring i stedet for en ed, som er bevis på at du:
 • er indehaver af enerettigheder til at bruge materialet
 • ikke har givet tilladelse til brug af det pågældende materiale i denne formular.


13. HomeAways ansvar

13.1 Sitet er alene et sted, der giver dig mulighed for at se de Boliger, der udbydes på sitet, kommunikere med udlejere om eventuelle spørgsmål, du måtte have, eller foretage bookinger hos udlejere om leje af en Bolig. Vi påtager os intet ansvar for eventuelle kontrakter, du måtte indgå med en udlejer eller vedrørende booking af en Bolig, og vi påtager os heller intet ansvar for eventuelle handlinger eller undladelser foretaget af udlejere eller andre person(er) eller part(er), der er tilknyttet Boligen. For alle Boliger indgås kontrakten med udlejeren, og dennes vilkår og betingelser gælder for bookingen. Disse vilkår og betingelser kan begrænse og/eller fraskrive ansvaret over for dig, og du opfordres til at gennemlæse dem omhyggeligt, inden du foretager en booking. 

13.2 Vi yder ingen ansvarsforsikringsbeskyttelse over for udlejere, ejendomsadministratorer eller feriegæster, uanset om brugeren måtte opnå forsikringsdækning via en af vores tredjepartsudbydere. Feriegæster anbefales at tegne tilstrækkelig rejseforsikring til dækning af deres booking af Boligen, herunder hvis de er nødt til at annullere deres booking. Det er feriegæstens ansvar at sikre, at den købte forsikring er tilstrækkelig og hensigtsmæssig til feriegæstens specifikke behov.

13.3 Under ingen omstændigheder vil HomeAway Group eller dennes datterselskaber, associerede selskaber, direktører, konsulenter, agenter og/eller medarbejdere eller tredjepartsudbydere af værktøjer , der tilbydes på en side tilhørende et medlem af HomeAway Group,  være ansvarlige for tabt fortjeneste eller nogen indirekte skader, følgeskader, særlige skader, tilfældige skader eller bodserstatninger, som opstår som følge af eller på grundlag af, eller som et resultat af sitet eller HomeAways portal eller systemer, alt materiale eller indhold, du sender til Sitet, og din brug af Sitet og/eller enhver transaktion mellem brugerne, også selv hvis HomeAway er blevet informeret om muligheden for sådanne skader, bortset fra i det omfang det er krævet af ufravigelig lovgivning. Disse begrænsninger og undtagelser er gældende uden hensyn til om skaderne opstår fra kontraktbrud, forsømmelse eller nogen anden årsag. Hvis du er utilfreds med sitet (eller HomeAways portal eller systemer), eller du ikke er enig med en del af disse vilkår og betingelser for feriegæster, så er dit eneste og eksklusive retsmiddel mod HomeAway Group at holde op med at bruge sitet. Intet i disse vilkår og betingelser for feriegæster udelukker eller begrænser HomeAway Groups ansvar for dødsfald eller personskade som et resultat af HomeAway Groups forsømmelse, ej heller som et resultat af HomeAway Groups bedrageri eller svigagtige oplysninger.

14. Diverse

14.1 Disse vilkår og betingelser for feriegæster er reguleret af schweizisk ret og er underlagt de schweiziske domstoles ikke-eksklusive værneting. Som forbruger kan du også være berettiget til som følge af ufravigelig lovgivning at anlægge sag ved andre værneting.

14.2 Disse vilkår og betingelser for feriegæster, privatlivspolitikken og cookie-meddelelsen indeholder hele aftalen mellem HomeAway og feriegæsten i forbindelse med deres emne.

14.3 HomeAway anbefaler, at du gemmer din egen kopi af disse vilkår og betingelser for feriegæster i en separat fil på din enhed eller som en udskrevet kopi.

14.4 Hvis HomeAway ikke reagerer med hensyn til feriegæstens eller andres brud på disse vilkår og betingelser for feriegæster, udgør dette ikke et afkald på HomeAways ret til at reagere med hensyn til efterfølgende eller lignende brud.

14.5 Afsnittenes overskrifter er kun ment som en henvisning og har ikke indvirkning på fortolkningen eller opstillingen af disse vilkår og betingelser for feriegæster.
14.6 Ugyldigheden af en eller flere bestemmelser i disse vilkår og betingelser for  feriegæster vil ikke påvirke gyldigheden af de andre bestemmelser.

14.7 Ønsker du at klage over en Bolig, du har lejet gennem sitet kan det ske ved at indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Danmark. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

14.8 EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr.