Homeaway Politik om Privatliv

Vi tager det alvorligt at beskytte vores kunders privatliv. Denne Politik om Privatliv beskriver, hvordan vi bruger og beskytter Deres personlige data. Den gælder for HomeAway.dk, og andre websteder, som denne politik er linket til nederst på siden (som vi kalder “Websted” i denne politik).

HomeAway.dk er ejet af HomeAway Sàrl, rue de Lyon 105, 1203 Geneva, Schweiz og drives af HomeAway Deutschland GmbH som er en del af HomeAway, Inc.-koncernen. De kan få oplysninger om HomeAway-koncernen og selskaberne i den i blanketterne S-1, 10-K og 10-Q, der indsendes ved børsintroduktion samt årligt og kvartalvist til Securities and Exchange Commission i USA og kan ses her: http://investors.homeaway.com/sec.cfm

Termerne ”brugere” eller ”De” som anvendt i denne Politik om Privatliv henviser både til rejsende, der bruger Webstedet til at søge efter ejendomme til leje, og medlemmer, der tilmelder sig Webstedet og tilbyder sine ejendomme til leje. De henviser også til andre besøgende på vores Websted, f.eks. vores investorer eller personer, der ansøger om et job via Webstedet.

Vi bruger oplysninger indsamlet om Dem som beskrevet i denne Politik om Privatliv. Webstedet kan indeholde links til tredjeparters websteder. Vi er ikke ansvarlige for sådanne websteders privatlivspraksisser eller indhold. De bedes derfor læse privatlivspolitikker på sådanne websteder omhyggeligt, før De accepterer deres betingelser eller bruger webstederne. Medmindre andet er anført i denne politik, har ord og sætninger, som bruges i denne politik, samme betydning som i Betingelser og Vilkår for Brug – kan ses på Betingelser og Vilkår.

Ved at give os oplysninger, når De tilmelder Dem, kontakter os eller bruger Webstedet på andre måder, accepterer De udtrykkeligt denne Politik om Privatliv. Politikken om Privatliv blev sidst opdateret i november 2011. Politikken om Privatliv er gældende fra den dato. Vi kan ændre denne Politik om Privatliv fra tid til anden med henblik på at afspejle lovgivningsmæssige krav, teknologiske fremskridt, opdateringer af Webstedet og ændringer i vores informationsindsamling og videregivelsespraksisser. Nye politikker træder automatisk i kraft, når de er offentliggjort på Webstedet. De bør derfor vende tilbage hertil regelmæssigt for at se vores nyeste Politik om Privatliv. De bør også udskrive et eksemplar til Deres egne optegnelser.

Vi har mulighed for at indsamle anmeldelser, som er skrevet af rejsende om deres ophold på en ejendom (”anmeldelser fra rejsende”), og/eller som er skrevet af ejere om en rejsendes ophold (”anmeldelser fra ejere”). Anmeldelser fra rejsende vises på vores websted, mens anmeldelser fra ejere kun kan læses af ejere, som modtager en henvendelse eller reservationsanmodning fra den pågældende rejsende. Anmeldelser fra ejere giver en ejer mulighed for at få mere at vide om den rejsende, som har kontaktet ejendommen, hvilket skaber større tillid på vores platform. Ejere skal overholde lovgivningen, og det vil bl.a. sige, at det ikke er tilladt at benytte oplysninger om den rejsende til at diskriminere mod denne.


Safe Harbor


HomeAway overholder Safe Harbor-ordningen fra Handelsministeriet i USA, som omhandler dataoverførsel til USA fra lande i EU og Schweiz. HomeAway har selv-certificeret overholdelse af Safe Harbor-principperne for privatliv ved meddelelser, valg, videresendelse, sikkerhed, dataintegritet, adgang og gennemførelse. De kan få flere oplysninger om denne ordning og se de informationer, vi har indsendt til Handelsministeriet i USA, her: http://export.gov/safeharbor/

Hvem behandler Deres personlige data, og hvor?

Deres personlige data (også kaldet personlige oplysninger) – dvs. data, som identificerer Dem, eller ud fra hvilke De kan identificeres – vil blive indsamlet, behandlet, lagret og brugt af os og videregivet til og behandlet af selskaber i HomeAway-koncernen og andre databehandlere, som handler i henhold til vores anvisninger. HomeAway er en global virksomhed. Det betyder, at personlige data indgivet af eller indsamlet fra brugere eventuelt vil blive lagret og behandlet i USA eller et andet land, i hvilket vi, HomeAway-koncernen eller vores agenter opretholder faciliteter. Ved at bruge vores Websted erkender De og indvilliger De i, at De muligvis vil overføre Deres personlige data uden for det land, hvor De har opgivet oplysningerne (”Deres land”), og at De giver tilladelse til en sådan overførsel af oplysninger uden for Deres land. Sådanne lande har ikke nødvendigvis samme databeskyttelseslove som i Deres land. Hvis De overfører Deres personlige data uden for Deres land på denne måde, vil vi imidlertid træffe foranstaltninger for at sikre, at Deres ret til privatliv beskyttes i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove, denne Politik om Privatliv og betingelserne for vores Safe Harbor-selvcertificering.

Når De benytter HomeAways service til at kommunikere med andre (hvis du eksempelvis bruger HomeAways netværk til at kommunikere med Rejsende der ønsker at leje Deres feriebolig) har vi ligeledes adgang til denne kommunikation og den er omfattet af denne politik om privatliv.
 

Dette websted benytter Google Analytics, en webanalysetjeneste leveret af Google, Inc. (”Google”) til at hjælpe med til at analysere din brug af webstedet. Til det formål anvender Google Analytics "cookies", som er tekstfiler, der placeres på din computer. Den information, der genereres af disse cookies vedrørende din brug af webstedet bliver i reglen overført til en af Googles servere i USA og lagres der. Såfremt IP-anonymisering er aktiveret på dette websted, bliver din IP-adresse forkortet af Google inden overførsel inden for EU's medlemslande samt i EFTA-medlemslande. Det er kun undtagelsesvis at hele IP-adressen overføres til en af Googles servere i USA og forkortes der.  På foranledning af udbyderen af dette websted bruger Google disse informationer til at evaluere din brug af webstedet og udarbejde rapporter til udbyderen af webstedet om aktiviteten på webstedet til udbyderen samt til at stille andre serviceydelser i forbindelse med brugen af webstedet og brugen af internettet til rådighed for udbyderen af dette websted. Ifølge Google Analytics servicebetingelser knytter Google ikke din IP-adresse til andre data de opbevarer. Du kan forhindre at cookies lagres ved at indstille din browser dertil, men vi påpeger i den forbindelse, at du eventuelt ikke vil kunne benytte samtlige funktioner på dette websted i fuldt omfang. Derudover har du mulighed for at forhindre at de gennem cookies indsamlede data (inkl. din IP-adresse) om dit besøg på webstedet sendes til Google ved at downloade og installere et browser-plugin, som du finder under følgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Du kan deaktivere brugen af Google Analytics ved at klikke på følgende link. Der sættes en opt-out-cookie, der forhindrer at fremtidige data om dit besøg på webstedet registreres:
<a href=”javascript:gaOptout()”>Deaktiver Google Analytics</a>
Du finder flere informationer om Googles servicevilkår og privatlivspolitik under https://www.google.dk/intl/da/policies/terms/regional.html resp. https://www.google.dk/intl/da/policies/privacy/

Vi gør opmærksom på, at Google Analytics på dette websted er blevet udvidet med koden „gat._anonymizeIp();“ for at sikre at IP-adresse anonymiseres (såkaldt IP-masking)


De oplysninger, vi indsamler

Fra tid til anden giver De muligvis personlige data til os. For at behandle en anmodning eller forespørgsel fra Dem er vi til at kende til følgende, helt eller delvist: Deres fulde navn, adresse, telefonnummer, e-mail-adresse, Deres nuværende opholdssted og, i tilfælde af et medlemsopslag, betalingsmåde. De vil eventuelt også give personlige data til os på andre tidspunkter, f.eks. når De lader Dem registrere på Webstedet, eller når De indsender en reklame for en ejendom. Vi indsamler også af og til oplysninger via cookies eller web-beacons. De kan få mere at vide om, hvordan de fungerer, i det relevante afsnit i denne politik nedenfor. Vi indsamler også IP-adresser, ID-oplysninger fra mobile enheder, Deres opholdssted, navigations- og clickstream-data, tidspunkt for brug af Webstedet, boliger, De har kigget på, elementer, De har søgt efter, Deres besøgs varighed og andre detaljer vedrørende Deres aktivitet på Webstedet. Hvis De beder os om at oprette forbindelse til andre websteder (f.eks. hvis De beder os om at oprette forbindelse til Deres Facebook-konto), får vi muligvis også oplysninger på den måde. Yderligere oplysninger om, hvordan vi indsamler personlige data, fås ved at se Undersøgelser og Nyhedsbreve nedenfor. Vi indhenter data fra Dem enten ved, at De indtaster Deres personlige oplysninger, via automatisk indsamling af oplysninger om Dem, mens De bruger Webstedet, når vi taler med Dem eller fra tredjeparter. Oplysninger fra tredjeparter kan omfatte kreditoplysninger, som vi bruger til at forhindre og afsløre svindel, oplysninger fra Deres mobiludbyder, hvis De bruger Webstedet via en mobil enhed, eller oplysninger fra en tredjepart, f.eks. websteder for sociale medier eller rejseanmeldelser, som De har bedt os om at dele Deres data med.

Hvordan vi bruger Deres personlige data

Det primære formål med at indsamle Deres personlige data er at levere de tjenesteydelser, som De anmoder om, sammen med tjenesteydelser, vi mener, vil optimere Deres brug af Webstedet. De accepterer, at vi bruger Deres personlige data til følgende formål:
 • Med henblik på tjenesteydelser eller for at imødekomme Deres anmodning,
  Når du opretter en profil på vores websted, bliver oplysningerne i din profil gjort tilgængelige, så de kan ses af andre brugere på vores websted.
 • Med henblik på at kontakte Dem fra tid til anden med bruger- eller tjenesteydelsesopdateringer,
 • Med henblik på at sende andre meddelelser, der hjælper os med at levere vores tjenesteydelser på Webstedet,
 • Med henblik på at hjælpe personer, De har gjort forretning med. Hvis De f.eks. er ejer, og en rejsende, der har foretaget en booking hos Dem, har brug for Deres kontaktoplysninger, kan vi videregive dem. Hvis De er rejsende, og en ejer, De har foretaget booking hos, har brug for at kontakte Dem, kan vi videregive Deres oplysninger,
 • Med henblik på at brugertilpasse, måle, rapportere om og forbedre vores tjenesteydelser, indhold og reklamer,
 • Med henblik på salgsfremmende foranstaltninger for tjenesteydelser i forbindelse med Webstedet eller fra HomeAway-koncernen og/eller vores associerede selskaber,
 • Med henblik på at sammenligne oplysningers korrekthed og verificere disse hos tredjeparter,
 • Med henblik på at forhindre, efterforske eller retsforfølge aktiviteter, vi mener, kan være ulovlige eller skadelige og
 • Med henblik på at håndhæve vores Politik om Privatliv og/eller vores Betingelser eller med henblik på et hvilket som helst andet formål, der nævnes heri eller deri.
Vi indsamler statistik om webstedstrafik, salg og andre kommercielle oplysninger, som vi videregiver til tredjeparter som en hjælp til at forbedre de tjenesteydelser, vi tilbyder Dem. Vi bruger også demografiske oplysninger til at skræddersy Webstedet, og vi deler sådanne oplysninger med tredjeparter, så de kan danne sig et bedre indtryk af vores kundegrundlag og generelle forbrugertendenser.
Hvis De er medlem, vil vi desuden være i stand til at kontakte Dem vedrørende Deres konto og Deres brug af vores tjenesteydelser.

Hvornår vi videregiver Deres personlige data

Vi kan videregive Deres personlige data for at håndhæve vores politikker, eller hvor gældende lovgivning tillader, at vi gør det, f.eks. efter anmodning fra lovens håndhævere eller en statslig myndighed eller i forbindelse med verserende eller påtænkte retsprocesser eller for at beskytte vores ejendom, medarbejdere og andre rettigheder eller interesser.

Vi kan også videregive Deres personlige data til:
 • En af vores forretningspartnere, hvis De har anmodet om dennes tjenesteydelser eller om at få tilsendt oplysninger fra dem,
 • Et andet medlem, hvis De har gjort forretninger med denne,
 • En tredjepart, der leverer tjenesteydelser på vores vegne,
 • Selskaber i HomeAway-koncernen og/eller associerede selskaber eller
 • Andre selskaber eller forretningsenheder, f.eks. hvis vi overvejer fusion med eller afhændelse til det pågældende selskab eller den pågældende forretningsenhed, eller
 • Andre selskaber, vi samarbejder med for at annoncere alle eller dele af vores medlemmers ejendomsopslag eller på anden måde levere salgsfremmende eller andre tjenesteydelser i forbindelse med vores eller HomeAway-koncernens aktiviteter. Dette kan omfatte fremvisning af Deres fotografier på andre websteder eller
 • Enhver tredjepart, som De har bedt os om at dele Deres personlige data med, f.eks. Facebook, hvis De har bedt os om at oprette forbindelse til Deres Facebook-konto.
De har muligvis fået adgang til vores Websted via et hyperlink fra en af vores forretningspartneres websted. Hvis det er tilfældet, giver De Deres samtykke til, at Deres personlige oplysninger og købsoplysninger, herunder adfærdsmønstre, bliver videregivet til den pågældende forretningspartner i overensstemmelse med vores kontraktmæssige forhold til dem.

Hvis det mod forventning skulle ske, at vi eller HomeAway eller en del af HomeAway-koncernen afhændes, eller at nogle af selskabets aktiver overdrages til en tredjepart, kan Deres personlige oplysninger, i sin egenskab af værdifuldt aktiv, også blive overdraget. Mulige købere og deres rådgivere kan få adgang til data som en del af salgsprocessen. Brugen af Deres personlige oplysninger vil dog fortsat være underlagt betingelserne i denne Politik om Privatliv. På samme måde kan Deres personlige oplysninger blive videregivet til en successor, hvis selskabet mod forventning skulle træde i likvidation, gå konkurs eller blive sat under administration. Vores kundedatabase kan sælges separat fra de øvrige forretningsaktiviteter, som helhed eller opdelt i flere dele. Det kan også ske, at køberens virksomhed er anderledes end vores.

Nyhedsbreve

Hvis De tilmelder Dem som medlem på Webstedet, vil De modtage vores nyhedsbrev til Ejere, som er en nødvendig del af de tjenesteydelser, vi tilbyder. Rejsebrugere af Webstedet kan vælge, om de vil have vores nyhedsbrev til Rejsende tilsendt, når de lader sig registrere hos os. Vi og HomeAway-koncernen tilbyder forskellige nyhedsbreve fra tid til anden for at forbedre de tjenesteydelser, vi eller de tilbyder. Brugere kan til enhver tid ophæve deres abonnement på nyhedsbreve, men der kan gå et lille stykke tid, før ændringerne i Deres indstillinger træder i kraft.

Undersøgelser

Vi bruger også undersøgelser til at indsamle oplysninger om vores brugere. Fra tid til anden beder vi brugerne om deres input for at kunne evaluere potentielle funktioner og tjenesteydelser. Beslutningen om at svare på en undersøgelse er helt op til Dem. Vi bruger de indsamlede data fra undersøgelser til at forbedre vores tjenesteydelser.


Spil

Fra tid til anden kan vi køre spil på Webstedet. Disse spil kan have kapacitet til forbindelse med andre brugere eller tredjeparter. His det er tilfældet, giver De Deres samtykke til, at Deres personlige data overføres i overensstemmelse hermed.

Telefonopkald

Ud over at indsamle data online og fra korrespondance kan vi også tale med Dem ansigt til ansigt (f.eks. ved et ejermøde) eller telefonisk. Vi optager hyppigt telefonsamtaler. Sådanne optagelser reguleres også af denne Politik om Privatliv, og vi opbevarer disse data på samme måde, som vi opbevarer andre data. Optagelser af samtaler kan også blive overført til eller behandlet andre steder i verden.

Forespørgsler og anden elektronisk kommunikation

Rejsende har på HomeAway.dk muligheden at kontakte Udlejere og stille dem spørgsmål.

Hvis De vælger at sende en forespørgsel til en Udlejer over Webstedet, kan den pågældende udlejer se Deres personlige informationer, herunder din e-mailadresse og al anden information du har oplyst (med mindre andet er oplyst på Webstedet), så Udlejeren kan svare Dem direkte. Webstedets kundeservice kan ligeledes tage indsigt i forespørgsler der sendes via HomeAways system, såfremt Udlejere eller andre beder om oplysninger om tidligere forespørgsler. Af sikkerhedsgrunde er alle e-mail adresser, der bliver brugt for kommunikationtion over HomeAways platform og systemer, erstattet med ----- @ ----.

Hvis Rejsende og Udlejere derudover kommunikerer via Webstedet, har vi ligeledes tilgang til denne kommunikation, som vi kan overvåge af sikkerhedshensyn.

Hvis De kommunikerer med Udlejer resp. Rejsende og ønsker at ringe til modparten, er det muligt at du bliver bedt om at opgive et telefonnummer til tilbagekald. De bør ikke oplyse informationer, hverken i e-mail eller på telefon, herunder oplysninger om kreditkort eller bankkonto, samt andre oplysninger som De ikke ønsker denne person eller HomeAway-gruppen skal have adgang til. Besøg vores sikkerhedscenter, hvor du kan læse mere om phishing og om hvordan du mindsker risikoen for dette, inden du oplyser informationer om kreditkort eller bankkonto: https://www.homeaway.dk/info/marketing/security-center

Det kan undertiden forekomme at vi benytter tredieparts e-mailservere til at sende og verificere modtagelsen af denne kommunikation, og for at analysere mønsteret i denne kommunikation i sikkerhedsøjemed samt for at samle data, som f.eks. forespørgsels- og bookingdata (anonymt) for at kunne forbedre vores service. Beskeder opbevares ikke evigt i vores system og det kan ske at de ikke længere er tilgængelige når beskeden er leveret til dig. Udskriv derfor venligst en kopi af vigtige beskeder – f.eks. modtagelse af betaling eller bekræftelse af booking.

Hvordan beskytter vi Deres personlige data, når vi har dem?
Vi træffer rimelige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at værne mod uautoriseret eller ulovlig behandling af Deres personlige data og mod tilfældigt tab af eller tilintetgørelse af Deres personlige data. Intet system er dog helt sikkert, men vi mener, at de foranstaltninger, som implementeres på Webstedet, reducerer vores sårbarhed over for sikkerhedsproblemer til et niveau, som er passende for den type data, det drejer sig om. Vi har oprettet sikkerhedsprocedurer, som skal beskytte vores brugerdatabase, og adgang til denne database er begrænset internt. Det er dog fortsat Deres ansvar:
 • At beskytte Dem selv mod uautoriseret adgang til Deres brug af Webstedet,
 • At sikre, at ingen andre bruger Webstedet, mens Deres computer er logget på Webstedet (herunder ved at logge på computeren via en mobil- eller Wi-Fi-forbindelse eller en forbindelse med delt adgang, De bruger),
 • At logge af eller gå ud af Webstedet, når De ikke bruger det,
 • Hvor det er relevant, at holde Deres password eller andre adgangsinformationer hemmelige. Deres password og loginoplysninger er personlige og må ikke oplyses til andre eller bruges til at opnå delt adgang, f.eks. via et netværk, og
 • At opretholde god internetsikkerhed. Hvis Deres e-mail- eller Facebook-konto hackes, kan dette f.eks. give uautoriseret adgang til Deres konto hos os, hvis De har givet os oplysninger og/eller tilladt adgang via disse konti. Hvis Deres e-mail-konto hackes, kan den bruges til at bede os om at nulstille et password og således opnå adgang til Deres konto hos os. De skal sørge for at holde alle Deres kontooplysninger sikre. Hvis De har mistanke om, at en af Deres konti er blevet hacket, skal De ændre Deres personlige kontooplysninger hos os, og især sikre, at en hacket konto ikke giver adgang til Deres konto hos os. De bør også fortælle os om det så hurtigt som muligt, så vi kan prøve at hjælpe med at beskytte Deres konto, og om nødvendigt advare andre, der kan være berørt.
Hvis De har bedt os om at dele data med tredjeparter (f.eks. Facebook), er deres servere dog ikke nødvendigvis sikre. Kreditkortoplysninger lagres normalt af vores kreditkortbehandlingspartnere, og vi beder dem om at sørge for, at disse oplysninger er sikre. Vi bruger også tredjeparter til at hjælpe os med at optimere vores webstedsflow, indhold og reklamer (se nedenfor).

Bemærk, at på trods af forholdsregler taget af os og de tredjeparter, vi samarbejder med, er internettet ikke sikkert. Som følge heraf kan det ske, at andre ulovligt opfanger eller får adgang til private transmissioner eller data.


Hvad er cookies, web-beacons og Clear GIF’er, og hvorfor bruger vi dem?

En ”cookie” er en lille fil, der lægges på Deres harddisk af nogle af vores websider. Vi eller tredjeparter, vi samarbejder med, kan bruge cookies til at hjælpe os med at analysere vores webstedsflow, brugertilpasse vores tjenesteydelser, indhold og reklamer, måle salgsfremmende effektivitet og øge tilliden og sikkerhed. Cookies bruges normalt på de fleste større transaktionswebsteder på nogenlunde samme måde, som vi bruger dem her på vores Websted.

De kan slette og blokere alle cookies på dette Websted, men det vil betyde, at dele af Webstedet ikke virker. Vi vil gerne være åbne omkring vores brug af cookies.

Selvom De kun browser på Webstedet, indsamles der automatisk visse oplysninger (herunder computer- og forbindelsesoplysninger, browsertype og -version, detaljer om operativsystem og platform samt tidspunktet for brug af Webstedet) om Dem. Disse oplysninger indsamles, hver gang De åbner Webstedet, og vil blive anvendt til de formål, der er beskrevet i denne Politik om Privatliv.

De kan begrænse den mængde oplysninger, cookies indsamler fra Deres enhed. En nem måde at gøre det på er ofte at skifte browserindstillinger. Hvis De gør dette, skal De være opmærksom på, at (a) det muligvis vil få negativ indflydelse på Deres brug af Webstedet (måske så De slet ikke kan bruge det), (b) funktionaliteten på dette og andre websteder, der bruger cookies til at forbedre og brugertilpasse Deres oplevelse, kan blive forringet, og (c) De muligvis ikke vil få vist reklamer, der afspejler den måde, De bruger vores og andre websteder på. De kan finde ud af, hvordan De foretager disse ændringer i Deres browser på følgende websted: www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Hvis De ikke har indstillet Deres browser til at blokere cookies, sender vores system cookies, så snart De besøger vores Websted. Ved at bruge Webstedet accepterer De dette, medmindre De ændrer Deres browserindstillinger.
 
Vi indsamler og deler information angående medlemmers og rejsendes brug af Webstedet med en eller flere tredjepartssporingsvirksomheder med det formål at indberette statistik. For at muliggøre dette bruger nogle af de sider, De besøger på vores Websted, elektroniske billeder anbragt i websidekoden, som kaldes pixeltags (de kaldes også ”clear GIF'er” eller ”web-beacons”), og de tjener mange af de samme formål som cookies.

Web-beacons kan bruges til at spore trafikken blandt brugere fra en side til anden, så webtrafikstrømmen maksimeres. Vores tredjeparts reklameserviceleverandører kan også bruge web-beacons til at genkende Dem, når De besøger Webstedet, og for at hjælpe med at afgøre, hvordan De fandt Webstedet. Hvis De vil have flere oplysninger om dette og vide mere om Deres muligheder for at forhindre, at disse oplysninger anvendes af andre virksomheder, kan De klikke her: http://networkadvertising.org/consumer/opt_out.asp

Phishing eller falske e-mails

Hvis De modtager en uopfordret e-mail, der ser ud til at komme fra os eller et af vores medlemmer og beder Dem om personlige oplysninger (f.eks. Deres kreditkort-, login- eller passwordoplysninger) eller beder Dem om at verificere eller bekræfte Deres konto eller andre personlige oplysninger ved at klikke på et link, er det sandsynligt, at e-mailen kommer fra personer, der prøver at få ulovlig adgang til Deres oplysninger. Sådanne personer kaldes nogle gange ”phishere” eller ”spoofere”. Vi beder Dem ikke om denne type oplysninger via e-mail. Undlad at give disse oplysninger eller klikke på linket. Ring til os på Kundesupport, hvis De modtager e-mail af denne type.

Jobansøgere, nuværende og tidligere ansatte

Hvis De ansøger om arbejde hos os via dette Websted, vil vi bruge de oplysninger, De anfører, til at behandle Deres ansøgning og overvåge rekrutteringsstatistikker. Hvis vi ønsker at videregive oplysninger til en tredjepart, f.eks. for at indhente referencer, vil vi ikke gøre det uden først at underrette Dem, medmindre en sådan videregivelse er obligatorisk ifølge lovgivningen. Personlige oplysninger om jobansøgere, der ikke ansættes, opbevares i 12 måneder efter afslutning af rekrutteringsprocessen, hvorefter de tilintetgøres eller slettes. Vi beholder anonymiserede statistiske oplysninger om ansøgere som en hjælp til efterretning for vores rekrutteringsaktiviteter, men enkeltpersoner kan ikke identificeres ud fra disse data. HomeAway er beliggende i USA, og data om medarbejdere og rekruttering opbevares der og på andre af HomeAway-koncernens forretningssteder rundt om i verden.

Når en person ansættes hos os, kompilerer vi en fil med oplysninger om dennes ansættelsesforhold. På det tidspunkt giver vi Dem flere oplysninger om, hvordan vi opbevarer medarbejderoplysninger.


Hvordan retter eller opdaterer jeg oplysningerne om mig?

De kan få vist alle personlige oplysninger, som behandles af os. Den nemmeste måde at få dem vist på, hvis De er Ejer, er at logge på Deres konto ved at bruge fanen for ejerlogin øverst på skærmen. De kan få vist Deres grundlæggende oplysninger og rette og opdatere dem dér når som helst, det passer Dem. Vi vil også gerne give Dem mulighed for at identificere eventuelle fejl i andre oplysninger, vi har om Dem. Hvis vi bliver opmærksomme på fejl i personlige oplysninger, vil vi, hvis det er muligt, foretage de nødvendige rettelser. De kan bede om at se, opdatere eller ændre oplysninger, vi har om Dem, ved at kontakte os.
 
Hvordan fravælger jeg at modtage markedsføringskommunikation fra jer?

Vi vil kontakte Dem af og til med henblik på markedsføring. Hvis De ikke har fravalgt dette, kan det omfatte, at vi kontakter Dem telefonisk eller via e-mail.

De kan fravælge at modtage markedsføringskommunikation fra os på følgende måder:
1.    Kontakt os online på support-cs@homeaway.dk
2.    Følg instrukserne i den enkelte kommunikation eller nyhedsbrev,
3.    Brug funktion Luk Abonnement på http://mailaway.homeaway.com/homeawaydenmarkv1, eller
4.    Send anmodningen med posten til os på adressen HomeAway Deutschland GmbH, Baseler Straße 10, D-60329 Frankfurt am Main, Tyskland.
Husk, at hvis De ændrer indstillinger, kan der gå et lille stykke tid, før disse træder i kraft.

Hvor længe vil vi beholde Deres personlige data?

Vi vil beholde Deres personlige data så længe, som det er nødvendigt med hensyn til det formål, De har indvilliget i ifølge vores Betingelser og Vilkår og denne Politik om Privatliv, eller som det er nødvendigt efter den gældende lovgivning, og derefter vil vi slette dem.

Hvordan kan jeg kontakte jer?

Hvis De skulle have nogle spørgsmål om denne Politik om Privatliv, skik og brug på dette Websted eller Deres færden på dette Websted, opfordrer vi Dem til at kontakte os på support-cs@homeaway.dk Hvis De ikke er tilfreds med de svar, De får, kan De også tale med vores Chief Privacy Officer (chefen for databeskyttelse) Arndt Soret på asoret@homeaway.com. Hvis det mod forventning skulle ske, at dette heller ikke løser Deres problem, kan De, hvis Deres data er blevet overført til USA fra EU eller Schweiz i henhold til Safe Harbor-ordningen, også kontakte vores service til løsning af tvister, der forestås af NIPC, en uafhængig voldgiftsservice, der er beliggende i EU. Vores Chief Privacy Officer kan give Dem oplysninger om denne service.

Sidst opdateret den 9. juni 2016